HIZMETLER

İş Sürekliliği Yönetimi

İş sürekliliğine bütünsel bir yaklaşım benimseyen şirketler, beklenmedik durumlar karşısında dayanıklılıklarının artmasına katkıda bulunuyor. Böyle bir iş sürekliliği yaklaşımı çok daha iyi sonuçlar üretir, daha hızlı iş kurtarmaya olanak tanır ve ilgili kuruluş için uzun vadeli bir rekabet avantajı sağlar.

Acil durumlarda koordineli bir müdahale sağlamak ister misiniz? Herhangi bir olay/siber olay durumunda doğru müdahaleyi sağlamak ve gerçekleşmesi durumunda olumsuz etkileri sınırlamak, olumsuz olaydan kaynaklanan kayıpları en aza indirmek mi istiyorsunuz? Kuruluşunuzun dayanıklılığının güçlendirilmesini sağlamak mı istiyorsunuz?

Riskonet ne sunuyor?

İş sürekliliğine kapsamlı bir yaklaşım, kuruluşun kritik süreçleri ve hem kuruluştaki hem de ilgili sektördeki mevcut risklerin yanı sıra hâlihazırda uygulanmış önleyici tedbirler (güvenlik mekanizmaları) dahil olmak üzere derin bir analiz ve kapsamlı bilgi gerektirir.

Tek bir iş sürekliliği önlemi etkin değildir ya da etkinliklerinin sürdürülemez olduğu ortaya çıkar; bu nedenle Riskonet, uluslararası standartlara (örneğin; ISO 22301) dayalı bir iş sürekliliği yönetim sistemi oluşturma konusunda kuruluşları desteklemektedir.

Riskonet, tavsiyelerinin kuruluş ve çevresinin yanı sıra yasal ve düzenleyici gerekliliklerine ilişkin kapsamlı bir bakış açısına dayanmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Riskonet Uzmanları, arıza, yangın, doğal afet, siber saldırı veya diğer öngörülemeyen olaylar durumunda firmalara iş sürekliliğini sürdürmek için kritik süreçleri/alanları tanımlayan İş Etki Analizi (BIA) yürütme konusunda destek verir. İşletmeye yönelik riskleri tanımlayan ve hangi risklerin en olası ve kuruluşun operasyonları için etkisinin yüksek olduğunu değerlendiren bir risk analizi de gerçekleştirilir. Riskonet, BIA ve risk analizi metodolojisinin tanımlanmasına ve yürütülmesine, kritik süreçlerin/alanların ve güvenlik açıklarının belirlenmesine yardımcı olur.

Riskonet, operasyonları eski haline getirmeye yönelik prosedürleri ve kuruluşun nasıl çalışmaya devam edeceğini ve ayrıca bir olay durumunda kuruluşun nasıl tepki vereceğini (olay müdahale yapısı) ve kuruluşun faaliyetlerini sürdürme sürecine dahil olan bireylerin ve ekiplerin sorumlulukları içeren iş sürekliliği planlarının (BCP) hazırlanmasını destekler.

Riskonet ayrıca senaryolar hazırlayarak planların test edilmesine olanak sağlar. Yürütülen testlere dış gözlemci olarak katılır ve yaptığı gözlemleri kullanarak planlarda iyileştirmesi gereken alanlarının belirlenmesi de dahil olmak üzere test sonuçlarını değerlendirerek sunar. Test aşaması, bir kuruluşun dayanıklılığının sağlanmasında son derece önemli bir aşamadır.

ÖRNEK:

Nasıl çalışıyoruz? Uzmanlarımız uygulanan çözümlerin pratik ve etkili olmasını sağlar. Çalışanlar, planların farkında değilse ve/veya uygulamaya hazır değilse en iyi iş sürekliliği planı bile işe yaramaz. Bu nedenle hem planları hem de çalışanları gerçek dünya koşulları altında test ediyoruz. Bu sayede bu testlerle ortaya çıkan gerekli iyileştirmeler veya yatırımlara ilişkin net göstergeler kurumlarla paylaşılabiliyor.

Firmalar yalnızca acil veya beklenmedik bir duruma hazırlıklı olduğunu ve doğru kaynaklarla donatılmış olduğunu hissetmez. Aynı zamanda planların, fiili bir durum olması durumunda iş sürekliliğini sağlama çabalarını gerçekçi bir şekilde destekleyeceğine ve yeterli olduklarına dair güven kazanır.

Collaboration with NFPA

Riskonet also actively helps to develop risk-management knowledge and expertise. We are, for example, the European partner of the National Fire Protection Association (NFPA), an American non-profit organisation that uses scientific research, guidelines and education to reduce the negative effects of fire and other hazards. With almost 80 000 members, the NFPA is the world’s largest fire safety organisation and many companies and insurers follow its guidelines.

Our NFPA seminars

We can support you with advice and action in the area of safety and risk management. And our offering is extensive. It encompasses, for example, the dissemination of knowledge and training courses, including those pertaining to the important guidelines of the National Fire Protection Association (NFPA).