Depoların üstünden bakmak

04 Aralık 2017

Bütünleşik bir risk bakışına sahip olmanın katma değeri. Firmalar risklerini göz önüne alırken çok titiz davranırlar. Sonuç olarak, faaliyet sonuçlarına karşı ön yargılı olmaktan kaçınmak isterler ve organizasyonlarının devamlılığını tehlikeye atmak istemezler. Ancak, ne yazık ki firma yöneticileri çoğunlukla çeşitli riskleri diğerlerinden ayrı olarak göz önüne alırlar. Riskonet polonya’dan leszek golachowski ve katowice’de sigorta aracısı olan ania polak bu ikili internet günlüğünde, bütünleşik bir yaklaşımın doğrudan ve dolaylı tasarruflara ve daha yüksek bir güvenlik düzeyine yol açtığı sonucuna vardı.

Leszek: “Her türden firmayı ziyaret ediyoruz. Ben çoğunlukla Polonya’daki firmaları ziyaret ediyorum ve Riskonet’teki meslektaşlarım çok sayıda başka ülkedeki firmaları ziyaret ediyorlar. Görevlerimizin bir parçası olarak risk perspektifinden baktığımızda, firmaların ve kurumların, organizasyonları tarafından yıllar boyunca yüzleşilen riskler hakkında daha bilinçli hale geldiklerini görüyoruz. Ancak, en dikkat çekici bulduğumuz ise iyi anlaşılmış riskleri birbirlerinden bağımsız olarak değerlendiriyor oluşlarıdır. Örnek olarak, finansal riskler finans birimleri tarafından, fiziksel hasar riskleri Sağlık, Güvenlik ve Çevre konularından sorumlu kişiler tarafından ele alınıyor vb.”

Riskleri Bölümlere Ayırma

Ania: “Bu, sigorta tarafında da gördüğümüz tanıdık bir tablo. Organizasyonlar risklerini birimlere göre ayrılmış bağımsız bölümlerde yönetiyorlar. Bunun sebebi çok da yöneticilerin bilgi birikimlerini paylaşmak veya başkalarının bu birikimi görmesini istememesi değil. Sadece bu şekilde gelişmiş ve düzenlenmiş. Bu organizasyonların birinde resmin tamamını görünür hale getirmek isteyen birisi birkaç engeli aşmak zorundadır. Buna rağmen, işletme riskleri hakkında daha geniş bir perspektif oluşturmanın, daha iyi bir anlayış ve genel bakış ve daha iyi ve daha çok düşünülmüş bir risk politikası için fırsat sunduğuna inanıyorum.”

Leszek: “Risklerin birbirinden ayrı bir şekilde bölümler içinde düzenlenmesi şaşırtıcı değil. Sonuçta firmalar, faaliyetlerinin doğasına da bağlı olarak risklere çok farklı şekillerde bakıyor olabilir. Tehlikeli maddelerle çalışan bir üretim firması, AB içindeki ve dışındaki ülkelerle ürün alışverişi yapan bir ticaret firmasına kıyasla farklı risklerle baş eder. Üretim firmasında, yangın sigortasına ve riskleri yönetmek ve azaltmak için sigortacı ile beraber alınan önlemlere haklı olarak çok fazla önem verilir. Bir ticaret firmasında muhtemelen bürolar ve ürünler için yangın sigortası yaptırmakla ilgileneceklerdir, ancak döviz kurlarındaki değişiklikler için yapılan iyi bir sigorta poliçesiyle belirli bir kazanç sağlayabilirler.

Anlaşılır şekilde, yasal gerekliliklerin tamamına da çok fazla önem verirler. Bunlar çoğunlukla yalnızca, komşular, çevre ve çalışanlar gibi ‘başkalarına’ zarar vermeyi engellemek üzere yürürlükte olanlardır.”

Etkileşim ve korelasyon

Ania: “Benim aşina olduğum firmalar, finansal alandaki, BT güvenliğindeki ve borçlarıyla ilgili riskleri ve tabi ki yangın ve diğer riskleri anlayan ve yöneten firmalardır. Ancak bu çoğunlukla, bu özel alandan sorumlu yöneticiler tarafından yapılır. Tüm bu risklere diğerlerinden ayrı olarak bakan birisi birbirini etkileyen meseleler arasındaki etkileşimi ve korelasyonu göremez. Bu nedenle, bu durum aynı zamanda bütünleşik çözüm ihtimallerini de kaçırıyor oldukları anlamına gelir. Bütünleşik risk yönetimi pek çok firmada hala başlangıç aşamasındadır ancak büyük bir potansiyele sahiptir.”

“Bütünleşik risk yönetimi pek çok firmada henüz başlangıç düzeyindedir ancak büyük bir potansiyele sahiptir.”

Ania Polak

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Leszek: “Biz Riskonet’te, başta teknik alanlarda olmak üzere firmalardaki risk politikaları ile ilgili çalışıyoruz. İyi sonuçlar alıyor olsak da hala boşluklar olma ihtimali bulunuyor, çünkü organizasyonlar nadiren büyük resmi görürler. Bütünleşik yaklaşımı ele alan birisi şimdiye kadar fark edilmemiş risklere rastlayabilir. Bazen bir firmanın etkinliklerinin yıllar boyunca, paralel şekilde daha yüksek bir zarar görme ihtimaliyle beraber geliştiğini görüyoruz. Bu tip gri alanlar dışında da sıkça çakışmalara da rastlıyoruz. Bunlar birbirleriyle yakın ilişkide olan ve verimsiz bir risk yönetimine ve bazen de iki katı maliyete bile neden olacak şekilde, aynı anda iki işi birden yapan birisi tarafından değerlendirilen faaliyetlerdir.”

Bütünleşik risk yönetimiyle başlayın

Ania: “Bu taraftan bakınca, yöneticilerin ve amirlerin pek çok faydayı kaçırdığını görürsünüz. Özellikle de organizasyon bunun için bir rol oluşturabilecek kadar büyük değilse, bir organizasyonda bütünleşik risk yönetimini başlatmanın zor olabileceğini görüyorum. Ancak bu, işletme birimleri arasında bilgiyi paylaşarak başlıyor. Bir işletme birimindeki riskleri veya hasarları sınırlamak için alınacak önlemlere yatırım yapma kararı, diğer yatırım kararlarıyla aynı zamanda dikkate alınırsa farklı bir şekilde görülebilir.”

Leszek: “Firmaların risk yönetiminde daha fazla profesyonelleşmek için hazır olduğunu görüyorum. Ancak, bir firmanın bütünleşik riskleri adı altında, bütün bir risk tablosu geliştirmek için basit ve genel bir standart yaklaşım yoktur. Benim bakışıma göre, sıfır hatalı ölçüm için organizasyonun en üst düzeyinde bağlılıkla başlamak gerekmektedir. Buna ek olarak girdiler, finansal sorumlulardan SGÇ’den sorumlu kişilere kadar, organizasyonun ‘sahipler ’inden gelmelidir. Bir atölye çalışması resmin tamamı hakkında bir kavrayış sağlayabilir. Bu, sınırları ve elbette gri alanları ve çakışmaları da görünür kılar. Bu da, daha sonra risk yönetimine gerçek bütünleşik bir bakışa giden yolu depoların üzerinden açık bir hale getirir. Her organizasyon bu niteliklere sahip bir projeyi başlatmak için uygun olmayabilir. Ancak, risk yönetimine bu tür bütünleşik bir bakış potansiyeli hakkında iyi bir tartışma, net bir perspektif oluşturur.”

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top