Riskonet CCV uyumlaştırma araştırmasına rehberlik eder

29 Mayıs 2017

Eşit yöntemlere eşit sonuçlar? Bir yangın söndürme donanımını beş müfettişin önceden belirlenmiş bir kontrol şemasına göre muayene etmelerine izin verin. Bu müfettişlerin yaklaşımları aşağı yukarı aynı mı ve mutabakata dayalı bir görüş oluşturabiliyorlar mı? Bu sorular, Suçluluğu Önleme ve Güvenlik Merkezinin (CCV) Riskonet’e sorduğu sorunun özünü oluşturuyor: VBB sistemlerinin kontrolüne dair bir uyum araştırması yapın.

Sabit Kurulu Yangın Kontrol ve Söndürme Sistemleri (VBB Sistemleri), Hollanda’da, bu konuda akredite olmuş beş kurum tarafından yapılır: ANPI, BVI, Bureau Veritas, Kiwa R2B ve VdS. Ama bunların yaptığı kontroller eşit durumlarda eşit sonuçları veriyor mu? Kontrol yöntemlerinin uygulaması birörnek mi?

Eşit yöntem, eşit sonuçlar

Riskonet’e bağlı olarak çalışan risk mühendisi Tom de Nooij bu konuda şunları söylüyor: “Tabii kontrol kurumu A’nın onay vermediği yangın söndürme donanımına kurum B’nin onay vermesi, kurum C’nin ise donanımı eleştirel notlar eşliğinde onaylaması elbette olacak şey değildir.” “Eşit yöntemler eşit sonuçlar vermeli. CCV’nin görevlendirmesiyle, ortada uyumlaştırmanın söz konusu olup olmadığını araştıran bir tür ölçüm ustası gibi işe koyulmak onur verici bir görev.”

Uygulama testi

“Müşteriyle birlikte, uyumlaştırma araştırmasının özünün, Utrecht’teki bir perakende şirketi tarafından uygulanacak olan bir uygulama testi olmasına karar verdik. Mayıs’taki üç günlük seans sırasında ilgili tüm kurumlara, şirketin yangın söndürme donanımını kontrol etme görevi verilecek. Seçilen yaklaşımı, analizleri ve son yargıyı birbirimizle karşılaştırırız. Bütün bunları yaparken arka planda CCV’nin VBB sistemleri kontrol şeması arka plandadır.”

Organizatör ve hakem

Kontrol günleri sırasında Riskonet hem organizatör, hem de araştırmacıdır. “Katılımda bulunan kuruluşların hepsinin konunun ne olduğunu öğrenmeleri için yola çıkış ilkeleri belgesini hazırladık. Kuruluşlar bir kontrol planı hazırlıyor ve işe koyuluyorlar. Test günleri sırasında eşit koşullar ve müfettişlerin, pompaları çalıştırmak ve yangın alarmını hareket geçirmek gibi her türlü özgürlüğe sahip olacakları optimal bir çalışma ortamı olmasını sağlarız.”

Farklılıkları geri getirmek

Tom de Nooij araştırmanın bir müsabaka olmadığını vurguluyor: “En iyi kontrolü ya da en az hatayı kimin yaptığına araştırmıyoruz. Araştırdığımız şey kontrol planları ve raporlarındaki ve uygulama tarzlarındaki farklardır. Böylece amaç, kapsam, yaklaşım, yorum, analiz ve sonuçları değerlendirebiliriz. Bunlar, farklılıkları geriş getirmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla kontrol şemalarının tek tek uyarlanmasının gerekeceği unsurlardır.”

Uyumlaştırmanın peşinde

Sürecin sonunda Riskonet, bulunan farklılıkların bir analizini, yani olası “uyumsuzluklar”ı içeren bir rapor hazırlar. “Bu sırada söz konusu olan örneğin bir depodaki ve mal kategorilerindeki risklerin yorumlanması olabilir. Norma uygun ya da türetilmiş amacı kontrol eden birisi var mı? Kuralların harfiyen kendisine mi, yoksa ruhuna uygun olarak mı?”

Sonuçlar hakkında CCV ile ve kontrol kurumlarıyla konuşulur. “Kontrol görevlilerinin birbirlerinden öğrendikleri şeyler olur ve yöntemler -somut olarak, en iyi uygulamalar- değiş tokuş edilir ve koordine edilir. Bu şekilde uyumlaştırmaya ulaşılır. Aradığımız şey budur ve doğal olarak, “daha yüksek” bir amaç olarak daha iyi bir kontrol uygulamasıdır. Buna memnuniyetle katkımızı koyarız.”

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top