Doradztwo organizacyjne

Organizacje, które w sposób kompleksowy analizują ryzyko występujące w przedsiębiorstwie, czynią znaczący krok w kierunku faktycznej kontroli sytuacji. Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem, jakie wdraża Riskonet, opiera się na szerokim spojrzeniu na ryzyko – z perspektywy majątku, zasobów i innych istotnych czynników. Ta wielowymiarowa perspektywa daje pełniejszy ogląd sytuacji i w efekcie dużo lepsze wyniki.
czytaj więcej

Polityka zarządzania ryzykiem

Jakie ryzyko postrzegane jest przez Państwa organizację jako „akceptowalne”? I w nawiązaniu do tego pytania: jaką część tego ryzyka organizacja chce wziąć na siebie, a jaką musi przenieść na ubezpieczyciela? Riskonet wesprze Państwa organizację przy sporządzaniu polityki zarządzania ryzykiem spójnej ze strategią przedsiębiorstwa.
czytaj więcej

Bezpieczeństwo majątku

Tylko zindywidualizowane i profesjonalne podejście pozwala przygotować zintegrowany i odpowiednio wyważony system zarządzania ryzykiem majątkowym. Takie właśnie podejście stosuje Riskonet, gdy we współpracy z klientem tworzy pełny obraz sytuacji.
czytaj więcej

Środowisko i BHP

Wiele przedsiębiorstw dużą wagę przykłada do kwestii BHP i ochrony środowiska. Jednakże pełna zgodność z przepisami prawa może okazać się niemałym problemem organizacyjnym. W sytuacjach, w których klienci, organy rządowe i ubezpieczyciele wymagają zgodności z tego typu normami, mogą Państwo liczyć na wsparcie Riskonet.
czytaj więcej

Rozwiązania Riskonet

Nasze usługi dają klientom kontrolę nad stanem bezpieczeństwa. Obejmują one serię cenionych rozwiązań, które dowiodły już swojej wartości w wielu organizacjach. Przedstawiamy trzy rozwiązania Riskonet, które pozwolą nam wesprzeć Państwa w sposób maksymalnie dopasowany do Państwa potrzeb.

;

PARA

Pre Acquisition Risk Assesment

Specyficzną formą oceny jest Ocena Ryzyka Przed Przejęciem (PARA). Obejmuje ona doradztwo w zakresie aktualnego bezpieczeństwa obiektów, których zakup jest rozważany, oraz związanego z tym ryzyka. PARA może być wartościowym i integralnym elementem szerokiej analizy due diligence dla planowanego zakupu nieruchomości. Klienci informują, że obraz aktywów w wymiarze finansowym, prawnym i użytkowym nie jest kompletny bez spojrzenia technicznego, w tym szczególnie na bezpieczeństwo majątku.

PCRA

Pre Construction Risk Assessment

Ta usługa przeznaczona jest dla klientów, którzy stoją u progu realizacji inwestycji: Ocena Ryzyka na Etapie Projektu (PCRA). Nasi eksperci szkicują całościowy obraz wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo nowego lub rozbudowywanego obiektu. Poprzez PCRA Riskonet wspiera klientów w dostosowaniu projektu nowego obiektu do profilu i strategii ryzyka, także do przepisów prawnych i życzeń ubezpieczycieli.

GAAS

Gap Assessment Asset Safety

Przedsiębiorstwa chętnie samodzielnie sprawują władzę nad bezpieczeństwem i ciągłością procesów biznesowych. W ramach naszej autorskiego programu Gap Assessment Asset Safety-model (GAAS) oferujemy zintegrowane spojrzenie na bezpieczeństwo majątku w danej lokalizacji. Ocena GAAS koncentruje się na aktualnych przepisach, ciągłości działalności i możliwości ubezpieczenia aktywów. Wykrywamy ewentualne uchybienia i stwarzamy możliwość poprawy, np. w zakresie bezpieczeństwa ludzi, planów ewakuacji, prewencji i minimalizacji skutków zaistniałych zdarzeń.

Ubezpieczyciele

Jaką część ryzyka organizacja może wziąć na siebie? Jak duża może być ewentualna szkoda i jej konsekwencje dla organizacji? Jaką część ryzyka woleliby Państwo przenieść na ubezpieczyciela? Riskonet pomoże odpowiedzieć na te pytania i zajmie się opracowaniem informacji dla ubezpieczycieli.
czytaj więcej

Zarządzanie projektami

Inwestycja w bezpieczeństwo dowodzi swej wartości dopiero w chwili wystąpienia sytuacji awaryjnej. Skąd zatem na co dzień czerpać pewność, że firma budowlana, instalacyjna i dostawcy wykonali swą pracę zgodnie z zaleceniami i przepisami/normami oraz dostarczyli instalacje o odpowiedniej jakości? Riskonet da Państwu tę pewność biorąc na siebie m.in. ścisłą koordynację projektów inwestycyjnych.
czytaj więcej

Odpowiedzialność

Ryzyko operacyjne, z jakim mierzą się przedsiębiorstwa, jest różnorakie. Zagrożenia związane z majątkiem są zwykle konkretne i identyfikowalne, w przeciwieństwie do ryzyka związanego z odpowiedzialnością wobec osób trzecich. W większości przedsiębiorstw stanowi ono niezabezpieczony obszar, a jego potencjalne skutki są lekceważone. Jak kwestia odpowiedzialności jest uregulowana w Państwa firmie?
czytaj więcej

Międzynarodowa sieć doradztwa

Mimo dążeń do ujednolicenia, zróżnicowanie międzynarodowych przepisów prawa budowlanego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa jest spore. Taka różnorodność utrudnia zarządzanie ryzykiem oraz opracowywanie i stosowanie polityk z nim związanych. Nasza rada: nie należy zakładać, że przepisy w innym kraju są podobne do rodzimych. Tu również służymy wsparciem.
czytaj więcej

Nasza współpraca z NFPA

Riskonet przyczynia się do rozwoju wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem. Jesteśmy europejskim partnerem National Fire Protection Association (NFPA). Jest to amerykańska organizacja non-profit, której celem jest minimalizowanie ryzyka pożarów i innych zagrożeń poprzez badania naukowe, wytyczne i edukację. Licząc 80 tys. członków, NFPA stanowi ona największą organizację przeciwpożarową na świecie. Wiele przedsiębiorstw i ubezpieczycieli stosuje standardy NFPA.

Nasza współpraca

Nasze seminaria NFPA

Służymy radą i pomocą w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Jednak to nie wszystko: dzielimy się wiedzą, organizując szkolenia, m.in. dotyczące kluczowych standardów National Fire Protection Association (NFPA).

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]