İş kesintisi uzmanlığı ile sorunsuz risk mühendisliği sunmak

21 Aralık 2018

Riskonet, esneklik söz konusu olduğunda global müşterilerine büyük resmi göstermesi gerektiğini kabul eder. Fiziksel varlıklar için bir zarar önleme projesi, potansiyel dolaylı zararlar gözden geçirilmezse eksik kalacaktır. Caroline Woolley ile bir mülk araştırması yaptırırken aynı zamanda bir İş Kesintisi İncelemesi yapmanın neden önemli olduğunu konuştuk.

Riskonet, aynı zamanda MDD Forensic Accountants’ta eğitim ve geliştirme direktörlüğü yapan, iş kesintisi riski ve sigorta konusunda önde gelen uzmanlardan biri olan ve Risk and Forensics Ltd şirketinde çalışan Caroline Woolley ile ortaklık kurmuştur.

 Sigorta hizmeti almadan önce iş kesintisi riski incelemesine vakit ayırmanın neden bu kadar önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

“Çoğu şirket, zarar önleme ve esneklik de dahil olmak üzere bir mülk araştırması yapmadan maddi hasar sigortası almayı düşünmez. Ancak, çoğu şirket iş kesintisi sigortasını bir inceleme yapmadan satın alır. Sigorta yanlış ise bu bir firma için çok tehlikeli olabilir. Bu, bir iddianın imkansız veya yetersiz olduğu ve bir olayı bir felakete dönüştürebileceği anlamına gelebilir. Mülk hasarı İş kesintisi sigortası, bir firmanın işleri tekrar yoluna koyması sırasında gelir kaybını ve artan maliyetleri kapsar ve herhangi bir büyük zararda nakit cankurtaran görevi görür. İş kesintisi (İK) sigortası tüm hafifletici faaliyetleri finanse edebilir ve kriz yönetimi planlarını finanse etmeye yardımcı olur.

Çoğu insan mülk riskini iyi bir şekilde ele alır, ancak her zaman sürpriz yapabilecek olan – ve bu genelde iyi bir sürpriz değildir – iş kesintisi unsurudur. Bir şirket genellikle sigorta kapsamında olan durumlarda (yanlış ve/veya düşük değerler), ya tazminat sürelerinin çok kısa olması, istenmeyen istisnalar veya iş ile eşleşmeyen sigorta nedeniyle, sigorta talebinin iş kesintisi kısmıyla ilgili sorunlarla karşılaşır.

İş kesintisi, Allianz Risk Barometresine göre son altı yıldır şirketlerin en sık karşılaştığı risk olmuştur. Ayrıca, bir olayın İK kısmı artık mülk hasar kısmından daha ağır sonuçlar doğurabiliyor. Hatta, Zürih’e göre, İK mülk hasar unsurunun üç katı kadar olabilir. Bunun önemi açıktır, bu yüzden işletmelerin bu karmaşık risk ve sigorta alanıyla uğraşmalarına yardımcı olmak istiyoruz.

Zarar oluşmadan önce İK riskini göz önünde bulundurmak önemlidir. İK riskini, birisi bir yangını söndürürken ya da bir selden sonra su boşaltırken tartışmak yerine bu riski oturup bir bardak çay eşliğinde sakin bir şekilde tartışmayı tercih ederim. Bir zarara uğramamak için yatırım yapmak her zaman faydalıdır ve daha iyi bir anlayışla birlikte konfor yaratır.

İK sigortasının amaca uygun olduğundan emin olmak için, doğru bir temelde olduğuna ve ihtiyaç duyulan kadar cankurtaran nakit akışını sağladığına emin olmak için değerlendirilmelidir.”

Sigorta, iş sürekliliği planlamasında da genellikle sonradan akla gelir – bu konuda ne gibi iyileştirmeler yapılabilir?

“Gayrimenkul araştırmaları, iş kesintisi incelemeleriyle bir arada gerçekleştiği için, iş sürekliliği planlaması (İSP) ile bağlantılı olmaları da gerekir. İSP uygulaması çoğu zaman teoriktir (başkalarına ait gerçek talep deneyimlerinden yararlanmak yerine) ve sigortacılığa ait meselelerden düzenli olarak ayrı tutulur. Büyük bir olayın sigortalandığı (veya sigortalanabileceği) durumlarda, Sigorta poliçesi İSP testinin bir parçasını oluşturmalıdır. Sigortadan gelen cankurtaran nakit akışı, mümkün olan durumlarda İSP’de belirtilen şartlara uygun olmalıdır, aksi takdirde alternatif finansman oluşturulması gerekecektir. Bu bilgiler sigortacılar için de hayati önem taşır. Öngörülemeyen bir zararda biraz bile kesinlik yaratabilecek herhangi bir detay, istenmeyen sürprizlerin önlenmesine yardımcı olacaktır.”

İş kesintisi sigortası ile kastedilenin ne olduğu üzerine bazen bazı yanlış anlaşılmalar olur, bunun neden nedir?

Sigorta endüstrisindeki herhangi birine ‘iş kesintisi sigortası’ derseniz, bu kişi otomatik olarak mülk hasar İK’den bahsettiğinizi varsayacaktır. Endüstrinin dışındaki herkes muhtemelen ‘işin kesintiye uğramasına sebep olan her şeyi’ düşünecektir. İş kesintisine neden olabilecek olaylar mülkün hasar görmesinin çok ötesindedir. İşletmeler için potansiyel en kötü zarar senaryosu, mülk hasarından büyük bir siber olaya doğru hızla değişmektedir. Herhangi bir karışıklığı önlemek ve beklentileri yönetmek için ayrımlar yapılmalıdır. Mülk hasarı İK’si işe başlamak için harika bir noktadır ve fiziksel varlıklar için İK incelemesi daha sonra diğer İK tetikleyicileri için de kullanılabilir.”

İlerideki yol

Caroline Woolley’e göre, bir şirketin sigorta veya diğer çözümler hakkında herhangi bir karar vermeden önce, hem neden hem de sonuç açısından riskleri anlamak için temel bir süreçten geçmesi gerekiyor. Bu, işyerlerinin nasıl para kazandığını, riskler toplamının ve beklenen zararların (orta, büyük veya yıkıcı) sayısallaştırılmasını ve kendisinden ve içinde faaliyet gösterdiği endüstri ve topluluktan kaynaklanan ve doğrudan veya dolaylı olarak karşı karşıya kaldığı riskleri kapsar. Risk yönetimi ve sigorta için fikir, bu değişken riskleri anlamak; çeşitli riskleri kapsamak; ve işletmelerin büyük zararlara uğramamalarına yardımcı olmaktır. Başlangıç noktası, tüm paydaşların hem fiziksel hasar hem de ortaya çıkan iş kesintisi riskinden ve mevcut sigortanın kapsamının nasıl sağlandığından emin olmaktır. Sınırların açık olması ve İK’nin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Caroline Woolley: “İK anlayışı ve bilgisinin geliştirilmesi arayışında, Riskonet ve müşterileri ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top