Riskonet Dinamik İş Modelini benimsiyor

29 Ocak 2019

Riskonet Dinamik İş Modelini danışmanlık hizmetlerinde belirleyici model olarak benimseyerek 2019 yılında çıtayı daha da yükseğe koyuyor. Müşterilerimiz özellikle güçlü envanterlerden ve şirketleri için yapılan analizlerden yararlanarak mevcut riskler konusunda çok daha iyi bir öngörü elde edebilirler.

Yeni modele geçiş süreci, 21 yıldır aktif olarak risk yönetimi uzmanı ve danışmanı olan Lizanne Vroom ile yapılan iş birliği sonrasında ortaya çıktı. Lizanne Vroom için Dynamisch Business Model’in “manevi annesi” demekte hiçbir sakınca yok. Kendisi dört gün boyunca tüm Riskonet ekibiyle söz konusu modelin pratikte nasıl uygulanacağına dair bir çalışma yürüttü. Riskonet müdürü Ron de Bruijn şöyle diyor; “Lizanne ve bu model ile edindiğimiz tecrübeler o kadar pozitif görünüyor ki 2019 yılında da birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz,”.

Gerekçe: karmaşa ve dinamiz

Dynamisch Business Model gibi bir modelle çalışma ihtiyacı 2019 yılında şirketlerin karşı karşıya kaldığı karmaşa ve dinamizmden kaynaklanmaktadır. Vroom: “Bu noktada çalıştıkları modern teknoloji, kendilerinden beklenen devamlılık ve mevzuatların etkileri düşünülmelidir. Diğer kuruluşlarla (müşteriler, tedarikçiler ve diğer taraflar) kurulan bağlantılar göz önüne alındığında şirketleri tek başına bir birim olarak ele almanın ve analizi bu yönde yapmanın zorlaştığını unutmamak gerekiyor. Söz konusu karmaşa ve dinamizmi sadece varlıklar ile risklerin ve bunlara karşılık alınacak önlemlerin değerlendirilmesinde bir düzen ve rehberlik sağlayabilecek model ile “karşılayabilirsiniz”. Bu model, güvenlik ve önlem gibi konuların müşterilerin iş modeline ne tür bir katkı sağladığını net olarak görmemize yardımcı olmaktadır.”

İçgörü edinme

Lizanne Vroom modeli şöyle açıklıyor; “Buna içgörü edinme metodu diyebiliriz. Bir şirketin nasıl bir yapıya sahip olduğu ve çevresi ile ilişkisinin nasıl olduğunu gösteren bir ayna gibi düşünebiliriz. Bu model bir şirketin muhtemel risklerini ve hassas noktalarını kendi teşkilat modeli çerçevesinde görmesini sağlar. Bir danışman olarak bu model sayesinde süreklilik için gerekli koşulların tanımlanabileceğini gördüm. Bunun kaliteli danışmanlık hizmeti için sağlam bir temel olduğunun farkındayım,”. Vroom, bu modelin risk yönetiminde danışmanlık yapanlarda sıkça karşılaşılan bir hata olan bir organizasyona bağlamsal olarak tüm verilerine sahip olmadan çeşitli önlem önerilerinde bulunma yanılgısını da önlediğini söylüyor. “Özetle bir şirkette nelerin olduğunu veya bir şirketin yenilenmek veya büyümek isteyip istemediğini, müşterilerin ne istediğini ve şirketlerin ve müşterilerin neler sunduğunu tam olarak bilmeden adım atmak.”

İlk adımın güçlendirilmesi: değerlendirm

Ron de Bruijn: “Bu modelin uygulanması özellikle Riskonet’in ‘üç adım’ yaklaşımının ilk adımı olan değerlendirme aşamasına güç katmaktadır. Bu model sayesinde, yapısal bir yaklaşımla Dinamik İş Modeli’nin devreye sokarak müşterinin kuruluşunda yürüttüğü değerlendirme sürecini daha da güçlendirebiliriz. Model odaklanmış ve sistematik bir şekilde müşterinin kuruluşuna dair net bir tablo çıkartılabilmesi sağlayacak bir çerçeve sunmaktadır: hedefleri, şirketin belirli bir şekilde organize edilmesinin sebepleri, çıkarları ve bağımlılıkları. Bu bizim Riskonet olarak uyguladığımız entegre yaklaşıma tamamıyla uymaktadır: Bu durum yalnızca varlıklarla ilgili değil aynı zamanda sahayı aşan durumlarda da geçerli. Hiç şüphesiz bu yaklaşımda sigortalanabilirliğe, ancak aynı zamanda şirket sürekliliğine de dikkat edilmeli. Bunları baz alarak tehdit unsurlarına, risklere ve bir organizasyonun bunlara karşı nasıl hareket edebileceğine dair güvenilir bir yaklaşım ortaya koyuyoruz.

Felsefe ve ara

Dinamik İş Modeli hem bir iş felsefesi hem de son derece pratik bir araçtır, Kıdemli Danışman olarak bu modeli pratikte kullanacak olan Gerrit Vink şöyle diyor; “Değerlendirmelerimizin daha güçlü olacağını ve bu sayede müşterilerimizin uygulamalarına ve sorularına daha uygun yanıtlar verilmesini bekliyorum. Bunun yanı sıra sağlayıcımızın yürüttüğü bu araştırma sürecinin daha istikrarlı hale gelecek olmasını bir avantaj olarak görüyorum. Riskonet içinde ve uzun vadede iş ortakları arasında herkesin başvurduğu çok iyi bir uygulamaya dönüşecek.

Yeni model Riskonet’in pratiğine adapte edildiğinde çıkarılacak en önemli sonuç bu modelin şirkete bir yapı kazandırmasıdır. De Bruijn: “Bu model soruları ele alma yöntemimiz açısından da bir netlik sunmaktadır, bu durum danışmanlarımız için olduğu kadar müşterilerimiz için de daha tercih edilir bir ortam sunmaktadır. Bu da netlik ve beklentileri yönetme imkanı sunmaktadır.

Resmin bütünü

Son derece mantıklı: Riskonet’in vereceği bir danışmanlık hizmetinde müşterinin kuruluşuna dair özel durum, sunduğu ürünler ve hizmetler, müşterileri ve onların talepleri, barındırdığı riskler ve bağlı bulunduğu durumlar hesaba katılır. Ron de Bruijn şöyle diyor; “Bize göre de bu çok mantıklı”. “Bu yeni yaklaşımla birlikte öncesinde hiç olmadığı kadar net bir şekilde resmin bütününü görebileceğiz. Metodik, titiz, yapılandırılmış ve her şeyden önce bütünlüklü. Müşteri kuruluşuna uygun ve nihayetinde daha da iyileştirilmiş bir danışmanlık hizmeti. Yeni yılda, müşterilerimiz için Dinamik İş Modelini uygulamaya koymak için sabırsızlanıyorum.”

Lizanne Vroom ise şunları ekliyor; “Fırsatları ve imkanları doğrultusunda müşteriler özellikle girişimciliğe devam etmeli ve geleceğe pozitif bakmalılar. Uzmanlık alanımızda daha da iyi yapabileceğimiz şey, o girişimci ruhta kendine yer bulan risk düşüncesini bir derece olsun ‘düşürmek’. Bu da bağımsız sigortalar yapma yoluna başvurulan durumlarda ortaya çıkan yanlış güvenlik yaklaşımlarını geride bırakacak. Buna şirketi ve şirketin çalışma modellerini esas alan entegre risk düşünme yöntemi diyebiliriz.”

Peki bu daha iyi bir danışmanlık hizmetleri sağlar mı? Ron de Bruijn: “Hiç şüphesiz evet. Müşterilerimiz bunun faydasını görecekler. Bu model ile onları daha iyi destekleyebilir, düşünmelerini sağlayabilir, yaptıkları işi kapsamlıca değerlendirmelerini sağlayabiliriz. Fırsatlardan nasıl yararlanıp risklerle nasıl başa çıkacakları konusunda netlik sunabiliriz. Bu da öncesine göre çok daha güçlü şekilde temellendirilmiş ve hedefe yönelik olarak yapılacaktır.”

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top