'Risk yönetimine yatırım yapmak daha güçlü diyalog ve daha iyi çözümlere yol açar ’

16 kasim 2020

Riskonet advises businesses in the “tough” insurance market

Direktör ve yöneticilerin endişeleneceği bir husus daha var. Hayat dışı sigortaların primlerinin arttığı ve sigortanın kapsamının daraldığı bu ortamda organizasyonlarının sürekliliğini nasıl sağlayacaklar? Bu durumu kabul edip devam mı edecekler,  sigortacılarla mücadele mi edecekler yoksa başka çözümler mi bulacaklar?

1 Ekim’de hayat dışı sigorta poliçelerinin yenileme döneminin başlamasıyla  şirketler için zorlu bir dönem başladı. Piyasa 'zorlu' ve sigortacılar kapsamları kısıtlıyor, pahalı önleme tedbirleri talep ediyor ve önemli ölçüde primleri artırıyorlar. Sigortacılara göre, iklim değişikliği bu durum için en temel açıklama; doğal afetlerin yol açtığı hasarlar sigortacı ve reasürörlerde  büyük kayıplara yol açmıştır.

Etkiler belli oluyor

Bazı sigortacıların bu yıl içinde yüzde 100'ün üzerinde birleşik rasyolara sahip olduğu yönünde söylentiler var.  Covid-19, mevzuat değişiklikleri ve düşük faiz oranları olan kötü yatırım ortamı sigortacıların kârlılığını daha fazla sınırlamakta. Kâr yapmaya devam etmek için, sigortacılar risk alma isteklerini primleri artırarak, yeni tedbirler talep ederek ve kapsamı daraltarak sınırlarlar.

Hasarı sınırlamak

Tedbir talep ederken, sigortacılar düzenli olarak – farkında olmadan – hedefi tutturamaz. Sigortacıların talep ettiği ile pratikte uygulanabilir olan önlem arasında büyükfarklılık vardır. Bunlar arasında özellikle sprinkler sistemleri gibi yangın hasarlarını azaltmaya yönelik önlemler yer alır. "Sigortacıların bazen müşterinin gerçeğinden uzak olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak, oldukça gerçekçi olmayan talepler de yapılıyor" diyor Ron de Bruijn, Riskonet International'ın yönetici ortağı. Bir sigortacının mevcut yüksek katlı bir depoyu değerlendirdiği ve inanılması güç bir talepte bulunarak bu binanın birkaç ayrı bina ile değiştirilmesini önerdiğini hatırlıyor.

Riskonet Hollanda'nın yönetici ortağı Ruben de Bruin, "tabii ki, bir sigortacı bu tavsiye uygulanmazsa şaşırmamalı", diyor. Böyle bir öneri gerçek hayattan kopuk olunduğunu gösterir ve şirketlerde bir sürü yanlış anlama, hayal kırıklığı ve eylemsizlik ile sonuçlanır. Çoğu zaman, sigortalı yatırımı yapmak istese  ve yapabilecek durumda olsa bile, sigortacı  gerçekçi olmayan zaman planlaması önerir."

 

 “Kendi emniyet ve devamlılık vizyonunu geliştirmiş bir kuruluş, sigorta şirketi ile profesyonel bir diyaloğa girebilir. Bu şekilde müşteri dümende kalır"

Ruben de Bruin 
Riskonet Nederland

Sigortacılar iç yönergeleri takip ediyor

Sigortacıların hepsinin kendi iç yönergeleri vardır ve genellikle belirli bir çözümü seçip sigortalıya sunmak zorunda kalırlar. Bunu yaparken, genel olarak müşterinin operasyonlarına uymayan tavsiyeler sunulmaktadır. Ron de Bruijn, "Sigortacıların alternatiflere de yeterince yer bırakmamalarının sebeplerinden birinin bu olduğuna inanıyoruz", diyor ve devam ediyor"Kapsamlı risk analizleri yaparak ve risk kalitesini artırmaya teşvik ederek , elde edilecek büyük bir fayda var". Ruben de Bruin, "Müşterinizin stratejisini anlamak ve gerçekçi ve makul  tedbirler önermek şarttır," diye de ekliyor. Ron de Bruijn: "Ayrıca sigortacılar tarafından alınan yaklaşıma yanıt olarak şirketlerin riskleri farklı şekilde finanse edip edemeyeceğini araştırdıklarını da görüyoruz. Riski koruma altına almak için captive - bir tür şirket kumbarası – gibi araçlar giderek daha popüler hale gelmektedir. Primler arttıkça, bu gibi daha cazip alternatifler de o kadar cazip hale gelecek."

Müşteri tarafında çalışma

Günümüzün 'zor' sigorta pazarında, şirketlerin de kendi sorumluluklarının farkında olmaları gerekmektedir. Ruben de Bruin, "Müşteri tarafında da iş başa düşüyor" diyor. "Şirketlerin daha fazla risk yönetimi yapması gerekecektir. Sigortacılar geri çekilirse, kuruluşların riskleri azaltma ve koruma sorumluluğunu üstlenmeleri gerekecektir. Bir şirketin sürekliliği küçük harfler ile garanti edilemez. Gerçek, operasyonel çözümlere ihtiyaç vardır. Sigortacınızın katı şartlar öne sürmesi veya riskinizi kendisinizin taşımaya karar vermenizden bağımsız olarak : risk yönetimine hala yatırım yapmak zorunda kalacaksınız."

Köklü değişim

Ron de Bruijn, şirketlerin yöneticilerinin çoğunluğunun henüz neler olup bittiğinin farkında olmadığını belirtiyor. "İklim değişikliği dolayısıyla oluşan hasarlar gerçekten bu zorlu pazarın ana sebebi ise,  köklü bir değişim gerekir. Şirketler sürekliliği nasıl sağlayacaklarına dair kristal berraklığında bir vizyonuna sahip olmak zorundalar." Ruben de Bruin ekliyor: "Güvenlik ve süreklilik konusunda kendi vizyonunu geliştirmiş bir kuruluş, sigortacı ile profesyonel bir diyaloğa girebilir. Bu da müşteriyi dümende tutar."

Kendi vizyonu olan kazanır

Risk yönetiminde kendi vizyonunuzu geliştirmek zaman ve özen gerektirir ve önemli bir ilk adımdır. Ruben de Bruin: "Zamanında bilgi ve içgörü oluşturmaya başlayın ve sigortacınız ile iyi bir iletişim kurun. İletişim kurduğunuzda, tüm tarafların menfaatine çözümler üzerinde birlikte çalışabilirsiniz." Bu üçgende, Riskonet kesinlikle müşterinin tarafındadır. Ancak, kuruluşların risk bilincine varmalarını sağlamak ve güvenlik, süreklilik ve sigorta hakkında bilgi vermek gereklidir. Önemli bir gözlem: sigortacılarınrisk yönetimi konusunda güçlü ve kendine özgü bir vizyonu olan müşterileri büyük ölçüde takdir ettiklerini görüyoruz. İster stratejik ister teknik konular olsun Riskonet'in yardım edebileceği konu da tam olarak bu."

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top