Özlem Emgen

[email protected]
+90 5 332 112 051

Eğitim

 • Lisans Çevre Mühendisliği
 • Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği
 • Sertifikalı iş sürekliliği profesyoneli
 • A sınıfı iş güvenliği uzmanı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 • Çevre görevlisi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Profil

 • Çevresel durum tespiti (due diligence)
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanı
 • Eğitim ve öğretim
 • Enerji ve dağıtım endüstrisi
 • İş sürekliliği danışmanı
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği denetimleri, sosyal ve çevresel etki değerlendirmesi, durum tespiti çalışmaları
 • Tedarik zinciri, ürün geri çağırma, kriz yönetimi
 • ISO 22301, ISO 31000, ISO 9000, ISO 14001 ve OHSAS 18001
 • Matt Hudson tarafından NLP danışmanlık becerileri
 • Lead/auditor Energy Management Systems (ISO 50001:2011) (PR316)

Uzmanlık

 • Risk azaltma üzerine odaklanan iş danışmanlığı
 • Risk politikalarını geliştirmek ve izlemek
 • Sigortacılara risk transferi
 • Çevre
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • İş sürekliliği ve kriz yönetimi
 • Uluslararası danışmanlık ağı
 • Eğitim & Öğretim / Toplum ve Güvenlik