WYNIKI Z RISKONET

Royal Cosun

Royal Cosun, przedsiębiorstwo rolno-spożywcze zatrudniające 3900 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) I z obrotami grupy wynoszącymi około dwóch miliardów euro rocznie, stanowczo stosuje w praktyce motto Riskonet o „okiełznaniu nieoczekiwanego”. Riskonet ściśle współpracuje z organizacją nad aktualną koncepcją zarządzania ryzykiem. „zamiast biernie czekać na to, czego ubezpieczyciele będą od nas wymagać, aktywnie zajmujemy się teraz zagrożeniami, środkami I inwestycjami”.

Z takimi firmami, jak Aviko, Duynie, Sensus, Suiker Unie, SVZ i Cosun Biobased Products, Royal Cosun stanowi silnie zakorzenioną w sektorze pierwotnym grupę rolno-przemysłową.

Jeroen Helders (dyrektor finansowy i dyrektor ds. zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym) chce wprowadzić w przedsiębiorstwie nowoczesne spojrzenie na zagrożenia. „Nie tylko reaktywne, wynikające z żądań i konieczności ochrony ubezpieczeniowej, ale aktywne, w oparciu o znajomość własnej sytuacji i dobrej polityki bezpieczeństwa i ryzyka”.

Sprawozdania GAAS

Elementem profesjonalizacji polityki dotyczącej ryzyka i bezpieczeństwa jest wykonanie tak zwanych sprawozdań GAAS (oceny rozbieżności w bezpieczeństwie aktywów). „Krótko mówiąc: jest to pomiar wyjściowy sytuacji w organizacji. Sprawdzamy, gdzie wymogi są spełniane, a gdzie pojawiają się rozbieżności, gdzie trzeba wykonać badanie i być może zastosować środki uzupełniające”. W GAAS, które sporządzili pracujący dla Riskonet Ron de Bruijn, Gerrit Vink i inni w ścisłym porozumieniu z Heldersem, badano bezpieczeństwo pracowników i stron trzecich, zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, ciągłość przedsiębiorstwa i możliwość ubezpieczenia zagrożeń w organizacji.

Zagrożenia i środki

W polityce dotyczącej ryzyka wiele uwagi poświęca się środkom bezpieczeństwa i myśleniu pracowników w kategoriach bezpieczeństwa. „Podstawę do tego stanowią tak zwane „guidance notes” – wytyczne, które przygotowaliśmy wspólnie z Riskonet. W tych zwięzłych dokumentach przedstawiamy sytuacje idealne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale też zagrożenia i środki bezpieczeństwa. Praktyczny przykład: jakie warunki musi spełniać podział przestrzeni produkcyjnej i jak zagwarantować to w praktyce? Prowadzi to do sensownych dyskusji i zwiększenia świadomości. Również środki bezpieczeństwa są wtedy poprawnie stosowane przez pracowników i kierownictwo. To ma dużo większą siłę niż narzucanie ich odgórnie”.

Dojrzałe spojrzenie na zarządzanie ryzykiem

Według Jeroena Heldersa Royal Cosun celowo pracuje nad rozwojem dojrzałego spojrzenia na zarządzanie ryzykiem. „Poważny pożar w przedsiębiorstwie Aviko w Steenderen, skutkujący szkodą na kwotę 6,5 miliona euro, podkreślił jego znaczenie. Przyspieszyło to rozwój koncepcji zarządzania ryzykiem i procedury GAAS, na początku dla Aviko, w tym momencie naszego najsłabszego ogniwa. W Aviko na przykład doprowadziło to nawet do czasowego zamknięcia określonych linii, aby ulepszyć sytuację związaną z bezpieczeństwem dla pracowników i dla ciągłości”.

Firma znów możliwa do ubezpieczenia

„Koncentrując się w naszych analizach i działaniach na Aviko, nie tylko sprawiliśmy, że firmę znów da się ubezpieczyć. Zadbaliśmy też o to, by składka wzrosła tylko w bardzo ograniczonym stopniu. Udało nam się też o jedną trzecią obniżyć honorarium brokera. Ubezpieczyciel zupełnie szczerze przyznał, że wpłynęły na to dobre sprawozdania GAAS, które przedstawiliśmy. Po raz pierwszy ubezpieczyciel w oparciu o treść GAAS mógł podjąć dialog i omówić z nami wartość rozwiązań. Wykonaliśmy już pracę przygotowawczą za ubezpieczyciela. Okazało się to bardzo cenne”.

Kierownictwo Aviko całkowicie zaakceptowało takie podejście. Także w innych firmach Royal Cosun sprawozdania GAAS są już w przygotowaniu. „Sprawozdania te są obowiązkowe dla wszystkich zakładów naszych firm. Podwaliny już są, kierownictwo zobaczyło, jak przyczynia się to do dobrej i rozsądnej polityki dotyczącej ryzyka”.

Specjalistyczne, uczciwe spojrzenie

Jak mówi Helders, współpraca z Riskonet przynosi Royal Cosun zapewnienie specjalistycznego, uczciwego spojrzenia na zagrożenia i bezpieczeństwo. „Są i profesjonalnym ekspertem, i adwokatem diabła, który równocześnie dostarcza dobre pomysły. To partner sparingowy, który stawia wyzwania, motor działań, utrzymujący tempo procesu. Cenię sobie uczciwe, czasem bardzo ostre spojrzenie. Wzajemną współpracę, w której czasem ważna jest elastyczność. Oczekuję, że po wprowadzeniu koncepcji zarządzania ryzykiem we wszystkich naszych firmach będziemy musieli utrzymywać regularny kontakt. Zasady się zmieniają, sytuacje w firmach się zmieniają, a wraz z nimi również obraz ryzyka: dobra polityka wymaga podtrzymywania. Do tego bardzo przyda nam się opieka ze strony Riskonet”.

Lider podejścia

Helders zdaje sobie sprawę, że Royal Cosun może uważać się za lidera w Holandii, jeśli chodzi o takie podejście do zarządzania ryzykiem. „Ustanawiamy coś, na czym firmy naszego koncernu będą mogły dalej budować. Ubezpieczyciele reagują pozytywnie: sami jesteśmy bardziej aktywni i nie czekamy już na ich wymogi. Jesteśmy przy tym bardzo otwarci: dzielimy się z ubezpieczycielami sprawozdaniami GAAS, które stanowią podstawę do dobrych dyskusji. To dostarcza podwaliny dla kierownictwa naszych firm, by podejmować środki, inwestować ulepszenia. Już nie ad hoc, jak działo się w przeszłości, ale w sposób ustrukturyzowany”.

Inspekcja Ubezpieczeniowa: Dowiedz się, jak wyjść Z niej

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]