Składowanie substancji niebezpiecznych

29 grudnia 2016

Rozwiązania wymagające wiedzy eksperckiej na pierwszy rzut oka składowanie substancji niebezpiecznych nie wydaje się zbyt skomplikowane. Przecież istnieją jednoznaczne wytyczne w tym zakresie. Wiele firm je stosuje i zdaje się nie mieć żadnych problemów, prawda? W rzeczywistości to nie takie proste: spełnienie krajowych i międzynarodowych wymogów dotyczących substancji niebezpiecznych jest ogromnym wyzwaniem, co potwierdza Frans Stoop, starszy specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego w Riskonet. “W Riskonet pomagamy identyfikować i rozwiązywać te problemy.”

 

Zazwyczaj przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące substancji niebezpiecznych są jednoznaczne. „Wyzwania przed jakimi stają nasi klienci wynikają z tego, że ich sytuacja jest zawsze nieco inna niż opisana w przepisach. Dlatego kluczowa jest właściwa interpretacja zapisów. To jest właśnie główny obszar naszego zaangażowania” mówi Frans Stoop

Riskonet często otrzymuje zlecenia na opracowanie kompleksowych wytycznych projektowych (WP) zabezpieczeń przeciwpożarowych. „WP to istotny dokument, w oparciu o który nasz klient może udowodnić organom publicznym i innym podmiotom, w jaki sposób zamierza zapewnić bezpieczeństwo budynku na poziomie wymaganym przez przepisy. WP są podstawą do uzyskanie zezwolenia oraz opracowania specyfikacji technicznych dla konkretnych rozwiązań.”

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy jest dokumentem na podstawie którego wykonawcy realizują prace, wyjaśnia Stoop. „Nasi klienci często zwracają się do nasz o opracowanie projektu, zarówno w części opisowej jak i rysunkowej. Zawiera on nie tylko wymogi wynikające z wytycznych projektowych ale także wymogi klienta, wynikające ze specyfiki jego branży i/lub oczekiwań dotyczących trwałości. Te ostatnie są istotne dla zapewnienia możliwie niskich kosztów konserwacji.

Dla nas określenie łącznego kosztu cyklu życia jest immanentną częścią projektowania.”

Analiza i interpretacja

Kiedy sytuacja jest wystarczająco skomplikowana żeby angażować ekspertów Riskonet do wykonania analizy i interpretacji? Stoop wskazuje klasyfikację towarów jako przykład: „Powiedzmy że klient ma być odbiorcą substancji niebezpiecznej, której nigdy wcześniej nie składował. Będzie on rozważał, czy może być ona składowana w którymś z istniejących magazynów, a jeśli tak to w którym? Czy potrzebne będą dodatkowe zabezpieczenia? To jest przykład sytuacji, która wymaga doświadczenia i wiedzy eksperckiej.”

Innym wyzwaniem jest tak zwana „ekwiwalentność”. Stoop: „Często spotykamy się składowanie towarów w obiektach, które nie całkiem spełniają kryteria bezpieczeństwa. W takie sytuacji sprawdzamy, czy istnieją rozwiązania zamienne. Jeśli ich nie ma, być może drobne modyfikacje pozwolą na uzyskanie ekwiwalentnej ochrony”.

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Doświadczenie i wiedza ekspercka

Największą grupą substancji niebezpiecznych są ciecze (łatwo)palne. Bezpieczeństwo składowania tych cieczy jest często uzyskiwane poprzez zgodność z amerykańskim standardem NFPA 30 „Standard dla cieczy palnych i łatwopalnych”. To jest najpopularniejszy standard dla tej grupy substancji, używany nie tylko w USA, ale na całym świecie. Jeśli chodzi o doświadczanie i wiedzę: Tom de Nooij, Partner Zarządzający w Riskonet, jest ekspertem w tym zakresie i jedynym europejskim członkiem komitetu NFPA zajmującego się aktualizacją i rozwojem tego standardu NFPA 30.

Kontrowersje przy doborze urządzeń gaśniczych

Frans Stoop wskazuje, iż dobór urządzeń gaśniczych może prowadzić do kontrowersji. Standardy są wewnętrznie spójne ale ich stosowanie w konkretnych sytuacjach jest czasem utrudnione: jakie urządzenie gaśnicze będzie najbardziej praktyczne i zapewni największą elastyczność przy składowaniu szerokiego spektrum substancji?

Frans wspomina przykład z jego osobistych doświadczeń. „Nasz klient potrzebował doradztwa w zakresie chłodni, która wyposażona była w instalację gaszenia gazem. Jednakże instalacja ta uruchamiała się w nieoczekiwanych momentach na skutek kondensacji wilgoci na detektorach, następującej przy dłuższym otwarciu bram. To był jeden z kilku powodów, dla którego klient chciał się pozbyć tej instalacji. Ustaliliśmy, iż składowane w chłodni towary mogą być równie dobrze chronione wstępnie wysterowaną instalacją tryskaczową, połączoną z innym system detekcji.”

Wyważone rozwiązanie

Riskonet dokonał przeglądu wytycznych projektowych, sporządził projekt i nadzorował wykonanie systemu. „Jak pokazuje ten przykład, odpowiedź na pytanie o sposób zabezpieczenia składowanie substancji niebezpiecznych nie zawsze jest oczywista. Wiedza i doświadczenie są często niezbędne do wypracowania rozwiązania skutecznego i jednocześnie optymalnego z punktu widzenia kosztów.”

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top