„Rośnie potrzeba zarządzania ryzykiem wraz ze skoordynowaną ochroną przeciwpożarową i zabezpieczeniami”

18 sierpnia 2017

Ulrik Odén jest partnerem Riskonet na Europę północną. Działając z siedziby w Szwecji, wraz ze swoją firmą Oden & Oden, stosuje wyjątkowo szerokie podejście do zarządzania ryzykiem. „Na arenie zarządzania ryzykiem coraz bardziej będziemy musieli liczyć się z pragmatyczną, wydajną ochroną i ciągłością, z zabezpieczeniem infrastruktury, budynków i informacji. Lączy je bowiem coraz więcej. Nie możemy przymykać oczu na nowe zagrożenia dzisiejszych czasów”.

 

Oden & Oden oferuje usługi z zakresu zarządzania ryzykiem organizacjom w Szwecji, Finlandii i Norwegii, a w mniejszym stopniu także w Danii. „Często pracuję nad realizacją konkretnych projektów dla przedsiębiorstw budowlanych, aby zidentyfikować ryzyko dla obiektów, które dopiero mają powstać, i aby zaproponować oraz opracować na przykład zabezpieczenia, środki ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów. Zwracam też uwagę na zarządzanie ryzykiem, związanym z samą budową. Chodzi tu najczęściej o realizację dużych, wieloletnich projektów, takich jak centra handlowe. Co dzieje się za ogrodzeniami placu budowy, gdzie czają się zagrożenia dla człowieka i dóbr materialnych i co możemy zrobić, aby zapobiec niechcianym zdarzeniom oraz ograniczyć szkody? Jeszcze długo nie każde przedsiębiorstwo budowlane będzie tak gruntownie podchodzić do kwestii zarządzania ryzykiem, a jednak z pewnością jest to rozwijający się rynek”.

Szwedzkie zarządzanie ryzykiem jest wysoko rozwinięte

Ulrik zalicza Szwecję do „dojrzałych rynków”, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem. „Zarządzanie ryzykiem w szwedzkich organizacjach osiąga taką samą dojrzałą pozycję, co zapewnienie jakości. Do opracowywania polityk i wytycznych stosuje się normy ISO, takie jak ISO 31000. Tak jak Riskonet w Holandii, oferuję w naszym regionie usługi konsultacyjne, aby wspierać organizacje praktycznymi i związanymi z polityką radami.

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Inwestycje z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony

Budynki mają służyć przez wiele lat, a poziom kosztów cyklu życia związany z bezpieczeństwem i ochroną zależy od sposobu ich budowy. „Chodzi nie tylko o porady, między innymi w kwestiach ochrony przeciwpożarowej w budujących się obiektach, ale również o zaoferowanie „drugiej opinii” na życzenie. Oceniam wtedy, czy środki, zaplanowane przez stronę w budynkach, spełniają wymagania. Czy system zraszania spełnia normy, czy może są zagrożenia, które pozostały niezauważone? Czy rozwiązania na pewno są właściwe do walki z ogniem, biorąc pod uwagę działalność wykonywaną w obiekcie? Jeśli dotyczy to budynku, który wynajmują w częściach międzynarodowi dzierżawcy, doradzam wtedy środki, które mogą być istotne dla tej grupy docelowej”. Czy konstrukcja i materiały są dobrze dobrane? Czy poziom ryzyka związanego z pożarem i działaniami zamierzonymi jest możliwy do przyjęcia?

Całościowe spojrzenie

Oczywiście są inżynierowie, którzy takie instalacje potrafią zaprojektować oraz instalatorzy, którzy je umieją zbudować, „ale” – wtrąca Ulrik Odén – „zauważam, że wartość dodana specjalisty ds. zarządzania ryzykiem polega przede wszystkim na jego umiejętności spojrzenia z szerszej perspektywy. Jest wiele sposobów na dobre prowadzenie zarządzania ryzykiem; mogę doradzić zleceniodawcom możliwości, pozwalające na optymalizację zarządzania ryzykiem i kosztów”.

Gwarancja ciągłości

To kwestie, które z pewnością liczą się dla dużych zleceniodawców. „Dla koncernów wydobywczych, które w Szwecji należą do moich zleceniodawców, istotna jest jeszcze jedna sprawa. Ich inwestycje są gigantyczne, a organizacje te muszą liczyć się z możliwością przerwania całej operacji i związanymi z tym kosztami. Gwarancja ciągłości jest dla nich czynnikiem kluczowym”.

Zagrożenia w dzisiejszych czasach

Zleceniodawcą może być zarówno przedsiębiorstwo budowlane, jak i deweloper, inwestor, ubezpieczyciel czy właściciel. „Rzadko jest to wyłącznie kwestia zarządzania ryzykiem czy oceny bezpieczeństwa. Coraz częściej pojawiają się pytania o ochronę”, mówi Ulrik, który współpracuje też ze szwedzką policją. „Jak radzić sobie z ochroną, gdy osoby o złych zamiarach – kryminaliści i terroryści, a także wandale – stanowią zagrożenie? Jak opracować związaną z tym politykę? Nie możemy przymykać oczu na nowe zagrożenia dzisiejszych czasów”.

To realne zagrożenie, uważa Ulrik Odén. „Niektóre prestiżowe branże i sektory będą musiały zdecydowanie wziąć je pod uwagę; każdy, kto w swoim portfelu ma znane, prestiżowe budynki, będzie musiał się z tym liczyć. W nadchodzących latach w coraz większym stopniu będziemy mieć do czynienia z problemami związanymi z ochroną, dotyczącymi zabezpieczenia budynków, outsourcingu, a także zabezpieczenia danych i miejsc, w których te dane są przechowywane. Zauważam, że bezpieczeństwo informatyczne związane z procesem produkcji również dotyka obszarów mojego doradztwa. To sprawia, że moja praca jako doradcy w zarządzaniu ryzykiem jest jeszcze bardziej przydatna”.

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top