Usługi

Odpowiedzialność

Ryzyko operacyjne, z jakim mierzą się przedsiębiorstwa, jest różnorakie. Zagrożenia związane z majątkiem są zwykle konkretne i identyfikowalne, w przeciwieństwie do ryzyka związanego z odpowiedzialnością wobec osób trzecich. W większości przedsiębiorstw stanowi ono niezabezpieczony obszar, a jego potencjalne skutki są lekceważone. Jak kwestia odpowiedzialności jest uregulowana w Państwa firmie?

Co oferuje Riskonet?

Sporządzamy ocenę ryzyka operacyjnego i jego potencjalnych skutków, doradzając Państwa organizacji jak nim zarządzać, biorąc pod uwagę różne formy odpowiedzialności. Nasze zintegrowane podejście pozwala dostrzec związek między bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem produktów, zarządzaniem kontraktami, ciągłością działania i reputacją. Wyróżniamy następujące formy odpowiedzialności:

 • Odpowiedzialność za produkt
 • Odpowiedzialność pracodawcy
 • Odpowiedzialność za środowisko
 • Odpowiedzialność zawodowa
 • Odpowiedzialność kontraktowa
 • Odpowiedzialność ogólna (prawna)

Różne formy odpowiedzialności mogą prowadzić do zróżnicowanych szkód, np.:

 • Szkoda materialna i szkoda następcza wskutek przerwania ciągłości działalności
 • Szkoda osobowa i koszty medyczne
 • Koszty prawne
 • Koszty wycofania produktów i utraty obrotów
 • Szkoda majątkowa

Pojedyncze zdarzenie niesie ze sobą zazwyczaj różne szkody. Przy pomocy scenariuszy identyfikujemy i analizujemy poszczególne komponenty szkód związanych z możliwymi wydarzeniami. W ten sposób rozpoznajemy i szacujemy ryzyko związane z odpowiedzialnością.

W ramach zintegrowanego podejścia nasi eksperci określają nie tylko, jakie ryzyko chcą Państwo ponieść, ale także ryzyko, jakie mogą Państwo ponieść. Odpowiedzą też na pytanie, w jakich sytuacjach i przy jakim zakresie szkód istnieje ryzyko zaburzenia ciągłości działalności firmy lub utraty zaufania podmiotów finansujących? Czy Państwa przedsiębiorstwo jest notowane na giełdzie? Jeśli tak, dodatkowo należy odpowiedzieć na pytanie, jakie zdarzenia mogą wpłynąć na kurs giełdowy.

Na podstawie dogłębnych analiz mogą Państwo podejmować przemyślane decyzje o ewentualnej potrzebie wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak zmiany wzorów stosowanych umów, modyfikacja polis i limitów ubezpieczeniowych.

Riskonet wesprze Państwa organizację przy analizie potencjalnych zdarzeń, określeniu możliwych komponentów szkody i skutków finansowych ryzyka związanego z odpowiedzialnością. Ponadto mogą Państwo liczyć na nasze doświadczenie w zakresie strategicznej i operacyjnej oceny ryzyka organizacji wielu różnych branż.

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]