Ryzyka biznesowe trudne do przewidzenia i ochrony

30 lipca 2019

Istnieją ryzyka biznesowe, które ciężko przewidzieć, a co za tym idzie, ciężko się przed nimi zabezpieczyć. jest to szczególnie prawdziwe w przypadku ubezpieczeń przerw w działalności biznesowej – szacuję, że około 80 procent firm z tego typu ubezpieczeniem nie ma jasnego obrazu aktualnego ryzyka, na które narażona jest dana organizacja – twierdzi russel swart, który zajmuje się wdrażaniem efektywnych i praktycznych narzędzi dla klientów riskonet.

Pożar czy inne zdarzenie losowe to już wystarczająca katastrofa dla firmy, jednak konsekwencje niezabezpieczenia się przed takim wydarzeniem zwykle mają dalekosiężne skutki. To zwyczajnie coś, przed czymś powinniśmy się dobrze zabezpieczyć, jednak nie jest to takie proste. Z oszacowaniem konsekwencji pożaru związane są znaczące obliczenia. Dotyczy to różnych czynników, w tym utraty obrotów, zysków, zatrzymania produkcji, a także innych znanych i nieznanych konsekwencji. – Firmowe działy finansowe starają się dotrzeć do odpowiednich wyliczeń, dokonując różnych szacunków i założeń – twierdzi Russel Swart, który dołączył niedawno do Riskonet w roli eksperta do spraw zakłóceń działalności biznesowej i będzie ściśle współpracował ze starszym konsultantem Gerritem Vink.

Skomplikowane sprawy

Russel Swart jest specjalistą w tej dziedzinie. Swart pochodzi z Republiki Południowej Afryki i od 40 lat pracuje w branży w firmach na całym świecie, również w Holandii. Z przyjemnością wykorzystuje swoją wiedzę, wspierając klientów Riskonet – Wielu prezesów różnych firm łamie sobie głowy nad bardziej skomplikowanymi, rozległymi przerwami w działalności biznesowej. Brokerzy i ubezpieczyciele również uważają ten temat za skomplikowany, głównie z powodu braku odpowiedniej ekspertyzy – wyjaśnia Swart.

Co jest takiego trudnego w oszacowaniu przerw w działalności biznesowej? – Wokół tego tematu narosło wiele nieporozumień. Zabezpieczasz utratę zysków. Jeżeli z powodu jakiegoś zdarzenia Twoja firma nie może prowadzić swojej normalnej działalności, tracisz zyski, które w normalnych warunkach zostałyby osiągnięte.

Szacunki i założenia

Wyliczenie straty jest bardzo skomplikowane, ponieważ zależy od wielu czynników. Dotyczy to głównie międzynarodowych firm z różnymi produktami, różną marżą i dostawcami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Dlatego tak często używa się do tego szacunków i założeń. Utrudnia to uzyskanie wyraźnego obrazu rzeczywistej wartości i szkód oraz ryzyka przerwy w prowadzeniu działalności.

Russel Swart ma w tej dziedzinie wiele lat doświadczenia, które pozwoliło mu na stworzenie kompleksowego modelu szacowania przerw w działalności biznesowej. Przez lata model ten wyewoluował w narzędzie biorące pod uwagę wszystkie możliwe czynniki, zależności i konsekwencje – Model ten jest bezkonkurencyjnym i wszechstronnym narzędziem obliczeniowym, które bierze wszystko pod uwagę. Może go użyć każda firma. Aby uzyskać konkretne, logiczne i prawdopodobne wyniki, należy do niego wprowadzić dane swojej działalności. Świetną sprawą jest również to, że to narzędzie można także wykorzystać w przyszłości poprzez wprowadzenie nowych danych i sytuacji. Dla przykładu, jeśli otworzono nowy oddział produkcyjny albo pojawili się nowi dostawcy, można to od razu wprowadzić i uzyskać nowy finansowy obraz ryzyka przerw w działalności biznesowej.

Znaczne raporty

Podejście Russella Swarta różni się od popularnych praktyk stosowanych na rynku – Jestem świadomy tego, że firmy wiele inwestują w badania nad przerwami w działalności biznesowej i otrzymują obszerne raporty na ten temat. Nawet kiedy przeczytasz taki raport, nie zawsze będzie dla Ciebie jasne, co i na jaką kwotę trzeba ubezpieczyć. Dokonuje się wielu założeń, które prowadzą do otrzymania otwartych wyników. Powtarza się to co dwa lub trzy lata bez większego zrozumienia ryzyka.

Russell Swart stworzył narzędzie, które daje realne odpowiedzi na pytania prezesów w związku z ryzykiem przerw w działalności biznesowej i potrzebą odpowiedniego ubezpieczenia.

Russell zdecydował się poświęcić swój czas i energię na stworzenie narzędzia odpowiadającego na pytania prezesów, których firmy zagrożone są przerwami w działalności i dlatego potrzebne im są odpowiednie ubezpieczenia – Narzędzie to jest dostosowane do sytuacji i potrzeb danej organizacji. Po pierwszej próbie i rozpoznaniu, że otrzymane wyniki są logiczne i reprezentatywne, firma może wprowadzić nowe, zaktualizowane dane. Organizacja może wprowadzić dane dotyczące produktów, marż, lokalizacji, dostawców i klientów, aby niemal natychmiast otrzymać całkiem nowe wyniki i odpowiednią kwotę, którą powinna przeznaczyć na ubezpieczenie. Swart dostrzegł, że ubezpieczenie warunkowej przerwy w działalności biznesowej i wpływu na biznes w sytuacji, gdy zawiedzie dostawca lub klient, jest równie skomplikowane: – Narzędzie to jest w stanie sklasyfikować wartość dostawców i klientów firmy ze względu na dochody i marżę.

Przewidywanie wpływu zmian

Po przygotowaniu i skonfigurowaniu narzędzia, dyrektor finansowy będzie w wieloletnim posiadaniu instrumentu, który pomoże mu przewidzieć wpływ przyszłych zmian na całą organizację – Jeśli firma ma zamiar wypuścić na rynek nowy produkt, to każdy szczegół ma znaczenie i wpływ na firmę – od miejsca i sposobu produkcji, po miejsce dystrybucji. Efekt każdej zmiany w parametrach można obliczyć, a nawet określić różne scenariusze. A co, jeśli jakiś problem trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy lub nawet przez rok czy dwa? Narzędzie nie pozostawia pola na zgadywanki i tworzenie założeń w tych kalkulacjach. Dzięki temu podejmowane są lepsze decyzje, z większą pewnością co do aktualnego ryzyka i mniejszym prawdopodobieństwem problemów z ubezpieczycielem, kiedy pojawia się jakieś niespodziewane zdarzenie.

W praktyce Russell Swart zauważył, że dodatkowa pewność co do rzeczywistości otrzymanego obrazu przekonuje ubezpieczycieli i obecnie coraz częściej chcą oni zrozumieć podstawy ubezpieczenia: – Zauważyli oni, że narzędzie to bierze pod uwagę wszystkie możliwe parametry i skutecznie przekształca je w kompletny obraz. Mają również mniej powodów, aby kwestionować te wyniki. Dlatego też praca z tym narzędziem nie tylko oferuje większą pewność dla firm, ale również zdobywa akceptację ze strony ubezpieczycieli. Firma nie jest już dla nich czarnym punktem i mogą oni zaufać jej wynikom. Rosnąca pewność skłoniła Russella Swarta do stworzenia kursu treningowego w Riskonet, który ma na celu poszerzenie wiedzy inżynierów z zakresu ubezpieczeń od przerw w działalności biznesowej.

Potwierdzone działanie

Działanie narzędzia zostało potwierdzone przez różne organizacje na terenie Europy, Ameryki Północnej i Południowej, w Południowej Afryce, a także w Australii. Russell Swart cieszy się, że będzie mógł zaznajomić klientów Riskonet ze swoim podejściem. Oferuje on również właścicielom holenderskich firm satysfakcję z posiadania konkretnych danych, które pomogą określić ryzyko przerwy w działalności biznesowej: – Szacuję, że około 80 procent firm z tego typu ubezpieczeniem nie ma jasnego obrazu co do aktualnego ryzyka, na które narażona jest dana organizacja. Według Russella Swarta to ważny dodatek: – Obiecujemy, że nasi klienci otrzymają w pełni gotowe narzędzie do własnego użytku, a otrzymane wyniki będą w pełni poufne. Jeżeli takie jest życzenie klienta, przekażemy te informacje ubezpieczycielowi. Riskonet może udzielić wsparcia w negocjacjach z firmami ubezpieczeniowymi w imieniu klienta.

– Siła przekonywania tego podejścia polega na pewności co do posiadania prawidłowych danych, braku przypuszczeń i ulepszonych decyzjach, czyli co zamierzasz ubezpieczyć i na jaką kwotę. W ten sposób Twoje ubezpieczenie nigdy nie będzie niedoszacowane lub przeszacowane. Dzięki temu jesteś wiarygodniejszy i masz silniejszą pozycję w dyskusjach z ubezpieczycielem, który będzie zadowolony z tego, że Twój wniosek ubezpieczeniowy jest odpowiednio uzasadniony. Jako dyrektor finansowy możesz lepiej odpowiedzieć na pytania akcjonariuszy, kiedy spytają Cię o podstawy tak wysokich wydatków na ubezpieczenie związane z przerwami w działalności biznesowej.

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top