Linsey Milne

[email protected]
+27 83 726 4159

EĞİTİM

  • 12. Sınıf

PROFİL

  • Yüksek seviyede verimliliğe yönelik operasyonel süreç yönetimi.
  • Operasyonel süreçlerin incelenmesi ve yürütülmesi.
  • Çalışan ilişkileri

UZMANLIK

Linsey, Afrika ve Hint Okyanusu Adaları Ofisinin Proje Yöneticisidir. Linsey, nihai olarak ortaklarımıza ve müşterilerimize yönelik başarılı ve etkin proje teslimi sağlayan kalite kontrolü ve verimlilik konularına odaklanmaktadır.

Linsey, Riskonet’te Proje Yöneticisidir. Linsey’in görevi proje çıktılarımızın yüksek standartlarımıza uygun olmasını, zamanında ve iş hedeflerine uygun şekilde tamamlanmalarını sağlamaktır. Linsey, tüm paydaşlarımıza harika destek sağlar ve projeyle ilişkili sorunların ve endişelerin etkili bir şekilde ele alınması konusunda sorumluluk üstlenir. Linsey’in proje ekiplerimize sağladığı destek, kalite standartları ve güvenceleri konusunda gösterdiği odaklılık Riskonet’e, müşterilerimize ve ortaklarımıza değerli katkı ve faydalar sağlamaktadır.