Risk yönetimi hukuk desteği konusunda Dave Hazel ve Ingrid Klein-Hendriks’in düşünceleri

11 Temmuz 2017

Mevzuatın talepleri ile sigortalı pratik arasındaki boşluğu tespit etmek” Şirketiniz yangın ve benzeri diğer risklere karşı iyi bir şekilde sigortalı mı? Dikkat: İçerik açısından, deyim yerindeyse, sigortanızın son kullanma tarihi, siz farkında olmadan geçmiş olabilir. Yeni kanun ve kurallar dikkate alındığında mevcut poliçe “beklentileri karşılar olmaktan çıkmış olabilir” ve bunun sonucu da sigortanın kapsamının eksik kalması olacaktır. Riskonet müşterilerine, sigorta ve yeni gerçeklik arasındaki var olabilecek ve yüksek maliyetli “boşlukları” bulmak üzere hukuki destek verir. Riskonet’in yönetici ortağı Dave Hazel, hukukçu Ingrid Klein-Hendriks ile teori ve pratik arasındaki gerilimli ilişki hakkında konuşuyor.

Diyelim ki, işlerinin yolunda olduğunu düşünen bir şirket var. Farz edelim bu şirketin işleri iyi gidiyor ve yönetimi temkinli politikalar izliyor olsun. Ayrıca on yıl önce teslim aldığı şirket binaları ve tesisatlarının hem güvenliği alınmış, hem de sigortaları da yapılmış olsun. Bu şirket, büyük bir yangın binalarını yerle bir ettiğinde deyimde olduğu gibi, ‘işte o zaman hanyayı konyayı görecektir’. Sigortanız sizce iyi mi? Elbette iyi olduğunu düşünüyorsunuz; çünkü on yıl öncesinin kanun ve kurallarına uygun. Riskonet’in yönetici ortağı Dave Hazel bu konuda farklı düşünüyor: “Sigortanız yapıldığından bu yana devlet, birçok kuralı değiştirdi ve yeni kanunlar çıkardı. Bunlar yüksek maliyetli sonuçları beraberinde getiriyor ve şirketlerin yönetimleri pratikte bu maliyetlere karşı önceden tedbirini almış olmayı ister.”

Kuralların gereklerini artık karşılayamaz olmak

Yangından sonra sigorta, durumu eski haline getirmenin masraflarını karşılar ama iş yerinizin yeniden inşasından doğacak yeni kanun ve kurallara uymanın getireceği ek masrafları karşılamaz. Dave Hazel bu konuda da şunları söylüyor: “Bu tür bir yangından sonra yeni bir bina inşa etmek istiyorsanız sizi, şirketinizin yeniden inşanın finansmanında çok zorlanmanıza yol açacak, ciddi sonuçları olan tatsız sürprizler bekliyor olabilir. Uzman bir hukukçu oluşabilecek maliyet farkıyla ilgili, -tercihen farkın oluşmasını önlemeye yönelik- uyarılarda bulunabilir.”

Kritik anlık durum tespiti

“Çıkabilecek bir yangının, ‘arada alınacak yüzeysel önlemler’ yüzünden, risk yönetimi konusunda her şeyi düşündüğünü var sayan şirketler için ağır sonuçları olabilir.” Dordrecht’teki Klein-Hendriks Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosundan Ingrid Klein-Hendriks, Hazel’in sözlerine şunları ekliyor: “Hizmetimiz ortaya çıkabilecek bu sonuçları öngörmeye ve bu sayede önlemeye yöneliktir.” “Oluşan ‘boşluk’ on veya daha fazla yıl öncesindeki anlık durum değerlendirmesi ile şimdiki anlık durum değerlendirmesi arasındaki boşluktur. Bu da, mevcut taleplerle sigortanın yapıldığı andaki talepler arasında bir karşılaştırma yapılarak anlaşılır.” Klein-Hendriks uygulamaya dair birkaç örnek veriyor: “Yıllar içinde Yapı Kararındaki talepler önemli oranda ağırlaştırılmış olabilir; bundan böyle daha pahalı tesisatların kullanılması ve çatıların daha yüksek bir yük kaldırma kapasitesinin olması isteniyor olabilir. Şirketlerin çevre ile ilgili en son kuralları dikkate almaları isteniyor olabilir ve bu sırada dış güvenlik alanında da çıta daha yükseğe konmuş olabilir. Örneğin, eğer amonyak tesisatına sahip olan bir şirket söz konusu ise şirketin yaklaşık 15-20 yıl öncesinden farklı olarak dış güvenlikle ilgili ek kurallara uyması gerekir. Son olarak çevre hukuku alanında da koku konusunda yeni talepler var ve yakın zamanda SVHC (yüksek endişe verici maddeler) alanında da, filtreleme, emisyonlar ve sıkı boşaltım talepleri alanındaki talepleri de içeren yeni kanunlar çıkarıldı.”

Riskonet hizmetlerine tamamlayıcı bir ek

Klein-Hendriks’i devreye sokmak sizin için ne zaman avantajlı bir şey olur? Klein-Hendriks buna şöyle yanıt veriyor: “Bunun çok çeşitli nedenleri olabilir. Diyelim ki büyümeyi isteyen bir şirket var ve bu şirket yürüttüğü faaliyet için elindeki iznin bu büyüme için yeterli olduğunu düşünüyor; buna karşılık devlet yeni bir iznin alınmasının gerekli olduğunu düşünüyor. Bu takdirde söz konusu şirketin mevcut izin çerçevesinde haklarının ne olduğunu öğrenmek istemesi son derece gerçekçi bir şey olacaktır. Şirketin ‘ne durumdayız, önünüzdeki seçenekler ne?’ diye sorması normaldir. Aynı sorular, devlet kontrole geldiğinde, çevrede oturanlarla ilgili sorunlarla karşılaşıldığında ya da bir kaza olduğunda da gündeme gelir. Bunların hepsi, sınırların neler olduğunu ve elinizdeki olanakların neler olduğunu bilmek isteyeceğiniz durumlardır.”

Bu konuda Dave Hazel, Riskonet’in hizmetlerine “önemli bir ek”ten söz ediyor: “Risk yönetimine bağlı teknik unsurları öngörme konusunda güçlüyüz. Müşterilerimiz bazen, devletin koyduğu yükümlülük ve taleplerle boğuşmak zorunda kalıyor. Örneğin tehlikeli madde depolayan bazı müşterilerimiz, mevzuatın yarattığı baskının muazzam arttığını görüyor. Bu tür şirketler açısından, katı bir şekilde bakıldığında alınması gerekli önlemlerin neler olduğuna ve nelerin mümkün olmadığına dair öngörülerde bulunmak üzere bir hukukçuyu devreye sokmanın getirisi çok yüksek olabilir.”

Sürekliliğe yapılan etki

Ingrid Klein-Hendriks Dave Hazel’in sözlerine şunları ekliyor: “Riskonet’le birlikte alınan izinlerin ve yaptırılan sigortaların en son mevzuat ve devletin getirdiği ek talepler ışığında taranması, şirketleri mevzuatla ‘uyumlu’ olabilecek duruma getirmekle kalmaz, sigortayla ilgili teknik hususları da gözler önüne serer. Kendinize, bu hususların, en kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda, şirketin sürekliliği açısından bir tehdit oluşturup oluşturmayacağını sormalısınız. Benim şirketlere sağlayacağım artı değer, yasal taleplerin, müşterilerimin yönetiminde bulunan teknik bilgiye sahip olmayan ve hukukçu olmayan kişiler için de açık hale getirmemde aranmalıdır.”

Ingrid Klein-Hendriks’in yaptığı iş, onun bazen Riskonet’in şirketlere vereceği tavsiyeler sırasında toplantı masasına çağrılmasına neden oluyor. Kendisi bu konuda şunları söylüyor: “Politika ve önlemlerin belirlenmesi için yeni kuralların yaratacağı sonuçlar ve şirketin karşı karşıya olduğu riskler hakkında düşünce alışverişinde bulunmak çok faydalı olabilir. Ve daha da önemli olan, bu konularda bir şeyler yapabilme olasılığıdır.” Dave Hazel bu konuda da şunları söylüyor: “Diyalog aracılığıyla iki dünyanın en iyisini, yani teknik ve hukuki yönleri bir araya getiriyoruz ve bu ikisi bir arada, mümkün olan en iyi yönetim tavsiyesine varılmasına yol açıyor.”

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top