Usługi

Zarządzanie projektami

Inwestycja w bezpieczeństwo dowodzi swej wartości dopiero w chwili wystąpienia sytuacji awaryjnej. Skąd zatem na co dzień czerpać pewność, że firma budowlana, instalacyjna i dostawcy wykonali swą pracę zgodnie z zaleceniami i przepisami/normami oraz dostarczyli instalacje o odpowiedniej jakości? Riskonet da Państwu tę pewność biorąc na siebie m.in. ścisłą koordynację projektów inwestycyjnych

Gdy chodzi o budowę nowego zakładu produkcyjnego lub magazynu, mogą Państwo dobrze określić swoje wymogi w zakresie bezpieczeństwa obiektu. Jednakże kto da gwarancję, że firma budowlana lub instalacyjna faktycznie zastosowała odpowiednie materiały, niezbędne np. do budowy ścian pożarowych? Konieczna jest surowa kontrola w celu wykrycia ewentualnych błędów i tym samym uchronienia organizacji przed dużym ryzykiem.

Co oferuje Riskonet?

Riskonet może stać się niezależnym kontrolerem i podmiotem nadzorującym. Nasi eksperci zapewnią koordynację - w ramach projektów inwestycyjnych, postawią kropkę nad „i” i będą trzymać rękę na pulsie w odniesieniu do Państwa polityki zarządzania ryzykiem. Funkcja nadzorcza powierzona Riskonet da pewność, że praktyka będzie w zgodzie z teorią.

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]