“Risk profesyoneli” kaydı mesleğin gelişimi için önemlidir

02 Ekim 2018

“Hem meslek grubu, hem sigortacılar, hem de müşteri için iyi" Hollanda’da, “risk profesyonellerinin” ve “risk mühendislerinin” kaydı konusunda yeni bir aşama kaydedildi. Gelişim, hedef gruba daha yüksek koşullar getirilmesini – ve eğitim ve deneyim koşulları sunulması konusunda açıklık sağlanmasını olası hale getirmelidir. Başka ülkeler için de bir format sunması olası olan kalite itkisi ve güvencesi sicilin oluşturulması sırasında Riskonet’le yakın iş birliği halinde çalışan sigortacıların Hollanda’daki örgütünü mutlu ediyor.

Hollanda’daki Sigortacılar Birliğinden Marko van Leeuwen şunları söylüyor: “Bu kalite itkisi sadece meslek grubumuz için değil, özellikle sigorta müşterisi için de iyidir.” Birleşik sigortacılar, aralarında Ron de Bruijn’in (Riskonet) da olduğu uzmanlarla birlikte modernizasyonu başlattı.

Yeni sicilde, başka şeylerin yanı sıra bir risk profesyonelinden neler bekleyebileceğiniz, kendisinin neleri yapabileceği, neleri bildiği, nasıl çalıştığı ve işinin kalitesinin ne düzeyde olduğu kayıtlıdır. Geçmişte de bir mesleki sicil mevcut olmasıyla birlikte, yeni sicilin başarmak istedikleri eski sicilin ötesine geçiyor.

Modernizasyon neden bu kadar önemli?

De Bruijn: “Henüz iyi risk uzmanlarının eksikliğini duymuyoruz, ama kalite ve yöntemin eksikliğinden söz edilebilir. Meslek grubunu gelişebilecek duruma getirmek ve iyileştirmek için, kendimizden ve birbirimizden taleplerimiz olmalı. Bu sürecin ayakları üzerinde durmasını sağlamak zaman alacak, ama sonuç olarak mesleğin kaydı ve gelişim, profesyonelliğin düzeyini arttıracaktır. Bu durumun aynı zamanda meslek grubuna yeni katılan gençlerin sayısının artmasına da olumlu etkisi olur. Uzun vadede sigortacılar ve şirketler bütün bunların meyvelerini toplayacaktır.”

Özellikle Sigortacılar Birliğinin, sicilin “düzey yükseltmesi” için bu kadar önemle üzerinde durarak iş birliği göstermesi neden mantıklıdır?

Van Leeuwen: “Biz bir sorumluluk hissediyoruz, ancak mesleğin gelişimi için meslek grubunun bizzat kendisi gayret göstermelidir. Meslek grubunun büyük bir bölümü, sigortacılar ve sigorta komisyoncuları için ya da bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veren danışmanlık bürolarında çalışıyor. İşin –öyle ya da böyle- sigorta branşı ile bağı var. Bu branşta, risk uzmanının kalitesini daha iyi garanti edebilme gereksinimi uzun zamandır varlığını sürdürüyor. Bu, risk uzmanlarının hem sigortacılara, hem de müşterilere riskler hakkında verdiği danışma hizmetinin içeriği ve kalitesi ile ilgili daha da fazla netlik kazanmak için gereklidir.”

Eski durum neden yeterli değildi?

“Sicil işliyordu; ama arka plandaki etkileşim bir itkinin faydasını görebilirdi. Uzmanlık alışverişi, tartışmalar ve geriye dönük değerlendirmeler, meslek grubunu sürekli olarak beslemek ve güçlendirmek açısından önem taşır. Üstelik, önceden meslek grubunun yalnızca sınırlı bir bölümü kayıtlıydı; burada, NVVK –Hollanda Güvenlik Uzmanları Birliği- kapsamında, bir bütün olarak, sigorta branşıyla çok daha fazla ilgimiz var. Ek olarak, kaliteyi daha fazla somut hale getirmek ve garanti etmek için bir yol da arıyorduk. Bu yolun, sigortacıların ve sigorta komisyoncularının istek ve gereksinimleriyle daha iyi bir bağı olmalıydı. Kalite, süreklilik ve güvenilirliğin en büyük faydasını bunlar ve özellikle de onların müşterileri görecektir.”

“Meslek grubunu gelişebilecek duruma getirmek ve iyileştirmek için, kendimizden ve birbirimizden taleplerimiz olmalı”

Yeni talepler nelerdir?

“Çıtayı kesinlikle daha yükseğe koyuyoruz; profesyonelleşmek istiyoruz. Riskler hakkında bilgi ve uzmanlığınızın olması gerekir; ama başka becerilerinizin de olması gerekir. Risk profesyoneli, girişimcilerle konuşabilmeli, tavsiyelerini iyi bir şekilde gerekçelendirebilmeli, insanları ikna edebilmeli, anlaşılır bir şekilde raporlama yapabilmeli ve sunum yapabilmelidir. On yıl öncesine kıyasla çok daha farklı beceriler gerekli. Kaydolmak isteyen kişi, güçlü ve zayıf yönleriyle tanışacağı bir değerlendirmeden geçmelidir. Ayrıca mesleki bilgiye de bakacağız ve bu sırada, belirli temel bilginin var olduğundan emin olmak için kağıtlara ve pratiğe odaklanacağız. Pratikte, risk uzmanlığı için tam bir eğitim olmamakla birlikte, belli bir düzeye kadar öğrenim alınabilecek eğitim ve kurslar bulunuyor. Doğal olarak, risk, güvenlik ve önleme iş alanlarında belirli bir minimum iş deneyimi, sicile alınma açısından belirleyicidir. Bu anlamda, risk uzmanı olarak en az 800 saat (zamanınızın yarısından fazlası boyunca) çalışmış olmalısınız.”

 Çıta daha yükseğe mi çıkarıldı?

Ron de Bruijn: “Kesinlikle. Her bir meslektaşımızın Yaşam Boyu Eğitim modeline uygun davranmasını istiyoruz. Bu model, başka şeylerin yanı sıra, kişinin yaptırdığı kayıt aracılığıyla, belirli eğitim ve kursları alması ve dolayısıyla bilgisini geliştirip güncel tutmasını içerir. Bunlar, gönüllülük esasına dayanan edimler değildir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişinin kaydı sicilden silinecektir. Hollanda’da bazen “risk mühendisliği topluluğu” dediğimiz planın kalitesini yalnızca bu şekilde yukarı çekebilir ve orada tutabiliriz. Kayıt bireyler için geçerli olacaktır. Ancak, sigorta şirketlerinin risk mühendisliği bölümleri, komisyoncular ve danışma bürolarının da yeterlik elde etmesi mümkün olabilir. Bu son model üzerinde henüz çalışılıyor.”

 Yeni sistem, tam olarak hazır değil; şimdilik oluşturuluyor. İstekler?

Marko van Leeuwen: “Daha iyi bir eğitim ve bilgi testi istiyoruz. Bu zor bir şey; zira temel olarak hangi bilginin seçilmesi gerektiğine karar verilmesi gerekiyor. Uzun vadede hangi düzeye erişilebilir sorusu da cevaplanmalı. Özetle: Çıtayı ne kadar yükseğe koymalıyız? Komplikasyonlardan bir tanesi, grubun 300 kişiden oluşması ve bu sayıda her yıl görece mütevazı bir artışın olmasıdır; böyle bir grubun yeteri kadar büyük bir hedef grup olduğunu düşünecek bir eğitimci bulmak kolay değil.”

“Risk uzmanlığının” geçirmesi gereken gelişim nedir?

“Yıl 2018 ve artık söz konusu olan sadece sigorta şirketlerinin kabul politika ve pratiklerine sağlam dayanaklar bulmaları ile sınırlı değil. Sigortacıların söz konusu riskleri sigortalamaktan daha fazla işleri var; şirketler, önlemlere yatırım yapabilir ve önleme üzerinde çalışabilir. Riskler hakkında içgörü sahibi olmak, risk uzmanında aranan koşullardan yalnızca bir tanesi; öte yandan, bu risklerle nasıl başa çıkılacağı hakkında bilgi sahibi olmak da giderek daha fazla önem kazanıyor.”

Paylaşılan çıkarlar?

“Sigorta şirketi için kesinlikle evet; ama bu özellikle müşteri için de geçerli. Müşterilerin iyi tavsiyeler almaktan çıkarları olacaktır! Zira müşteri, yatırım kararlarını bunlara dayanarak verir. İyi bir tavsiyenin yardımı olur; ama bu yatırımlar için para ayırabilmesi için girişimci olgu ve argümanlarla da desteklenmelidir. Bu, ancak risk uzmanı, mesleğini belirli bir düzeyde uyguladığı takdirde başarılabilir. Profesyonelliğini kanıtlanabilir bir şekilde garanti etmek suretiyle, ikna edicilik ve inandırıcılığını arttırır.”

İşlerin mevcut durumu?

Ron de Bruijn: “Şu anda sicil için 70 başvuru var. Ve sayaç işlemeye devam ediyor; belli ki ilgi mevcut.”

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top