Risk yönetimi aracınızı daha hızlı ve daha güvenli sürmenizi sağlar!

16 Temmuz 2020

Kriz olsun olmasın, Riskonet Polonya ortağı Anna Polak Entegre Risk Yönetiminin güvenliği nasıl arttırabileceğine ve bu süreç içerisinde maliyetleri nasıl azaltabileceğine dair içgörülerini sizlerle paylaşıyor!

Geçenlerde bir müşteri bana şunu sordu: “Kriz zamanında maliyet tasarrufu yapmak için hangi sigortayı sonlandırabiliriz?”  Bu, birçok müşterinin kendilerine aynı soruyu sorduğunu fark etmemi sağladı ve aklıma direk ‘risk yönetimi’ konusunu getirdi. Her ne kadar risk yönetimi yeni bir fenomen olmasa da Polonya’da yaygın olarak uygulanan bir şey değil. Polonyalı şirketlere riskleri yönetip yönetmediklerini sorsanız çoğu size ‘evet’ cevabını verir. Fakat biraz daha derine inip bunu resmi, yapısal ve devamlı bir şekilde yapıp yapmadıklarını araştırırsanız bunlardan kaçının size hâlâ ‘evet’ cevabını vereceğini merak ederim. Uluslararası düzeyde ve daha oturmuş kuruluşlar, belki. Ama piyasa konumu için mücadele eden tipik Polonyalı şirketler? Muhtemelen hayır!

Sorular, sorular, sorular

Sigorta komisyoncusu olarak çalıştığım önceki işimde müşterilerin çeşitli iş modellerine ilişkin çok değerli içgörüler edindim. Bu içgörüler şimdi Riskonet müşterilerinin sigorta kapsamı, alınması gereken güvenlik tedbirleri ve önceliklerin nasıl belirleneceğine ilişkin karar alma süreçlerini daha iyi anlamamı sağlıyor. Müşteriler genellikle kendilerine şu soruları sorar: Hangi ilave sigortayı satın almalıyız? Hangi yangından korunma sistemini tesis etmeliyiz? Hangi üretim hattının neden dolayı korunması gerekir? Sigorta perspektifimizin sigortacımızın perspektifinden farklı olma ihtimali söz konusu mu? Güvenlik yatırımları nasıl önceliklendirilmelidir? Ve hangi riskleri sigortalamamız gerekir? Müşteriler daima bu sorulara bir şekilde cevap bulur. Fakat buldukları cevaplar daima doğru cevaplar olmayabilir.

Risk stratejisi

Sigortayı arzulanmayan fakat mecburi bir şey olarak gören şirketler, maliyet tasarrufu ihtiyacıyla karşılaştıklarında er ya da geç sigorta konusuna yönelir.  Hangi sigorta vazgeçilmez niteliktedir? Ve sigorta tutarı nasıl belirlenebilir? Maliyetleri azaltma ve yatırımları optimize etme dürtüsü, tıpkı küresel ekonomiyi büyük baskı altına alan mevcut koronavirüs krizi gibi bir kriz esnasında hızlı bir şekilde ivme kazanır. Şirketler genellikle krizin şiddetini tartışır, planlarını gözden geçirir ve bütçelerinde kesintiye gider. Şirketler açısından  kriz esnasında veya diğer zamanlarda  mevcut bir risk stratejisinin olmamasının tehlikesi güvenlik ve korunma tedbirlerine harcama yapmamayı daha kolay hale getirmesidir. Belki daha kolay, ama daha akıllıca değil.

The secrets of water mist as an extinguishig agent

“Riskonet’te Entegre Risk Yönetimi olarak adlandırdığımız şey müşterilerimizin akıllı kararlar alabildikleri ideal ortamın oluşturulmasını sağlar.” 

Anna Polak
Riskonet Partner Poland

Doğru kararlar

Risk yönetimi, bu anlamda tasarruf sağlamaktan ziyade parayı daha akıllı şekilde harcamakla ilgilidir. Bir şirket risklerini bölümlere ayırdığında güvenlik yatırımlarının düzgün şekilde tahsis edilip edilmediğinin görülmesini çok zor hale getirir. İşin sırrı risklerin düzgün şekilde değerlendirilip önceliklendirildiğinden emin olmaktır; bunu yaptığınızda doğru karar alma ihtimalinizi en yüksek seviyeye çıkarmış olursunuz. Ancak o zaman elinizdeki mevcut fonlar en çok ihtiyaç duyulan yerlere aktarılır.

Şirket genelinde

Riskonet’te Entegre Risk Yönetimi olarak adlandırdığımız şey müşterilerimizin akıllı kararlar alabildikleri ideal ortamın oluşturulmasını sağlar. Entegre Risk Yönetimi kuruluş genelinde gerekli süreçlerin ve kültürün uygulanmasıyla ilgilidir. Bu finanstan Bilişim Teknolojilerine, İnsan Kaynaklarından kurumsal sorumluluğa kadar tüm alanları kapsar. Entegre Risk Yönetimi, şirketin tüm birimlerini senelik döngüler halinde risklerin değerlendirildiği, raporlandığı, ele alındığı ve izlendiği tek bir süreç içerisine entegre eder. Risk yönetiminin sadece belli alanlarda uygulanması halinde süreç genellikle parçalanır ve elde edilen bilgiler kategorilere ayrılır.

Kriterler

Biz müşterilere risklerin nasıl analiz edileceği konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz ve risk profili olarak adlandırılan bir referans noktası oluşturuyoruz. Bu, her bir risk için bir önem reytingi hazırlamayı mümkün hale getirir. Bununla birlikte, bu aynı zamanda risklerin ele alınma biçimini önceliklendirmeye yönelik bir araç ta sağlar. Müşteri, stratejik düzeyde finansal konumuna, risklerle ilişkili potansiyel yaralanma ve ölüm sayısına ve diğer kriterlere dayalı veya bunlarla bağlantılı olarak neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğuna karar verir.  Müşteri daha sonra risk profiline bakarak paranın nereye harcanması gerektiğini, hangi alanların koruma altına alınması gerektiğini, hangi alanların aynı kalabileceğini ve sigorta alınmasının gerekli olup olmadığını hızlıca belirleyebilir. Son olarak, uygun işlem doğrulanıp seçildikten sonra onay verilebilir.

Farklı bakış açısı

Örnek olması için yakın zamanda sigortayı azaltarak maliyetleri düşürmeyi isteyen bir müşteriye bunun tersi bir yaklaşımı düşünmesini söyledim. Bu müşteriye risk toleransını da denkleme dahil etmesini, riskin bir kısmını kendisinin üstlenmesini ve böylelikle vergiden düşülebilir iş kalemlerini arttırmasını tavsiye ettim. Bunu yapması halinde sigorta primi indirimi başvurusunda bulunabileceğini söyledim. Bu söz konusu müşteri için epey işe yaradı, hatta çok işine yaradı. Fakat tabii ki biz danışmanlar olaylara farklı bir açıdan bakmaya alışkınız; işimiz bu.

Beklenmeyeni beklemek

Risk yönetimi tamamen beklenmeyene karşı hazırlıklı olmak, akıllı ve bilinçli kararlar vermek ve soğukkanlı davranmakla ilgilidir. Tüm şirketler her gün risk alır. Eğer dersinizi çalışmışsanız ve doğru planı uygulamaya koymuşsanız, işler zorlaştığında doğru kararları almak sizin açınızdan daha kolay olur. Krizler belirsizlik ve kaygıyı körükler ve strese neden olur; bu bakımdan kriz kötü bir danışmandır. Kaygıya dayalı olarak alınan bir karar krizin kendisinden daha beter sorunlara yol açabilir. Gerekli hazırlık, ders ve plan iyi bir risk yönetimiyle tamamen kolay hale gelir; ben bunu Formüla Bir yarışıyla karşılaştırmayı seviyorum: risk yönetimi aracınızı daha hızlı, fakat aynı zamanda daha güvenli sürmenizi sağlar!

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top