Pandemi şirketler için bir uyanma çağrısıdır: kalkınma hedeflerini takip etmek için risk yönetimi

1 Temmuz 2020

Covid-19 geçtiğimiz birkaç ay boyunca girişimcileri bir hayli meşgul etti. Riskonet Türkiye Yönetici Ortağı Özlem Emgen’e göre pandemi, iş dünyasında dünyamızın ve çevrenin karşılaştığı sorunları sürdürülebilir bir şekilde ele almamızı gerektiren yenilenmiş bir farkındalık yarattı. “Şirketler risk yönetimlerini Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirmek istiyor. Ve elbette Riskonet bunu yapmalarında onlara destek oluyor.”

BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH’ler) faal bir şekilde takip ederek dünyamızı herkes için daha iyi yaşanır bir yer haline getiriyoruz. Kişiler, şirketler, kuruluşlar, hükümetler ve resmi makamlar bu hedefleri faal bir şekilde takip ettiklerinde yoksulluğu ortadan kaldırmaya, eşitsizliği azaltmaya ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeye olumlu katkıda bulunurlar.

Girişimciler arasında artan farkındalık

Özlem: “Pandemi iş liderlerinin dünyaya bakış açısını değiştirdi. Bu kişilerin çoğu görev, sorumluluk ve dünya üzerindeki etkilerinin daha çok farkına vardı. Bununla birlikte ‘amacın’, dünyaya olumlu katkıda bulunma ihtiyacının ve itibarların kırılganlığının önemine ilişkin artan bir farkındalık görüyorum. Sürdürülebilirlik, pandemi öncesine kıyasla çok daha samimi ve ciddi ilgi görüyor. Şahsen Covid-19’un bir uyanma çağrısı olduğunu düşünüyorum. Şirketler, dünyaya zarar vermeyen bir şekilde iş yapıp yapmadıkları sorusu üzerine kafa yoruyor, daha temiz üretim yöntemleri kullanmaya başlayıp başlayamayacaklarını ve bu krizin risk yönetimleri açısından ne anlama geldiğini merak ediyor. Kişisel düzeyde, insanlar daha iyi bir dünya oluşturmak için kendilerinin neler yapabileceğini ve karbon ayak izlerini nasıl azaltabileceklerini araştırıyor.

On yedi hedef

Giderek artan sayıda şirket performanslarını BM’nin on yedi Sürüdürülebilir Kalkınma Hedefine göre ölçüyor. “Bu hedeflerin birçoğu sunduğumuz risk yönetimi danışmanlığı hizmetleriyle örtüşüyor. Örneğin uygun maliyetli ve temiz enerji kullanımına ilişkin 7. hedef ile kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve insana yakışır iş sağlanmasına ilişkin 8. hedef. Fakat aynı zamanda inovasyon ve sürdürülebilir altyapı ile sorumlu tüketim ve üretim örneklerinin sağlanmasına yönelik 9. ve 12. hedefler de danışmanlık hizmetlerimizle örtüşüyor. Bu hedefleri faal bir şekilde takip etmeyi seçen bir kişinin, aynı zamanda kendilerine destek sağlayabileceğimiz risk yönetimi politikası ve çerçevelerini geliştirmeye yönelik çaba harcamaya da hazırlıklı olması gerekir.

Sürdürülebilir temiz bir dünya

Uygulamada hedefler ve risk yönetimi sandığınızdan daha sık örtüşür. Asgari düzeyde kirliliğe ve mümkün olan en düşük CO₂ ayak izine sahip sürdürülebilir temiz bir dünya vizyon gerektirir. Fakat bu aynı zamanda daha temiz üretim prosesleri, saklama, taşıma ve dağıtım konusunda karar alma ve yatırım yapma cesaretini de gerektirir. “Örneğin ham madde ve yakıt kullanımı konusu gibi. Risk yönetimi uzmanlarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini düşünerek değerli önerilerde bulunabileceği tüm alanlar.”

Risk yönetimi uzmanlarına yangın güvenliği değerlendirmesinde yardımcı olmak

Somut bir örnek: çoğunlukla bu bir sigorta şirketi gerekliliği olduğu için fabrikasında güneş panelleri kurarak yenilenebilir enerji kullanmak isteyen herkesin kurulumun uygun montajını ve yangın güvenliğini sağlaması gerekir. Bu bağlamda Riskonet risk yönetimi uzmanları, yangın güvenliğini değerlendirmeye yardımcı olabilir ve makul tedbirler önerebilir. Pandemi ve sokağa çıkma yasağı iş liderlerini başka bir şey hakkında daha düşünmeye zorladı. “Bu dönem içerisinde birçok şirketin pandemi sonucu tedarik zincirlerinin kırılganlığının farkına vardığını görmek çarpıcı oldu. Ekonomi ve hava trafiği işlemez hale geldiğinden Türkiye ve dünyadaki birçok şirket haftalar boyunca Asya’dan mal getirtemedikleri için zarar ettiler.”

The secrets of water mist as an extinguishig agent

“Pandemi, birçok kuruluşta insanların bağımlılıklarının çok daha fazla farkına varmalarını sağladı” 

Özlem Emgen
Managing Partner Riskonet Turkey

Riskonet’e birçok soru

Tedarik zincirinin kırılganlığı Riskonet’e çok sayıda soru gelmesine yol açtı. “Pandemi, birçok kuruluşta insanların bağımlılıklarının çok daha fazla farkına varmalarını sağladı. Müşteriler bizden tedarik zincirlerini değerlendirmemizi ve daha az bağımlılık riski içeren alternatiflere ilişkin öneriler sunmamızı istiyor. Örneğin daha çok yerel tedarikçilere yoğunlaşmak gibi,” Özlem, giderek artan sayıda ülkede hükümetlerin daha temiz üretim proseslerine sahip şirketleri ödüllendirmeye yönelik teşvik araçları geliştirdiğini sözlerine ekliyor.

Artan ciddi itibar kaybı riski

Sorumlu tüketim ve üretim örnekleri (12. hedef) sadece işletme ekonomisinden kaynaklanmıyor. “Bunlar ciro, kâr, hissedar ve finansal risklerin ötesine geçiyor. Bunlar gelecek nesilleri ilgilendiriyor. Şirketler uzun bir süreden beri, örneğin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üstlenmek yoluyla ‘iyilik yapmak’ istemektedir. Direktörler, geçmişte olduğundan çok daha fazla eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirildiklerini hissediyor: daha iyi bir dünya için çalışma niyetleri var mı ve bunda başarılı oluyorlar mı? İyilik yapmak ve bunu vizyon, misyon ve eylemlerinizin içerisine dahil etmek bugün geçmişte olduğundan çok daha önemli. Buna ek olarak, talepler geçmişte olduğundan çok daha yüksek ve toplum şirketleri sorumlu tutuyor. Bir başka deyişle: bunu düzgün şekilde organize etmediğiniz takdirde ciddi itibar kaybı yaşama ihtimaliniz bir hayli yüksek. Birçok direktör, itibarın bir şirketin en önemli varlıklarından biri olduğunu, fakat aynı zamanda bunun kolay bir şekilde zarar görüp, zor onarıldığını anlamış durumda.

Değişim

Özlem, Türk şirketleri ile birçok Avrupalı şirketin kesinlikle bu değişimi gerçekleştirmiş olduğunu görüyor. “Farkındalık Covid-19 kaynaklı sokağa çıkma yasağı esnasında ciddi oranda arttı. Müşterilerimizin neredeyse tümü çalışma biçimlerine yönelik yeni içgörüler edindiler. Sürdürülebilirlik integral yaklaşımımızın daima bir parçası olduğundan öneride bulunmayı seviyoruz. Bu süreçte sadece büyük resim daha da büyük hale geldi!”

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top