Bu web sitesinde yer alan içerik özenle derlenmiştir. Ancak Riskonet, yayınlanmakta olan bilginin doğru ya da eksiksiz olduğunu garanti edemez. Riskonet, verilmesi kastedilen bilginin esas alınması sureti ile gerçekleştirilen eylemler ve yapılan ihmaller ve/veya verilen kararlar dâhil, ancak sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere, bu web sitesinin kullanılmasından ve ayrıca gerekse bu sitenin (geçici olarak) kullanılamamasından kaynaklanan hiçbir zarara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Riskonet, web sitesinde yayınlanan ve üçüncü taraflarca temin edilmiş ya da edilmemiş bilgilerden kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı zararlara dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dolayısı ile, bu sitede temin edilen ya da hâlihazırda bu sitede bulunan bilgilerin, yasaları, diğer internet kullanıcılarının menfaatlerini, diğer üçüncü tarafları ya da Riskonet’in Genel Şart ve Esaslarını ihlal etmesi durumunda, Riskonet’in, üçüncü şahıslarca temin edilmiş olan bilgileri tadil etme ve/veya çıkarma hakkı da mahfuzdur. Bu web sitesinde yer alan muhtelif atıflar, üçüncü şahıslarca idame ettirilen ve Riskonet’in herhangi bir kontrolünün söz konusu olmadığı bilgi kaynakları ile bağlantılıdır. Bu nedenle Riskonet’in, söz konusu sunucularda yer almakta olan bu bilgilerin doğruluğu veya herhangi bir diğer özelliğine dair hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu web sayfalarında yer alan bilgiler, teknik hatalar veya tapaj hataları ihtiva edebilir. Önceden ikaz etmeksizin herhangi bir zamanda bu bilgide değişiklik ya da ilave yapılabilir. Riskonet’in Riskonet web sitesine yönlendirme gerçekleştiren herhangi bir web sayfasına dair ya da Riskonet’in yönlendirme verdiği diğer herhangi bir web sayfasına ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu web sitesinin içeriği ve güncel olduğu mümkün mertebe kontrol edilmiştir. Herhangi bir hata ya da yanlışlığın yine de yayınlanması durumunda, söz konusu hata ya da yanlışlığa dair sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Web sitemizi ziyaret edenlerin okudukları bilgileri, risk ve sorumluluğu kendilerine ait olacak şekilde kullanmaları gereklidir.

Bu web sitesinin tüm fikri mülkiyet hakları münhasır olarak Riskonet ya da alt yüklenicilerine aittir. 1912 tarihli Hollanda Telif Hakkı Yasası uyarınca ya da mezkûr yasa çerçevesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, bu web sitesinde yer almakta olan hiçbir şey, [email protected]’un önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da açıklanamaz.

Ayrıca, gizlilik beyanımız Riskonet web sitesi için geçerlidir. Dolayısı ile Riskonet web sitesini kullanmadan önce söz konusu beyanı dikkatle okumanız Riskonet tarafından tavsiye edilmektedir.

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]