Deneyimin gücü

18 May 2021

Riskonet Türkiye,  kısa süre önce ülkedeki bir kömür yakıtlı elektrik santrallarının işletmecisinin performansını daha izlemeye başladı. Şirketin enerji üretim sektöründeki deneyimi, uluslararası itibarı ile birlikte muhtemelen müşterinin kararında kilit rol oynadı.

Her yerde olduğu gibi Türkiye'de de enerji üretim sektörü çok önemlidir. Ve tabii ki, bir sektör ne kadar önemliyse, işler ters giderse sonuçları da o kadar büyük olur. Riskonet'in Türkiye ortağı Özlem Emgen,"Günümüzde hayatın elektrik enerjisine bağlı olduğunu söylemek abartılı olmaz,"diyor. "Onsuz çalışamayız, eğlenemeyiz, uzaktan iletişim kuramayız ve liste daha devam eder. Ve elbette, endüstrilerimiz ve sağlık sistemlerimiz sürekli bir elektrik tedariğine dayanır."

Zenginleştirilmiş portföy

Riskonet Türkiye’nin enerji üretim sektöründe iyi bir portföy karışımına sahip olduğunun altını çizer  Özlem. "Şu anda hidroelektrik ve rüzgar santrallarının yanı sıra termik ve jeotermal santrallarla çalışıyoruz. Başka bir kömür yakıtlı elektrik santralını ile daha  çalışmaya başlamak artık bu portföyü daha da zenginleştirdi. İster fosil yakıtlardan ister yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretsinler, sektörün maruz kaldığı tüm farklı risk türlerini belirlemede zaten mükemmel olan konumumuzda gelişme sağlayacaktır."

Uluslararası standartlara uygunluk

Özlem'e göre, kömür yakıtlı bir elektrik santralı, özellikle uluslararası standartlara uyması gerekiyorsa, diğer elektrik santral türlerine göre daha fazla tehdit ve riske maruz kalıyor. Bu tehditler ve riskler arasında kömürün çıkartılması, taşınması ve teslimi, atıkların bertarafı ve elbette emisyon seviyeleri yer almaktadır. Riskonet için, bu yeni projenin çıktıları arasında esas olarak müşterinin Türkiye'deki kömür yakıtlı elektrik santrallarının performansının izlenmesi ve raporlanması  ve uluslararası iyi uygulama kılavuzlarına, mevzuata ve diğer gereksinimlere uymalarının sağlanması yer almaktadır.

Zor koşullar altında dengeyi bulmak

Riskonet'in enerji sektöründeki müşterileri için oynadığı roldeki bir anahtar kelime sürdürülebilirliktir. Dolayısıyla buna çevresel ve sosyal risk yönetimiyle nasıl ilişkili olduğu da dahildir. Özlem ısrarla “Riskonet, enerji sağlayıcılarının zor koşullar altında doğru dengeyi sağlamalarına yardımcı oluyor” diyerek devam ediyor. Örneğin kömür yakıtlı bir elektrik santralı  büyük miktarda yerel istihdam sağlayabilir, ancak aynı zamanda faaliyet gösterdiği çevreyi de olumsuz yönde etkileyebilir. Bu etki, atık bertarafı, düzenli depolama sorunları, emisyonlar ve çalışan ilişkileri, büyük ölçüde kömür tozlarının neden olabileceği meslek hastalıkları ile kendini gösterebilir.

"Çevresel ve sosyal risk yönetiminin çıktısı, günümüzdeki operasyonları gelecek nesillerin daha iyi bir yaşam standardının tadını çıkarmasını sağlayacak şekilde kontrol edebilme yeteneğidir"
Özlem Emgen, Riskonet partner Turkey

Olumsuz etki

Rüzgar santralları ise yenilenebilir enerjiye güveniyor, bu yüzden açıkça daha az kirleticiler .  Bununla birlikte, avifauna'yı (kuşlar, yarasalar gibi) olumsuz yönde etkileyebilir ve yerel halkın şikayetlerine (gürültü, görsel) yol açabilir . Bir hidroelektrik santralı söz konusu olduğunda, rezervuar için arazinin kamulaştırılması ve bunun arazi sahiplerinin hakları ve hatta balık stokları açısından yönetilmesi gerekir. Bu arada jeotermal santrallar, jeotermal sıvı sızıntısı ve toksik elementlerle ilgili sorunlara yol açabilir. Çürük yumurta gibi kokan hidrojen sülfür, sıkıntılı koşullara yol açabilirken, pentan yangın güvenliği sorunlarına ve olası iş kesintisine yol açan bir patlama tehdidi oluşturabilir.

Tehditler ve risklerin yönetimi

Bu çok çeşitli tehditler ve riskler ile ilgilenmek, enerji üretiminde çalışmayı cazip bir sektör haline getirmekte ve böylece Riskonet'i daha dinamik yapmaktadır, diyor Özlem. "Performanslarını izleyerek ve işletmecilere geri bildirim sağlayarak, enerji santralları için önceden tanımlanmış önlemleri daha iyi uygulayabilmelerine, maruz kaldıkları tehditleri ve riskleri yönetmelerine ve faaliyet gösterdikleri yerdeki topluluklarla iyi ilişkiler sürdürmelerine yardımcı olabiliriz. Çevresel ve sosyal risk yönetiminin çıktısı, günümüzdeki operasyonları gelecek nesillerin daha iyi bir yaşam standardının tadını çıkarmasını sağlayacak şekilde kontrol edebilme yeteneğidir. Doğru projeyi doğru yerde, doğru risk yönetimi ile hayata geçirmek, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya yardımcı olacaktır."

Hedeflere ulaşmak

Özlem, sürdürülebilirliğin finansla da ilgili olduğunu söylüyor.  “Herhangi bir projede, müşterimize, çevreye, çalışanlara ve onların çalışma koşulları da dahil olmak üzere tüm paydaşlara mümkün olduğunca çevreci yaklaşarak finansman elde etme şansını artırmasını tavsiye ederiz. Örneğin, çalışanlar söz konusu olduğunda, mutlu çalışanlar daha verimli enerji santrallarına yol açar. Bu da işverenlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur."

Geri bildirim ve raporlama

Yeni müşteriye geri dönersek, Riskonet'in her elektrik santralının tek tek değerlendirmesini yaptığını, nelerin iyi çalıştığını, nerede iyileştirme alanı olduğunu ve sorunlu alanların neler olduğunu değerlendirdiğini anlatıyor, Özlem. "Uzman bir ekiple uygun durum tespiti yapmak metodolojimizde önemli bir adımdır," diyerek  devam ediyor. " Enerji firması ve proje finansmanında yer alan tüm taraflar tarafından kabul edilen bir çevresel ve sosyal durum tespiti raporu ve eylem planında mevzuat, uluslararası kılavuzlar ve gereksinimlerin yanı sıra sürdürülebilir hedefler temel faktörlerdir."

Tam paket

Bu durumda, Riskonet müşterinin taahhütleri, yönergeleri ve hedefleri uygulaması konusunda yönlendirme yapmıyor diyeaçıklıyor Özlem. "Müşterinin bunlara tam olarak nerede ve nasıl uymayabileceğini takip ediyoruz ve bu uyumluluğu sağlamak için düzenli raporlar şeklinde geri bildirim sağlıyoruz. Portföyümüz ayrıca tam pakete kadar çeşitli hizmetler sunmaktadır. Buna değerlendirme, durum tespiti raporu ve eylem planı, performans izleme ve raporlama dahil edilebilir."

Müşterinin güvenini kazanmak

Bu yeni girişimin başarılı bir şekilde kazanılmasını ve başlamasını dile getiren Özlem, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Riskonet'in enerji üretim sektöründeki risk yönetimi deneyiminin, mükemmel iletişim becerileriyle tamamlanmış olmasının, bu müşterinin güvenini kazanmada kilit rol oynadığına inanıyorum."

 

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top