Riskonet sizin 'beklenmedikler için ortağınız'dır. Biz bilgi ve deneyimimizi sizinle birlikte maruz kaldığınız riskleri tanımlamak ve hepsinden önemlisi yönetmek için paylaşırız: Güvenliğinizi organize etmek için. Uzmanlığımızı, düşünülmüş ve etkili risk yönetiminde size rehberlik etmek için kullanırız. Sonuç odaklı desteğimizi üç adımda sunuyoruz.

Değerlendirme & Tavsiye

Size ve kuruluşunuza risklerin genişliği ve derinliği konusunda tavsiyelerde bulunabiliriz. Sizi dinler, sizinle birlikte düşünür ve olası hasar hakkında sorularınız gündeme geldiğinde kanıtlanmış vizyonumuzdan faydalanırız.
Ayrıca, olası sorunları önleyen veya sınırlayan önlemlere yatırım yapmak için tercihlerinizde size rehberlik etmekten de mutluluk duyuyoruz.

Buna ek olarak, uzmanlarımız yılların deneyimini sizin kuruluşunuz için danışman olarak kullanırlar. Bunu güçlü ve gerçekçi bir şekilde, iyi bir ekonomik uygulama anlayışıyla yapıyorlar. Değerlendirmelerimiz ve tavsiyelerimiz her zaman çözüm odaklıdır. Farklı bakış açıları sürekli göz önünde bulundurulur. Örneğin: Tasarım Kriteri Dokümanı oluşturulması. Bu şekilde, değerlendirmelerimizin sonuçları ve tavsiyelerimiz daha sonra akıllıca kararların temeli oluşturan iyi düşünülen bir risk politikasına dönüşür.

Güvenlik konsepti

Kalite ve içerik her şeyden önemlidir. Uzmanlarımız, kuruluşunuz için kapsamlı ve etkili bir (yangın) güvenlik konsepti oluşturabilmek için, kuruluşunuzun ayrıntılarını anlamak ister. Riskonet'te, uzun vadedeki konumunuza ve yasa koyucu ile sigortacının, işletmeniz üzerindeki etkilerine bakmayı tercih ediyoruz.

Bu 'Adım 1' ile bağlantılı olarak size sunduğumuz özel çözümler arasında Satın Alma Öncesi Risk Değerlendirmesi (PARA) ve İnşaat Öncesi Risk Değerlendirmesi (PCRA) yer almaktadır.
Tavsiye aynı zamanda bilgi ve eğitim aktarımı anlamına gelebilir. Riskonet buna atölye çalışmaları ve seminerler ile eğitim kurumlarında eğitimen olarak görev alıp aktif katkıda bulunmaktadır.

 

Uygulama ve İcra

Elindeki etkili güvenlik konsepti ile Riskonet karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olmaya hazırdır. Bir hususu netleştirelim: Biz sadece tavsiye vermiyoruz, daha fazlasını yapıyor ve bunları uygulamaya koymak için zevkle rehberlik ediyoruz. Örneğin; bir başlangıç dokümanı ve gereksinimler programı hem pratik hem de yönetilebilir bir risk politikası oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Ve sonra uzmanlarımız bu politikanın kuruluşunuzda yer aldığından ve özümsendiğinden emin olmaktan mutluluk duymaktadırlar.

O zaman politikayı uygulamaya dönüştürmenin zamanı geldi. Politikayı uygulamaya nasıl çeviririz? Bunu yapmanın birkaç yolu var. Örneğin; iş sürecinin belirli bölümlerini fiziksel olarak ayırmak gerekebilir. Alternatif olarak, hedeflenmiş bir yatırım programı kullanarak, varlık riski yönetimini kuruluşunuzda daha yüksek bir seviyeye taşımak gerekebilir. Uzmanlarımız, bir inşaat projesinin risk politikasına uygunluğunu izlemede sizi destekleyebilir. Deneyimlerimize dayanarak uygulama ve icrada tavsiyelerin hala büyük bir rol oynayabildiğini biliyoruz. Ayrıca bu 'Adım 2' sırasında bir sprinkler sistemi gibi büyük yatırımlara alternatif olarak, bir felaketin gerçekleşme olasılığını azaltmayı göz önünde bulunduruyoruz.

Geliştirme, tasarım, ihale

Riskonet pratikte ayakları yere basan öneriler paylaşır. Ayrıca, uygulama projelerinin geliştirme, tasarım, mühendislik ve ihale (ihale dokümanının hazırlanması) aşamaları içinde bizi arayabilirsiniz. Hepsi belirlenmiş özelliklerine göre, bütçe dahilinde ve belirlenen süre içinde.

 

Bakım ve optimizasyon

'Beklenmedikler için ortağınız' olarak Riskonet, risk politikanızın ve operasyonel etkinin güncel kalmasını ve organizasyonun, çalışanlarınızın ve süreçlerinizin güvenliği üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar.
Bu, risk yönetimine olan yatırımınızın “geleceğe dönük” kalmasını ve sigortacıların gereksinimleri, yasa ve yönetmelik düzenlemeleri ve iş geliştirmelerini dikkate almanızı sağlar. 'Beklenmedikleri' yönetmenize ve bunları uygulanabilir kılmanıza yardımcı oluruz.

Bu nedenle Riskonet mümkün olduğunca uzun vadeli ilişkilere odaklanır. Sonuçta, periyodik olarak risk politikasını gözden geçirerek, güncel kalmasını sağlar ve sürekliliği destekler.

Risk hakkında düşünme statik bir gerçek değil, asla durmaması gereken dinamik bir süreçtir. Sonuçta, dış gereksinimler sürekli değişiyor. İç değişiklikler de – bazen fark edilmeden – olabiliyor. Bunların riskler, politika ve uygulamalar üzerinde büyük etkisi olabilir.

Risk körlüğünü fark etmek ve önlemek

Riskonet, 'şeytanın avukatı’ rolünü oynamakta rahattır; çünkü risk körlüğünü fark etmek ve önlemek için çalışan uzmandır. Örneğin; risk yönetiminiz bugün için güncel olabilir. Ancak risk yönetiminiz uzun vade için iyi organize edilmiş mi? Uzmanlarımızın sizin için gerçekleştirmekten mutlu oldukları 'periyodik bakım', sizi kuruluşunuzda, tesislerinizde ve şirket kültürünüzde olası ve gerekli optimizasyonları yapmaya teşvik edebilir.
İyi bakım her zaman akıllıca bir yatırımdır. Bir olay veya felaket şeklinde acı bir uyandırma çağrısından kaçınmanıza yardımcı olabilir

Riskonet çözümleri

Hizmetlerimiz müşterilerimize güvenlik durumları üzerinde kendi kontrollerini sağlar. Riskonet'in sağladığı hizmetler arasında, birçok kuruluşta değerlerini defalarca kanıtlamış çok aranan bir dizi çözümbulunmaktadır. Sizi çok odaklı olarak destekleyebileceğimiz üç özel Riskonet değerlendirme çözümü aşağıda açıklanmıştır.

PARA

Alım Öncesi Risk Değerlendirmesi

Spesifik bir değerlendirme şekli Satın Alma Öncesi Risk Değerlendirmesi (PARA) olarak bilinir. Riskonet, müşterilere satın alınması düşünülen gayrimenkullerin mevcut güvenliği ve bunlarla ilişkili riskler hakkında tavsiyelerde bulunmaktadır. PARA satın alınacak gayrimenkul etrafında geniş ‘durum tespitinin’ değerli ve integral bir parçası olabilir.
Müşterilerimiz bize, bir varlığa ilişkin (finansal, yasal ve kullanım bağlamında) aldıkları izlenimin, fiziksel güvenliğe özel önem veren bu teknik değerlendirme olmadan tamamlanmadığını söyler.

PCRA

İnşaat Öncesi Risk Değerlendirmesi

Benzer bir hizmet özellikle bir inşaat projesine başlamakta olan veya bir inşaat projesi satın almak isteyen müşteriler için tasarlanmıştır: İnşaat Öncesi Risk Değerlendirmesi (PCRA). Bu ürün ile Riskonet uzmanları yeni bir inşaat veya geliştirme projesinde güvenliği etkileyebilecek her şeyin tam bir resmini çiziyor.

Bir PCRA ile Riskonet, sigortacılar ile yasa ve yönetmeliklerin gerekliliklerini dikkate alarak, yeni inşaat yatırımının, risk profilinize ve stratejinize uyumlu olmasında sizi destekler.

GAAS

Fark Değerlendirme Varlık Güvenlik Modeli

Şirketler iş süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini kontrol altına almayı isterler. Bizim tarafımızdan geliştirilen Fark Değerlendirme Varlık Güvenlik Modeli (GAAS) ile size mekandaki uygulama güvenliğine yönelik entegre bir yaklaşım sunuyoruz. GAAS değerlendirmesi güncel yasa ve yönetmelikler, iş sürekliliği ve varlıkların sigortalanabilirliğine odaklanıyor. GAAS ile her türlü eksiklikleri tespit ediyoruz. Örneğin; kişisel ve tahliye güvenliği, önleme ve söndürme için geliştirme fırsatları sunuyoruz.

 

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]