USŁUGI

Bezpieczeństwo informacji

Tylko zindywidualizowane i holistyczne podejście pozwala odpowiednio przygotować efektywny system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Takie właśnie podejście stosuje Riskonet, gdy we współpracy z klientem tworzy kompleksowy obraz sytuacji.

Chcą Państwo chronić swoje kluczowe zasoby informacyjne, zapewnić ich poufność, integralność i dostępność ? Chcą Państwo zwiększyć zaufanie klientów i partnerów lub spełnić ich wymagania? Chcą Państwo zapobiec incydentom bezpieczeństwa informacji, cyberzagrożeniom, a w razie ich wystąpienia ograniczyć ich skutki? Chcą Państwo spełnić wymagania prawne i uniknąć wysokich kar?

Z pewnością są wyrafinowane i kosztowne rozwiązania IT, ale czy podejście oparte jedynie na wdrożeniu rozwiązań IT wystarczy?

CO OFERUJE RISKONET?

Partnerzy Riskonet dbają, aby proponować spersonalizowane rozwiązania oparte na kompleksowym podejściu do sytuacji Klienta.
Rozumieją, że zastosowane rozwiązania powinny być odpowiedzią na zidentyfikowane ryzyka tj. uwzględniać stopień narażenia organizacji na ryzyko, wielkość organizacji oraz prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów i ich dotkliwość.

Parnterzy Riskonet dostarczają więc rozwiązań bazujących na szerokim, ale rozsądnym spojrzeniu na aspekty bezpieczeństwa informacji i ryzyko z tym związane.

Pierwszym krokiem jest określenie stanu obecnego – dostarczenie „aktualnego zdjęcia organizacji”, w tym pokazanie ewentualnych luk (analiza luk) oraz wskazanie rekomendacji do implementacji w oparciu o uznawane standardy międzynarodowe (np. ISO27001), czy wymagania prawne (NIS2 Dyrektywa, GDPR, regulacje krajowe) lub partnerów (np. TISAX-VDA ISA 6.0). Następnie Riskonet wspiera we wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym w identyfikacji, analizie i ocenie ryzyka bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, w opracowaniu odpowiednich polityk, procedur, zasad, instrukcji, przeprowadzeniu audytów wewnętrznych, czy szkoleń w celu zwiększenia świadomości i zaangażowania pracowników.

Oczywiście z uwagi na zindywidualizowane podejście Riskonet udziela również wsparcia w realizacji każdego z powyższych elementów odrębnie.

PRZYKŁAD:

Jak działamy? Dla branży automotive dostosowanie się do standardu VDA ISA (TISAX) często jest warunkiem podjęcia współpracy partnerskiej. Nasi eksperci współpracując z klientem pomagają wskazać, jakimi zagadnieniami należy zająć się w pierwszej kolejności, aby podnieść poziom bezpieczeństwa. Pomagają opracować wymaganą dokumentację, wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji, przeszkolić pracowników. Takie kompleksowe podejście sprawia, że klient z łatwością przechodzi audyt niezależnej jednostki certyfikującej, spełnia tym samym wymagania partnera i otwiera sobie drzwi do pełnej współpracy.

Collaboration with NFPA

Riskonet also actively helps to develop risk-management knowledge and expertise. We are, for example, the European partner of the National Fire Protection Association (NFPA), an American non-profit organisation that uses scientific research, guidelines and education to reduce the negative effects of fire and other hazards. With almost 80 000 members, the NFPA is the world’s largest fire safety organisation and many companies and insurers follow its guidelines.

Our NFPA seminars

We can support you with advice and action in the area of safety and risk management. And our offering is extensive. It encompasses, for example, the dissemination of knowledge and training courses, including those pertaining to the important guidelines of the National Fire Protection Association (NFPA).