Depoculuk risklerinin önüne geçmek

23 Temmuz 2020

İş ve sanayinin birçok alanında olduğu gibi depo güvenliği söz konusu olduğunda ‘herkese uyan tek bir çözüm’ diye bir şey yoktur. Riskonet Polonya ortağı Leszek Golachowski, standart amaçlı depoların güvenliğinin standart dışı saklama uygulamalarına uyarlanması konusundaki içgörü ve deneyimlerini paylaşıyor.

Polonya’daki çoğu depo alanı geçmişten bu yana, benim tabirimle ‘spekülatif veya evrensel esasa dayalı’ olarak inşa edilmiştir. Bir başka deyişle, bir depo tasarlandığı, onaylandığı ve inşa edildiği anda deponun müstakbel kiracısının işinin türü bilinmemektedir. Mallar standart bir şekilde ya açık raflar ve paletler üzerinde ya da zemin üzerinde saklanır. Yangından korunma açısından bakıldığında bu tamamen bir ‘piyasa standardıdır’. Depo binaları genellikle 12 metre yüksekliğindedir ve bu yükseklik tipik olmayan mallar ve tehlikeli malzemelere yönelik çoğu koruma tedbiri için genellikle fazla yüksektir.

Tipik olmayan mallar

Bugünlerde standart dışı depo kullanımına ve çok seviyeli saklamaya yönelik talepte bir artış gözleniyor. Örneğin Polonya’daki depo kiracıları giderek daha fazla miktarda özel koruma gerektiren tipik olmayan mal ve emtia saklıyor. Bu mal ve emtialara örnek olarak yanıcı ve parlayıcı sıvılar, aerosoller, sıkıştırılmış gazlar, lityum iyon piller ve aynı zamanda askılı giysiler, genleştirilmiş plastikler, rulo kâğıtlar ve oto lastikleri sayılabilir.

Dikkat edin!

Bazı depolar farkında olmadan ‘Seveso Yönergesi’ hükümlerine tabi olabilir ve bu işleri daha da karmaşık hale getirir. Söz konusu Yönerge tehlikeli maddelerin üretildiği, taşındığı veya saklandığı bir mekânın güvenliğini düzenleyen AB mevzuatına dayanmaktadır. Bu Yönergenin tanımı, Yönergenin söz konusu malların saklanmasından ziyade sadece malların işlenmesi veya kullanımı için geçerli olduğu izlenimini uyandırabilir. Sınırlı miktarda dahi olsa tehlikeli madde saklayan depo işletmecilerinin dikkatli olması gerekir; tahmin ettiklerinden daha kısa süre içerisinde söz konusu yönergenin hükümlerine ve sonuçlarına tabi olabilirler.

Maliyet ve veriler

Genel amaçlı bir depoyu standart dışı veya tehlikeli madde saklamaya uygun hale getirememek, teoride depoyu kullanım amacına uygun şekilde kullanamamanız anlamına gelir. Risk alıp yine de bunu yaparsınız yasaya aykırı hareket etmiş olursunuz. Fakat yine de her zaman bir çözüm yolu vardır ve bu genellikle maliyet ve mevcut verilere dayanmaktadır. Avrupa’da tehlikeli madde ve yanıcı malzemelerin saklanmasını düzenleyen çok sayıda yönetmelik ve malzeme güvenliği veri sayfası bulunmaktadır. Buna rağmen, ABD standartlarına çok az uygunluk ve nitelikli veri eksikliği söz konusudur. Bununla birlikte, gerekli tüm verilere sahip olduğunuzda sorunu çözmek çokta zor değildir. Fakat bu genellikle zaman alır, zira tüm saklanan eşyalara ilişkin ilgili verileri kontrol etmek binlerce eşyanın kontrol edilmesi gerektiği anlamına gelebilir.

“Fakat tercihen tasarım aşamasının en başında doğru müdahaleler yapılarak tipik olmayan uygulamalara yönelik bir depo güvenli ve amaca uygun hale getirilebilir.” 

Leszek Golachowski
Riskonet Partner Polonya

Farklı gereklilikler

Bir de işin e-ticaret boyutu var. Günümüzün ‘online sipariş et’ ekonomisinde depoların en büyük kullanıcısı e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdir ve bunların da farklı gereklilikleri vardır. Bu işletmeler sadece zemin seviyesinde çalışıyor ve tipik olmayan veya tehlikeli madde ticaretiyle uğraşmıyor olsalar yangından korunma tedbirleri onlar için bir sorun olmaz. Fakat ne zaman ki işletmeler deponun 12 metre yüksekliğinde olduğunun ve kendilerinin sadece zemin seviyesini kullandığının farkına varırlar, işte o zaman sorunlar başlar. Tipik olarak bu andan itibaren çok seviyeli asma katları genellikle açık raflar ve platformlarla birlikte kullanmaya başlarlar. Bunun nedeni online siparişlerin yerine getirilmesi, genellikle tamamen yüklü paletlerin yerinin değiştirilmesinden ziyade eşyaların ufak kutulardan alınmasını gerektirmesidir.

Uzman tavsiyesi alın

Çok seviyeli asma katlar standart yapıda olmadığından normal depo sprinkler sistemleri bu katlara uygun olmayabilir veya bu katlarda düzgün çalışmayabilir. E-ticaret müşterilerimize ve bina sahiplerine yardımcı olurken kendilerine ilk olarak asma kat platformları ne kadar şeffaf olursa olsun gerekli koruma tedbirlerini almadan binada mal saklayamayacaklarını belirtiriz. Daha sonra saklamanın, bir yandan ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan, örneğin operasyonlarını kesintiye uğratmayacak orta seviyede sprinkler koruması gibi gerekli koruma tedbirlerini sağlayacak şekilde nasıl modifiye edilebileceğini araştırırız. Çok seviyeli asma katlar standart sprinkler sistemleriyle uyumlu olmadığından bu sistemleri kullanmayı istediğiniz takdirde asma kat üreticisi haricinde Riskonet gibi birisinden uzman tavsiyesi almanız gerekir. Bu tavsiyeyi tercihen tasarım veya çizim aşamasında olmak üzere ne kadar erken alırsanız bu sizin için o kadar iyi olur. Eğer erkenden müdahale edersek maliyetler düşük seviyede, kullanılabilir saklama alanı ise maksimum seviyede tutulabilir.

Amaca uygunluk

Sonuç olarak her ne kadar genel amaçlı depo alanı inşası Polonya’da muhtemelen bir piyasa standardı olarak kalmaya devam edecek olsa da bu tür depo alanlarının işletmecileri maruz bıraktığı risklere dikkat çekmek isteriz. Yangından korunma açısından değerlendirildiğinde genel amaçlı depoculuk tehlikeli ve tipik olmayan emtiaların saklanmasına veya karmaşık veya yüksek riskli üretim veya elleçleme işlemlerinin yürütülmesine uygun değildir. Fakat tercihen tasarım aşamasının en başında doğru müdahaleler yapılarak tipik olmayan uygulamalara yönelik bir depo güvenli ve amaca uygun hale getirilebilir. Riskonet’te yukarıda ana hatlarıyla belirttiğim sorunlara benzer sorunların tespit edilmesi ve ele alınması konusunda engin deneyime sahibiz.  Zorluk derecesi ne olursa olsun, hem bina sahipleri hem de kiracılar olmak üzere müşterilerimize daima yardımcı olmayı başarırız.

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top