Szkolenia i certyfikacja

01 września 2020

Panująca obecnie pandemia spowodowała, że dla wielu firm priorytetowe stały się inne sprawy. Nie wyeliminowała ona jednak stałego ryzyka operacyjnego, z jakim wiąże się ich działalność. Özlem Emgen z Riskonet Turkey przekonuje, że odpowiednie szkolenia i certyfikacje nigdy nie były tak istotne, jak dziś.

Jakość i kompetencje

W firmie Riskonet jesteśmy przyzwyczajeni do identyfikowania zagrożeń i stawania z nimi twarzą w twarz. Nie zmieniła tego otaczająca nas pandemia. Kwestia szkoleń od zawsze była dla nas bardzo ważna, dlatego pragniemy podnosić ogólną świadomość w tym zakresie. Wierzymy w sens dzielenia się nabytą wiedzą i umiejętnościami i w to, że najlepiej to robić poprzez szkolenia. Naszym celem jest podnoszenie jakości i kompetencji pracowników w całej branży. Jesteśmy tak mocno przekonani o standardzie wykonywanej przez nas pracy, że dotyczy to również zwiększania kompetencji naszych konkurentów. A ostatecznie i tak to klienci będą tego największymi beneficjentami.

Wartość dodana

Korzystając z zasobów własnych i naszych zewnętrznych partnerów, opracowujemy, organizujemy i prowadzimy programy szkoleniowe, które mają duże znaczenie dla  naszych klientów. Programy te odpowiadają na ich wszelkie potrzeby: od ochrony przeciwpożarowej po zarządzanie ciągłością działania, przeciwdziałanie trzęsieniom ziemi czy kwestie BHP. Obejmują one ćwiczenia oparte na rzeczywistych sytuacjach, które szkolą uczestników w zarządzaniu kryzysowym i reagowaniu w sytuacjach awaryjnych. Co najważniejsze, zapewniają uczestnikom wartość dodaną, a co za tym idzie ich zleceniodawcom, naszym klientom.

Ponadto jesteśmy oficjalnym partnerem NFPA (Narodowego Związku Ochrony Przeciwpożarowej) na Europę i Afrykę. Co więcej  organizujemy wszystkie oficjalne programy szkoleniowe NFPA w tych regionach.

„Wierzymy, że dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest wartościowe, a szkolenie jest najskuteczniejszym na to sposobem”

Özlem Emgen
Riskonet Turkey

Zwiększanie świadomości

Bezpieczeństwo pożarowe to podstawowy temat naszych szkoleń.  Były one dla nas priorytetem od samego początku. Przy pomocy naszych trenerów i partnerów, szczególnie NFPA, zwiększamy świadomość znaczenia bezpieczeństwa pożarowego we wszystkich krajach, w których działamy. Biorąc pod uwagę potencjalny wpływ bezpieczeństwa pożarowego na środowisko, na stanowisko pracy oraz finanse i reputację firmy, Riskonet sprawia, że staje się ono czymś więcej, niż tylko zarządzaniem ryzykiem majątkowym.

Potencjalnie katastrofalne skutki

Pracując w charakterze konsultantów ds. ryzyka na rzecz wielu gałęzi przemysłu, pomagamy naszym klientom identyfikować i rozwiązywać różne problemy związane z ryzykiem. I nasza pomoc idzie dalej, znacznie dalej. Oprócz problemów z niewłaściwym zaprojektowaniem, wdrożeniem, przeglądami, testowaniem i utrzymaniem systemów przeciwpożarowych, zajmujemy się też innymi obszarami. To wszystko pomimo faktu, że każdy z takich problemów może wywołać katastrofalne skutki i należy się nim zająć natychmiast. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, co by się stało, gdyby w waszej firmie naprawdę doszło do dużego pożaru? Być może nigdy to nie nastąpi, a może zdarzy się w przyszłym tygodniu, miesiącu, roku bądź tylko raz w historii firmy. Mam szczerą nadzieję, że nie dojdzie do tego nigdy, jednak trzeba sobie zadać pytanie: czy jesteście na taką ewentualność przygotowani?

Mądry przed szkodą

Przygotowanie oznacza, że zostały wdrożone odpowiednie systemy, adekwatne do zagrożeń, które mogą wystąpić w firmie. Systemy te mają za zadanie wykrywać i kontrolować pożar, a także chronić zakład i działalność, zanim wyrządzone zostaną poważne szkody. I o to dokładnie chodzi. Firma musi zainwestować w odpowiednie systemy przeciwpożarowe, które zwykle nie są tanie. Najlepiej dobrać taki system przy udziale certyfikowanego projektanta, który rozumie wszelkie zagrożenia i zna zarówno międzynarodowe wymogi ochrony przeciwpożarowej, jak i przepisy lokalne. Powinna to być osoba, która dokładnie wie, jakie są kryteria rzetelnego wyboru takich systemów.

Uzasadnienie

Z tego samego względu dział zamówień przedsiębiorstwa musi zapewnić, że nabywane produkty i usługi mają najlepszy możliwy stosunek jakości do ceny. Po przedłożeniu oferty finansowej przez projektanta systemu przeciwpożarowego, do której może zostać dołączona lista referencji z poprzednich projektów, dział zamówień musi ocenić i porównać taką ofertę z innymi propozycjami i podjąć właściwą decyzję. Uzasadnienie stawki tak, aby wykazać jej powiązanie z oferowaną jakością, nie zawsze jest dla projektanta proste. Posiadając certyfikat NFPA na stanowisko licencjonowanego specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej (ang. Certified Fire Protection Specialist, CFPS) dział zamówień może łatwiej porównać oferty iuzasadnić swój wybór.

„Nikt nie wie lepiej niż my, jak ważne jest, aby wysiłki uczestników zostały nagrodzone odpowiednim certyfikatem”

Özlem Emgen
Riskonet Turkey

Odpowiednia certyfikacja

Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zorganizować każdy rodzaj szkolenia, jakie klient może sobie zażyczyć. Szkolenia te mogą obejmować zarówno zatwierdzone kursy, np. programy regulowane przez NFPA, jak też zamawiane przez klienta i szyte na miarę szkolenia dotyczące na przykład zarządzania ciągłością działania. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, doskonale rozumiemy, jak ważne jest dla uczestników, by ich wysiłki zostały nagrodzone wydaniem odpowiedniego certyfikatu.

Egzaminy lokalne

By móc sprostać oczekiwaniom klientów, firma Riskonet przez cały czas udoskonala swoją ofertę. Przykładowo od dawna organizujemy i prowadzimy w Turcji kursy szkoleniowe NFPA. Otrzymaliśmy wiele zapytań od kandydatów, którzy chcieli zdawać odpowiedni egzamin lokalnie i teraz jest to już możliwe. Wcześniej kandydaci, którzy pragnęli otrzymać wymagane certyfikaty, musieli podróżować za granicę. Jednym z najbliższych miejsc organizowania egzaminów była Grecja, jednak zdarzało się, że ktoś musiał podróżować nawet do USA. Teraz udostępniliśmy możliwość przeprowadzenia egzaminu w Turcji, która jest bardzo dogodną lokalizacją dla uczestników oraz działów zamówień.

Kontynuacja programów szkoleniowych

W tych niepewnych czasach mogą Państwo być pewni, że firma Riskonet będzie kontynuować prace nad swoimi programami szkoleń i certyfikacji. Panująca obecnie pandemia zmusiła nas do czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych, jednak zamierzamy dalej korzystać z narzędzi szkoleniowych on-line, by zaspokajać potrzeby klientów. Z pewnością brakuje nam zajęć stacjonarnych, ale pocieszamy się tym, że ponownie spotkamy się w sali zajęć tak szybko, jak będzie to możliwe. Obecnie jednak naszym priorytetem jest troska o zdrowie i liczymy, że spotka się to z Państwa zrozumieniem.

 

 

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top