'Bilgisayar hayır diyor' mu olacak yoksa insan boyutu mu kazanacak?

19 Eylül 2020

Veri teknolojisi iş hayatı için büyük fırsatlar sunar. Sigortacılar da giderek kabul etme politikalarını veri analizine dayandırıyor. "Ancak, teknolojinin sınırları vardır. Risklerin değerlendirilmesi, risk iyileştirmelerinin uygulanması ve sigortalanabilirlik hakkında konuşuyoruz. Bu bir meslek! Bu hiçbir şekilde sadece bir rakam meselesi değil" diye uyarıyor Riskonet'ten Ron de Bruijn.

Riskonet aşırı teknokratik veya veri odaklı risk yaklaşımını sorguluyor. Sonuçta, sanayi şirketlerinde durumlar sadece basit modellerle 'yakalanacak gibi' değildir, oysa özel pazarda - daha büyük sayılar ile – bu daha başarılıdır. Bu da 'sigorta robotunun' şimdilik şirketlerin sigorta uygulamasına başarılı bir şekilde giremeyecekleri anlamına geliyor. Ron de Bruijn, "Şimdilik, bu robotun, süreçlerin ve önlemlerin son derece dinamik bir bütün oluşturduğu pek çok şirketin karmaşıklığından oldukça kafası karışıcaktır," diyor. "Ayrıca bir robot için bir organizasyonun kültürel yönlerini ve risk bilincini değerlendirmek de zordur. Bir yönetim değişikliğinin şirket üzerindeki etkisini de hiç anlayamaz," diyor Ruben de Bruin. Ruben, hem sigortacı şirketlerinde (Zürih Benelux ve AON gibi) hem de kurumlarda (TBI Holdings ve ING Real Estate) kariyer yaptıktan sonra Riskonet'e yeni katılmıştır. Gerçek şu ki, sigortacılar risklerin değerlendirilmesinde, sigortalanabilirlikte ve kabul politikasının oluşturulması ve uygulanmasında gittikçe daha fazla veri analizleri yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

İnsan eli bir modelde yakalanamaz

Riskonet kurucusu Ron de Bruijn risk yönetiminin riskleri toplamaktan daha fazla olduğuna inanıyor. "Bugünün pazarı, bir endüstri sektörü için veri modelleri vasıtasıyla sözde teknik primi hesaplamaya odaklanıyor.
İyi bir başlangıç noktası, ancak ayrıntılara yeterince dikkat edilmiyorsa, hem olumlu hem de olumsuz sonuçlanabilecek gerçekçi olmayan bir risk tablosu ortaya çıkar. " Ron, veri modellerinin uygulanmasından dolayı teknik primin eskisinden yüzde 30 daha yüksek olmasına yol açabilecek durumlar ile karşı karşıya gelmiş.
"Bu örneğin çok fazla ayrıntısına girmeden: kapsamlı analizde aynı zamanda birbirine bağlı faktörler ve çapraz bağlantılara bakılır ve bu otomatik hesaplama modelinde eksikti.
Bir kara kutuya dönüşmüştü. Ben buna insan eli diyorum, bazı durumların analizi ve tartılması bir modelde yakalanamaz. Burda deneyim, işçilik, işe profesyonel bir bakış ve bazen açık  içgüdüsel duygu söz konusu."

Sigortacının kabul etmesine veya önlem alma talebine yol açan, otomatik uygulama ve ardından bir prim önerisi karmaşıktır. Ron: "Farklı şirketleri değerlendirirseniz, her zaman riskleri ve sigortayı etkileyen farklılıklar olacaktır. Önemli fark yaratabilecek detaylar vardır. Bir şirket nasıl organize edilmiş, politikası nedir, şirket riskler açısından ne gibi seçimler yapar, yöneticiler buna nasıl bakar? Bunlar modellere pek dahil edilebilecek unsurlar değildir." Ruben: "Bu da korona gibi bağlamsal değişkenler için de geçerlidir. Riskler hızla değişen bağlam nedeniyle değişir. Hangi model bunu hesaba katabilir?"

"Mevcut pazarda, bir endüstri segmenti için sözde teknik primi hesaplayan veri modellerine dayalı çok sayıda yönetim var. Mükemmel bir başlangıç ​​noktası, ancak ayrıntılara yeterince dikkat edilmezse, hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilecek gerçekçi olmayan bir risk görüntüsü yaratılır."

Ron de Bruijn 
Managing partner Riskonet

Risk yönetimini kendi politikasının bir parçası haline getirmek

Kara kutunun pahalı sonucu ile karşı karşıya gelen şirketlerin yöneticilerinin kafası karışık. Ron, "Pes ediyorlar ve analizleri, koşulları ve nihayetinde primi nasıl etkileyebileceklerini bilmiyorlar." diyor.
Bu komedi dizisi Little Britain’deki tanınmış söz gibidir: 'bilgisayar hayır diyor' ve konu böylece kapanıyor.
Bir şirket hakkında belirli bir kararın neye dayandığını açıklamak mümkün değilse, önemli bir risk yönetim aracı kaybolur.
Bu aynı zamanda, bir şirket içindeki risk kültürünün, bir sigortacı veya danışman tarafından dayatılan politika değil, risk yönetiminin bir şirketin kendi politikasının bir parçası haline gelmesi için gelişme olasılığını da ortadan kaldırır.

Pratikteki deneyim önemli

Riskonet'te teknolojinin şirketin uzman ve danışman rolünü yıpratacağından veya tehdit edeceğinden korkmuyorlar. Tam tersine. Ron: "Teknoloji hızla gelişiyor. Şimdi ve gelecekte nerede fayda sağlayabileceğini yakından takip etmeliyiz."
Ruben, uzmanların katma değerini gözden kaçırmanın zor olduğuna işaret ediyor. “Yılların deneyimi, değerlendirme ve sezinlemek, ince bir analiz yapmak, yönlendirmek, düzeltmek ve bilgi ve deneyime dayalı dengeli bir karar vermekte yardımcı oluyor. Kuruluşlardaki riskler genellikle şirketteki insanlar arasındaki  tepki kalıpları hakkındadır. Bu, en iyi sprinkler sisteminin kurulumundan veya risk analizinden daha ağır basabilir. Tarih, yönetimin insan ve sistemlerin bir birleşimi olması gerektiğini göstermiştir. İnsanlar bunun için bedel ödemiştir: Uzay Mekiği ikisi arasındaki dengesizlik yüzünden patladı. Aynı durum Çernobil nükleer felaketi, kredi krizi veya zarara neden olan inşaat projeleri için de geçerlidir."

Herkesin rolünün önemi

İnsanlar ve sistemler arasındaki dengeye ek olarak, başka bir temel unsur daha vardır: sigortacı ve müşteri arasındaki diyalog. Her iki taraf da bunda kendi payına düşeni yapmalı; roller net olmalıdır. Sigortacı risk kabulü ile ilgilenir. Broker işlem kısmını üstlenir ve özen yükümlülüğü vardır. "Sigortalı iyi bir müşteri olarak hareket etmelidir" diye uyarır Ruben, "örneğin inşaat projeleri için de önemli olduğu gibi. Bu rolünü düzgün bir şekilde yerine getirmek için yeterli bilgiye sahip değilseniz, bunu dışarıdan bulmanız veya hizmet   almanız gerekir." Riskonet birçok yönden, bunun için severek destek verir. Ruben: "Biz risk iyileştiriciyiz ve müşterilerin risk çalışmalarını şeffaf hale getiririz. Ortaya çıkan öngörüler, broker ve sigortacı arasında çok daha verimli bir diyalog sağlayarak tarafların rollerini daha iyi kullanmalarını sağlıyor." Risk yönetimi uzmanı omuz omuza yanınızda duruyor.

Ron de Bruijn: "Risk değerlendirmesi, sigorta ve maliyet düzeyinin sigortacıya uygun olup olmadığına bakmıyoruz, müşteriyi ön planda tutuyoruz. Biz müşterilerimize sigorta programlarını oluşturmada yardımcı oluyoruz, ama aynı zamanda yasa ve yönetmeliklere uygun olmalarınını sağlıyoruz, böylece şirketin sürekliliği korunmuş oluyor. Neyse ki, bu konuda tavsiye vermek hala uzmanlık, deneyim ve içgörü meselesidir." Riskonet, teknolojinin bu 'arenada' giderek daha önemli bir rol oynadığını kabul etmekte ve hatta benimsemektedir. Aynı zamanda, insan boyutunun, iyi tavsiye ve profesyoneller tarafından analizin takdir edilmesini savunmaktadır. Ruben: "Geçmişin derslerini unutmayalım. Teknolojiyi kesinlikle benimsemeliyiz, ama sağduyumuzu da kullanmaya devam etmeliyiz."

 

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top