Usługi

Polityka zarządzania ryzykiem

Jakie ryzyko postrzegane jest przez Państwa organizację jako „akceptowalne”? I w nawiązaniu do tego pytania: jaką część tego ryzyka organizacja chce wziąć na siebie, a jaką musi przenieść na ubezpieczyciela? Riskonet wesprze Państwa organizację przy sporządzaniu polityki zarządzania ryzykiem spójnej ze strategią przedsiębiorstwa.

Czy Państwa organizacja posiada prawdziwą politykę zarządzania ryzykiem? Faktyczny, kompleksowy plan sporządzony w oparciu o sumienną inwentaryzację ryzyka, analizę kosztów i świadomie podjęte decyzje? Riskonet wesprze sporządzenie takiego planu, uzupełniając go o strategię zarządzania ryzykiem, maksymalnego bądź częściowego ograniczania ryzyka oraz pełnego lub częściowego jego ubezpieczenia.

Bezpieczeństwo – oparte na „nakazach”?

Efektem braku polityki jest bezpieczeństwo oparte na nakazach, wśród których kluczową rolę pełnią przepisy prawne bądź wymogi ubezpieczycieli. W takiej sytuacji działania są wówczas prowadzone zgodnie z ogólnymi normami, a organizacje skupiają się tylko na spełnianiu wymogów, bez sprawowania faktycznej kontroli nad ryzykiem i bezpieczeństwem.

Co oferuje Riskonet?

Usługi Riskonet mają na celu stworzenie prawdziwej polityki i zapewnienie Państwu rzeczywistej kontroli nad sytuacją. Zapewnią przejście z bezpieczeństwa opartego na nakazach na bezpieczeństwo oparte na rezultatach.

Oznacza to sporządzanie ogólnofirmowej polityki zarządzania ryzykiem i przekładanie jej zapisów na poszczególne oddziały czy działy organizacji. Riskonet dba też o zgodność polityki ze specyfiką zainteresowanych podmiotów: klientów, dostawców, organów administracji i ubezpieczycieli.

Prawdopodobny scenariusz

Nasze usługi w tym zakresie obejmują w pierwszej kolejności analizę aktywów, a następnie rozpoznanie ryzyka i zakresu potencjalnych szkód. Nasi eksperci myślą w kategoriach scenariuszy – w sposób realistyczny, z uwzględnieniem charakteru produktów i produkcji, organizacji oraz czynników logistycznych, które przyczyniają się do powstawania ryzyka.

Podczas analizy sytuacji i sporządzania polityki dopasowanej do Państwa organizacji nie koncentrujemy się bezpośrednio na rozwiązaniach. Nasze podejście to: najpierw całościowy obraz sytuacji a następnie opracowanie rozsądnej polityki. I dopiero na tej podstawie dokonywanie wyborów w zakresie konkretnych rozwiązań.

Polityka zarządzania ryzykiem to suma:

  • państwa celów,
  • państwa ryzyka,
  • sposobu zmniejszania i organizacji ryzyka,
  • ochrony ciągłości działalności.

Riskonet wspiera Państwa podczas opracowywania i kontroli polityki zarządzania ryzykiem, aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad Waszą organizacją.

Utrzymywanie polityki zarządzania ryzykiem

Polityka zarządzania ryzykiem nie może stać w miejscu w obliczu ciągle zmieniającego się świata i rozwoju organizacji. Konieczne jest jej aktualizowanie. Co ważne, wśród usług Riskonet jest także regularny przegląd adekwatności polityki w relacji do zmieniającego się otoczenia oraz rozwijającej się firmy i odwrotnie. Z czasem przepisy i umowy mogą bowiem ulec zmianie, a przedsiębiorstwo może rozwinąć nowe gałęzie działalności. Jeśli ma to wpływ na ryzyko, należy zidentyfikować je jak najwcześniej. Riskonet jest po to, by w tym pomóc.

;

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]