HIZMETLER

Bilgi güvenliği

Etkili bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin doğru şekilde hazırlanmasına ancak özelleştirilmiş ve bütünsel bir yaklaşım olanak sağlar. Riskonet, kuruluşunuz için etraflı bir resim çizme konusunda tam da bu şekilde çalışmaktadır.

Kritik bilgi varlıklarınızı korumak, gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak mı istiyorsunuz? Müşterilerinizin ve iş ortaklarınızın güvenini artırmak veya onların şartlarını karşılamak mı istiyorsunuz? Bilgi güvenliği olaylarını, siber tehditleri önlemek, meydana gelmesi durumunda etkilerini sınırlamak mı istiyorsunuz? Yasal gereksinimleri karşılamak ve ağır cezalardan kaçınmak mı istiyorsunuz? Elbette karmaşık ve maliyetli BT çözümleri var, ancak yalnızca BT çözümlerini uygulamaya dayalı bir yaklaşım yeterli mi?

Riskonet ne sunuyor?

Riskonet, müşterinin durumuna kapsamlı bir yaklaşıma dayalı kişiselleştirilmiş çözümler sunmaya özen gösterir. Uzmanlarımız, uygulanan çözümlerin belirlenen risklere yanıt vermesi gerektiğini, yani kuruluşun riske maruz kalma durumunun, kuruluşun büyüklüğünün ve olayların olasılığı ile etkisinin dikkate alınması gerektiğini anlarlar.

Riskonet Uzmanları, bu nedenle bilgi güvenliği ve ilgili risklerin boyutlarına ilişkin geniş ama mantıklı bir bakış açısına dayalı çözümler sunar. İlk adım, olası boşluklar (boşluk analizi) dahil olmak üzere 'kuruluşun güncel bir resmini' sağlayarak mevcut durumu tespit etmektir. Bu çıktılardan yararlanarak kabul görmüş uluslararası standartlara (örneğin; ISO27001), yasal yükümlülüklere (NIS2 Direktifi, GDPR, ulusal düzenlemeler) veya iş ortaklarının gerekliliklerine (örneğin; TISAX-VDA ISA 6.0) dayalı olarak uygulama önerilerini belirlerler.

Riskonet daha sonra bilgi güvenliği yönetim sisteminin uygulanmasını bilgi güvenliği ve siber güvenlik risklerinin belirlenmesi, analizi ve değerlendirmesi, gerekli dokümantasyonun (politikalar, prosedürler, kurallar, talimatlar) geliştirilmesi, iç tetkik yapısının oluşturulması ve/veya çalışanların farkındalığı veya katılımını artırmak için eğitimlerle destekler.
Elbette özelleştirilmiş yaklaşımıyla Riskonet, yukarıdaki unsurların her birinin ayrı ayrı uygulanması konusunda da destek sağlamaktadır.

Örnek:

Nasıl çalışıyoruz? Otomotiv endüstrisi için, VDA ISA (TISAX) standardına uyum genellikle ortaklıklar ve sözleşmenin sürdürülmesi için bir ön koşuldur. Uzmanlarımız, müşteriyle birlikte çalışarak güvenlik düzeyini yükseltmek için öncelikle hangi konuların ele alınması gerektiğini belirlemeye yardımcı olur. Gerekli dokümantasyonun oluşturulmasına, bilgi güvenliği yönetim sisteminin uygulanmasına ve çalışanların eğitilmesine yardımcı olurlar.

Bu kapsamlı yaklaşım, müşterinin bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan denetimden geçmesini kolaylaştırır, böylece ortağın gereksinimlerini karşılar ve “tam’’ işbirliğinin kapısını açar.

Collaboration with NFPA

Riskonet also actively helps to develop risk-management knowledge and expertise. We are, for example, the European partner of the National Fire Protection Association (NFPA), an American non-profit organisation that uses scientific research, guidelines and education to reduce the negative effects of fire and other hazards. With almost 80 000 members, the NFPA is the world’s largest fire safety organisation and many companies and insurers follow its guidelines.

Our NFPA seminars

We can support you with advice and action in the area of safety and risk management. And our offering is extensive. It encompasses, for example, the dissemination of knowledge and training courses, including those pertaining to the important guidelines of the National Fire Protection Association (NFPA).

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]