Özlem Emgen, Türkiye’deki Riskonet Uzmanı

01 Kasım 2017

“Risk yönetimi işletmelere ve bankalara hizmet eder” Riskonet’in risk yönetimi profesyonellerinden oluşan uluslararası bir ağı vardır. Özlem Emgen – çalışma yeri: İstanbul – bunlardan biri. Bankalar, onun risk yönetimindeki uzmanlığını kullanıyor.

Özlem Emgen Türkiye’deki finansal sektörün özellikleri hakkında bizi bilgilendirdi: Türkiye uzmanı şöyle açıklıyor: “Finansman sağladıkları firma ve projelerin sosyal, çevre ve iş güvenliği mevzuatına ve uluslararası iyi uygulamalara göre hareket ettiğinden ve risk yönetimini tamamen entegre ettiğinden emin olmak istiyorlar.” Riskonet, Avrupa ülkeleri ve bölgesel düzeyde önemli değişikliklerin olduğu ülkelerde bile kural ve yönetmelikler labirenti içinde kuruluşlara rehberlik etmektedir. Örnek olarak çevre ve iş güvenliği yönetmeliklerinin oldukça iyi düzenlendiği Türkiye’yi ele alalım.

Kapsamlı inceleme projeleri

“Mevzuata uyumluluk açısından bankalar finanse etmek istedikleri firma ve projeleri yeterli bir biçimde inceleme yapmayı istemektedir” diyor Riskonet Türkiye danışmanı. “Bu, geniş kapsamlıdır ve iş sağlığı v e güvenliği ve çevre veya İSGÇ’yi bütün yönleriyle içerebilir. Örnek olarak, yeni inşaat projeleri çevresel etki değerlendirmesi sürecinden yasal olarak geçmek zorundadır. Tabii ki bu, sadece hukuki gereklilik ve yükümlülüklerden fazlasını kapsamaktadır. Bankalar müşterilerinin en iyi pratiklerle çalışmalarını ve yasayla uyumluluklarını istediği için bizim çalışmamızı istiyorlar.”

Dikkate alınan ve kapsanan riskler

Dahası, bütün risklerin mümkün olduğunca incelendiği, dikkate alındığı ve kapsandığı iyi organize edilmiş bir proje, banka ve ilgili firma için doğal olarak iyidir. Olayların yaşanmaması faiz ve geri ödemelerinin ve banka ve firma arasındaki ilişkinin devamını sağlıyor. “İyi yönetilen bir proje çevrenin zarar görmesini ve inşaatta çalışanların kaza risklerini engelliyor. Bankalar müşterilerinin iyi işe alım pratiklerini hedeflemesini istiyor; örneğin, iş sağlığı ve güvenliğine uyum ve eşit çalışma şartlarını teşvik etmek. Yani, topluma karşı da sorumlu hissediyorlar.”

Durum tespiti ve gözlemleme

Dört büyük Türk bankası inceleme, doğrulama ve danışmanlık işleri için Riskonet Türkiye ile çalışmaktan mutluluk duyuyorlar. “Bu çalışma, bir kurumun içinde bulunduğu mevcut durum için ayrıntılı inceleme işlemi içerebilir. Bunu yaptığımız zaman, mevcut çalışma raporları ve kendi çalışmalarımızı kullanarak uygunluğu gözden geçiriyoruz. Çalışma aynı zamanda daha uzun bir süreli izleme yapmamızı gerektiriyor, mesela bir inşaat projesi için. Bu, bazen birkaç ay bazen yıllar süren genelde uzun vadeli, kapsamlı danışmanlık projelerini içermektedir ve ilk planlardan, devreye girmeye ve işletme dönemlerine kadar her aşamayı kapsamaktadır. Bir firmayla on yılı aşkın süredir çalışmaktayız. Ben kişisel olarak uzmanlığımı mevzuat ve iyi uygulamalar ile uyum, risklerin belirlenmesi ve uygulanabilir ve ticari olarak meşru risk yönetimi üzerine tavsiyelere odakladım. Müşterilerimiz mevzuata ve iyi uygulamalara uyum için çoğunlukla benim tavsiyeme güvenmekte. Ancak, aynı zamanda destekledikleri firmaların iyi bir organizasyona sahip olmasını da önemli buluyorlar.”

Enerji, inşaat ve endüstri

Danışmanlık yaptığı süre boyunca Özlem Emgen ve iş arkadaşları bir çok kurumu ziyaret ediyor. Bu firmalar genellikle enerji sektörü, inşaat endüstrisi ve ağır sanayiyinde yer alan çevreye etkileri yüksek olan ve iş güvenliği açısından önem ve risk arz eden firmalar oluyor. Onun işi aynı zamanda sık sık iyi analiz ve tavsiyeler için uyuma ihtiyacı olan özel şirketleri de içeriyor.

“Projeler için gerçek riskleri ama aynı zamanda risk yönetiminin kalitesini de içeriyor. Örneğin, bir firma iş güvenliği ekiplerini kurmakla ilgili gereksinimleri karşılayabilir fakat bu ekipler, görevleri için gerçekten hazırlar mı? Ben teori ve pratik arasındaki boşlukları belirlemeye ve çözümler sunmaya çalışıyorum. Bu sadece raporlama ve öneri sunma olayı değil. Ben aynı zamanda organizasyonları mevzuat gereklilikleri ve uygulanabilir tavsiyelerle de destekliyorum.”

Tamamen tarafsızlık

Özlem Emgen, Riskonet tarafından yaptığı çalışmanın bir firma ya da projenin finanse edilip edilmeyeceği ilgilenmediğinin üzerinde duruyor. “Bu bankaların vereceği karardır. Bu işle kendileri ilgileniyorlar ve doğrusu da bu. Ben bankaların iş kontratlarını tamamen tarafsız olarak destekleyen ve odağımı risk yönetiminde tutan bir uzmanım.”

Durgun bir dönemin ardından Türk ekonomisi toparlanıyor. Fakat, işaretler Özlem Emgen için uzun süredir iyiyi gösteriyordu ve Riskonet Türkiye gelişiyordu. “Projeler, İstanbul’dan İzmir’e, güneyden doğuya, beni ülkenin her bir köşesine götürüyor. Ayrıca Kıbrıs’ta da danışmanlık projeleri yürüttük. Riskonet’in uluslararası danışmanlık ağına olan bağlılığım sayesinde İran’daki petrokimya sektöründe de çalışmalar yürütebildim. Uluslararası bağlantıları da Türkiye’deki müşterilerine kanıtlıyor ki, onun deneyimi uluslararası standartlarla eşit düzeyde.

Çok yönlü ve esnek

Özlem Emgen işini sevmesi sayesinde Türkiye’nin her yerinden firmalarla iletişim halinde. “Bizim alanımızda kimisi uluslararası büyük dolayısıyla çok fazla rekabet var. Benim danışmanlığımın büyük avantajı, çok yönlü ve esnek olabilmemin yanı sıra çok çabuk işe dahil olabilmem. Hevesli ve ısrarcı olmaya önem gösteriyorum fakat aynı zamanda pratikte uygulanabilir ve mümkün olan hususları anlıyorum.”

“Firmaları ve projeleri birebir ziyaret etmeyi ve işin içerisindeki kişilerle konuşmayı seviyorum. Böylelikle işin iç yüzünü bilmenin, bana en iyi tavsiyeleri sunmamda ve firma ya da projeye de bir adım ileri atabilmelerinde büyük yardım sağlıyor. Özellikle de danışmanlığıma ait pratik deneyimlerden yararlanabildiğimde veya kısmen Riskonet sayesinde uluslararası en iyi uygulamalara katkıda bulunabildiğimde. Örneğin bir İSGÇ yönetim planı geliştirilmesine yardımcı olduğumuzda. Gerçekten bir değer kattığınızı bilmek ve bir firma ya da projenin ilerlemesine yardım ettiğinizi bilmek çok iyi. Bunu yaparken, doğal olarak finansal yatırımcının ya da bankanın ihtiyaçlarına da hizmet etmiş oluyorsunuz. Sonuç olarak, bu benim müşterim.

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top