Riskonet Türkiye: sekiz yılın ardından geleceğe bakış

June 27, 2022

Riskonet Turkey Ozlem Emgen

Riskonet Türkiye’den Özlem Emgen’e göre Riskonet ağına katıldığı 2014 yılından bu yana değişen az - ama çok - şey oldu. İyi başladı, gelişti ve sürekli daha iyi hale geldi.

Yıldan yıla güçleniyor

Özlem, Riskonet’e 2014 yılında katıldığında ağın ilk uluslararası üyesiydi. Aradan geçen sekiz yılın ardından Özlem Emgen, Riskonet’in Türkiye’deki faaliyetlerini yönetmekten hâlâ büyük keyif alıyor. “Bu harika bir ortaklık ve bu ortaklığın bir parçası olmaktan büyük keyif alıyorum” diyor. “Bu sanki bir aile şirket gibi; bir yerde bir sorun olduğunda hepimiz birbirimizi destekliyoruz.” Özlem ağın yıldan yıla güçlendiğini de düşünüyor. Özlem’in deyimiyle sadece iki veya üç üyeyle mütevazi bir başlangıç yapan ağ, şu anda Polonya, Güney Afrika, İspanya, İngiltere ve hatta ABD’yi de içine alan bir grup ülkeyle güçlü bir şekilde büyüdü.

Güven ve mevcut en iyi destek

Özlem en başından beri ortaklığın iyi olduğunu ve bu yüzden o tarihten bu yana ortaklıkta fazla bir değişiklik olmadığını düşünüyor. Özlem ile Riskonet Hollanda’dan Ron de Bruijn birbirlerini 2004 yılından beri tanıyor ve bu yüzden aralarında her zaman yüksek düzeyde bir güven ilişkisi olmuş. Özlem bunun bir işin geliştirilmesinde her zaman avantaj sağladığını söylüyor. “Bu karşılıklı olarak faydalı ve yararlı bir ortaklık. Bir yandan Türkiye piyasasının güvenine sahibim, diğer yandan Türk müşterilere uluslararası bir ortaklığın faydalarını sunabiliyorum. Türk müşteriler, sorun ve sıkıntılarının uluslararası ve hatta küresel ölçekte ele alınacağını ve elbette mevcut olan en iyi destekten yararlanacaklarını bildikleri için ağa gerçekten değer veriyor.”

Durum değerlendirme çalışması

Özlem şu anda Türkiye’de Riskonet adına neredeyse tüm müşterileri için çevresel ve sosyal riskler başta olmak üzere durum değerlendirme çalışmaları yürütüyor. Özlem bu bağlamda müşterilerinin uyum düzeylerini inceliyor ve daha fazla danışmanlığa ihtiyaç duyabilecekleri alanları belirliyor. “Neredeyse tüm projelerimiz beş ila on yıl arasında değişen sürelere sahip uzun vadeli sözleşmeler şeklindedir. Sözleşmede belirtilen hususlara bağlı olarak izleme sözleşme süresi boyunca her üç, altı veya on iki ayda bir yapılmaktadır.

Riskler, önlemler ve çıkarılan dersler

Riskonet’in Türkiye’deki müşterilerinin çoğu termik, rüzgar, hidro ve jeotermal enerji santralleri de dahil olmak üzere enerji sektöründe faaliyet gösteriyor. “Bu sektörü ve bu sektörle ilişkili riskleri çok yakından tanıyorum.” Fakat aynı zamanda söz konusu riskleri azaltmak için alınması gereken önlemleri ve şu ana kadar çıkarılan dersleri de biliyorum. Bununla birlikte enerji sektöründe uzman olmak Riskonet Türkiye’nin, örneğin çimento, tekstil ve ilaç gibi çeşitli diğer sektörlerden müşterilerle çalışmasına bir engel teşkil etmedi.”

Riskonet Turkey Ozlem Emgen“Bir yandan Türkiye piyasasının güvenine sahibim, diğer yandan Türk müşterilere uluslararası bir ortaklığın faydalarını sunabiliyorum.”
Özlem Emgen, Riskonet Türkiye Ortağı

İş sürekliliği

Türkiye, iklim değişikliğiyle ilişkili sorunların yanı sıra, bugünlerde dünyadaki çoğu diğer ülke gibi tedarikçilerle ilişkili sorunlar yaşıyor. Türkiye’deki tedarik zincirleri Covid’in art etkilerinden ve tabii ki Ukrayna’da devam eden durumdan önemli ölçüde etkilenmiş vaziyette. Örneğin Özlem’in müşterilerinden biri mikroçip tedariğindeki sıkıntıdan muzdarip. Özlem her ne kadar şahsen işin içinde olmasa da tedarik zincirlerinin iş sürekliliğinde oynadığı önemli role vurgu yapıyor. “Türkiye’deki çoğu firma Orijinal Ekipman Üreticisi konumunda, yani ürünlerini üretebilmek ve dolayısıyla müşterilerinin siparişlerini teslim edebilmek için tedarikçilerine bel bağlıyor.”

Uluslararası müşteriler

Özlem, gelecekle ilgili olarak uluslararası ölçekte daha fazla faaliyet gösterebilmeyi ümit ediyor. Riskonet’in uluslararası müşterileri çoğunlukla Hollanda ofisinden geliyor, fakat bu müşterilerden birkaçının Türkiye’de de faaliyetleri bulunuyor. “Tıpkı Riskonet Polonya’nın CBRE gibi uluslararası bir müşteriye hizmet etmesi gibi gelecekte ben de Türkiye piyasasında daha fazla sayıda uluslararası Riskonet müşterisine hizmet etmek istiyorum.”

Daha fazla bağlantı ve fırsat

Özlem, kısa süre önce Hollanda’da gerçekleştirilen RISKOMEETING toplantısından büyük keyif ve ilham almış. Özlem, her ne kadar ağ üyelerinin düzenli iletişim kanalları üzerinden genellikle birbirleriyle iletişim halinde olduklarını kabul etse de günlük rutinin monotonluğunun bazen bir şeyleri kolaylıkla kaçırmanıza sebep olduğuna dikkat çekiyor. “Fiziksel olarak aynı ortamda bulunmak size çok daha fazla bağlantı kurma, nelerin olup bittiğini diğer kişilerden duyup öğrenme ve işbirliği yapabileceğimiz olası konuları belirleme fırsatı sağlıyor.”

Mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi

Özlem, RISKOMEETING toplantısının kendisine diğer ülkelerdeki meslektaşlarının şu anda nelerle uğraştıklarını ilk elden öğrenme fırsatı sağladığını düşünüyor. İş bağlamında meslektaşlarımla aynı ortamda bulunmak ve onlarla sosyal etkileşim fırsatı yakalamak iki yönlü bilgi alışverişini çok daha kolay hale getiriyor diyor. “Bu toplantı, meslektaşlarımla bağlantı kurmanın ve genel olarak mevcut ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra Türkiye piyasasına daha iyi ürün ve hizmetler sunmama yardımcı olabilecek yeni ürün fikirleri hakkında bana harika bir ilham alma fırsatı sağladı.”

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top