‘Kuralara uymak’tan, risk liderliğine

22 Mart 2019

Riskonet şirket yöneticisi Ron de Bruijn, yakın zamanda yayınladığı bir bloğunda, risk yöneticisi mesleğinin, meslek grubunun önüne ikilemler getirdiğini öne sürdü. Müşterinize onun eksikliklerini gösterirsiniz; ama ya rapor bir denetçinin eline geçerse? Young Safety Professionals (YSP) yöneticisi Carolien de Vries’in ikilem hakkında kendisine has bir görüşü var. Kendisi, risk yöneticilerinin, müşterilerin yanlış bir risk yönetimi yürüttüklerine ve herhangi bir sahiplik ya da liderlik göstermediklerine dair sinyallere karşı uyanık olmaları gerektiğini düşünüyor.

“Sevgili Ron, senin risk yöneticisinin ikilemi konusundaki samimi yakarışını büyük bir ilgiyle okudum. Gerçekten de; denetçi ya da sigortacı, güvenlik risklerinin gündeme getirildiği bir raporu kendisiyle paylaşmamızı isterse ne olacak?

Buna bir soru da ben eklemek isterim: Risk danışmanı olarak böyle bir duruma düşmeye nasıl engel olursun?

Hizmet alanların, söz konusu olan risk yönetimi olduğunda, sıklıkla kendi sorumluluklarını üstlenmekte zorlandıklarını görüyorum. Risk danışmanları – muhtemelen bilinçsizce – sadece ‘uygun’ olmuş olmanın peşinde oluyorlar. Hizmet alanların genellikle sorumluluğu üstlenmenin tam tersini yaptıklarını, yani sorumluluğu üzerlerinden attıklarını görüyorum. Bunu örneğin, kendi sorumluluklarını bir risk danışmanına devretmek suretiyle yapabiliyorlar.

Riskler her zaman olacak!

Ancak kurumların niteliği, vizyonu ve amaçları – ve bunlardan kaynaklanan çalışmalar – sonuçta beraberinde riskler getirir. Bunlar her zaman vardır! Ve ilk tepki, sorumluluğu ‘üzerinden atmak’, ondan saklanmak ya da uzaklaştırmak olsa bile, risklerle sorumlu bir şekilde başa çıkmanın daha pek çok yolu var.

Risk yönetiminde genellikle bir risk yönetimi döngüsünden söz ederiz. Bunun anlamı – kaba hatlarıyla – hedefleri belirlemek, bu hedefleri tehdit eden riskleri teşhis etmek, riskleri sınıflandırmak, riskleri yönetmek, kontrol önlemlerini değerlendirmek, iletişim kurmak ve devretmektir. Doğal olarak bununla ilgili, çeşitli model ve enstrümanlardan oluşan çeşitlemeler vardır.

Müşterinin bu aşamalardan geçmesine yardımcı olmak

Bana kalırsa, risk danışmanı olarak rolümüz ille de, müşteri adına bualtı aşamadan geçmek değildir. Müşterimize, bu aşamalardan geçmesinde yardımcı olmalı, içeriğe dair bilgisinin eksik olduğu yerlerde ona destek olmalıyız. Böylelikle müşterimizin güçlü yönlerini öne çıkarırız ve onu iyi düşünülmüş bir vizyon aracılığıyla sağlam bir risk yönetimi uygulamaya teşvik ederiz.

Ben, risk danışmanının bir koçluk ve destek görevi olduğuna inanıyorum. Bu, danışmanın müşteriye mevcut belirsizliklerle nasıl başa çıkacağını öğretmesi anlamına geliyor. Bir başka anlamı da müşterinin, eksiksiz olma eğilimini, iyi düşünülmüş tercihler yapma cesaretini içeren bir tutumla takas edip tüm risklerin çözülemeyeceğini kabullenmeyi öğrenmesidir. Benim görüşüme göre, risk yönetimi tüm kurumlarda bu şekilde yürütülmelidir.

Sahipliğin olmayışı

Dışarıdan bir risk danışmanının, sigortacı, denetçi ve müşteri arasında kalması, müşterinin yanlış risk yönetimi yaptığının ve sahiplik veya liderlik göstermediğinin bir işareti olabilir. Bu durumda müşteriyle bambaşka bir görüşme yapmanın zamanı gelmiş demektir.

Sırada ciddi güvenlik meseleleri var. Lisans ile ilgisi olan – ve çalışanlar, ziyaretçiler ve işletmenin sürekliliği açısından kabul edilemeyecek risklere neden olan – ciddi güvenlik sorunlarının kokusunu almış olan bir denetçi, bu bilgiyi görmezden gelemez.

Ciddi sorun

Ama bu bilgiyi asıl göz ardı etmemesi gereken taraf kurumun kendisidir. Çünkü ortada ciddi bir güvenlik sorunu vardır! Organizasyon yönetimi risk danışmanları tarafından öyle desteklenmelidir ki yönetim içsel bir motivasyon ile tepki ve cevap verebilsin. Yani, bu şekilde davranılması gerektiği için değil, bu şekilde davranmayı istediği için. Kurum hedefleri tehdit altında olduğu için. İnsanlarının esenliği tehdit edildiği için.

Kurum bunun ardından, bir yönetim planı ile, denetçiye ya da sigorta şirketine gidebilir. Kurum, bu taraflara, riskler ve beraberinde getirdiği belirsizliklerle olgun bir şekilde başa çıktığını gösterebilir.

Önemli nokta: Risklerle başa çıkmayı öğrenme

Risk danışmanının bütün bu proses içindeki rolünün vazgeçilmez olduğuna inanıyorum. Her şeyden önce doğal olarak, içeriğe dair tavsiyeler. Müşterilerimiz genellikle konunun uzmanı değildir ve riskleri kolayca gözden kaçırabilir ya da yanlış tahmin edebilirler.

Ama özellikle –burada vurgulamayı özellikle istediğim bir noktadır– müşteriler risklerle daha sorumlu bir şekilde başa çıkmayı öğrenebilirler. Riskin sahibi, hizmet alan olmaya devam eder ancak risk sahibi rolünü de bizzat kendisi üstlenmelidir. Hem meslektaşımız hem yazar Martin van Staveren, bu konuda, ‘Risk Liderliği’ adını verdiği bir kitap yazdı. Risk liderliği gösteren bir kurum çeşitli bilgi alanlarındaki doğru danışmanlardan destek alır; bununla birlikte ona gelen girdilere dayanarak üzerinde düşünülmüş, tartılmış tercihleri kendisi yapar. Risk danışmanları olarak bize düşen görev müşterinin bu rolü üstlenmesini istemesini sağlayacak ve üstlenebileceği şekilde onu yönlendirmek, destek olmak ve koçluk etmektir.

Bu, söylendiği kadar kolay değildir. Belki de hakikat de budur. Benim yaklaşımımın biraz naif izlenimi verdiğinin farkındayım. Pratiğin inatçı olduğunu da biliyorum. Bütün mesele müşterilerin sorumlu bir şekilde, doğru inanç ve niyetlerle risklerle başa çıkmasıdır. Gerekirse, bir danışmanın desteğiyle!”

Carolien de Vries, Young Safety Professionals’ın (YSP) genel müdürü.YSP kurumlara, güvenlik konularında destek olur ve genç güvenlik uzmanlarını profesyonel olmaları için eğitir.

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top