Hizmetler

Risk politikası

Kuruluşunuzda ne kadar 'kabul edilebilir' risk olduğunu düşünüyorsunuz? Ve bu soru doğrultusunda: kuruluşunuzda bu risklerin ne kadarını kendiniz taşımak ve ne kadarını sigortalamak istiyorsunuz? Riskonet, kuruluşunuzun stratejisine tam uygun olan bir risk politikası oluşturmada kuruluşunuza rehberlik edebilir.

Kuruluşunuzun gerçek bir risk politikası olduğunu söyleyebilir misiniz? Fırsatlar ve risklerin, maliyetler ve seçimlerin detaylı bir değerlendirmeyle ele alındığı gerçekten kapsamlı bir plan? Riskonet, tamamen veya kısmen azaltılan ve tamamen veya kısmen sigortalanan risklere nasıl yaklaşılacağına yönelik bir strateji geliştirip bununla politikayı geliştirmenize yardımcı olabilir.

Güvenlik - kural tabanlı'?

Bir kuruluşun risk politikası yoksa, güvenlik genellikle “kurallara dayalıdır”. Başka bir deyişle, temel olarak mevzuat ve yönetmelikler veya sigorta şirketlerinin istekleri tarafından yönlendirilir. Böyle bir durumda, kuruluş kabul edilen sınırlar dahilinde hareket eder. Riskleri ve güvenliği gerçekten kontrol etmeden, öncelikle sadece uygulanabilir gereksinimleri karşılamaya odaklanır.

Riskonet ne sunuyor?

Riskonet sizinle birlikte gerçek politikalar oluşturmak için hizmetler sunarak aktif olarak sizin dümende olmanızı sağlar. Böylece ‘kural tabanlı' dan 'performansa tabanlı'ya geçiş sağlanır.

Basitçe ifade etmek gerekirse, Riskonet kuruluşlar için bir kurumsal risk yönetimi politikası oluştururur ve bunun organizasyonun farklı noktalarında ve lokasyonlarında uygulamasına yardımcı olur. Riskonet ayrıca bu politikayı paydaşlar, müşteriler, tedarikçiler, yetkili makamlar ve sigortacılarla da koordine eder.

Gerçekçi senaryo düşünme

İlk olarak kuruluşunuzun varlıklarının bir envanterini yapacağız. Ardından, bu varlıklar dolayısıyla maruz kalabileceğiniz olası riskleri ve potansiyel hasarların boyutunu tespit edeceğiz. Tüm bunları yaparken, uzmanlarımız sadece senaryolar düşünürler. Ancak gerçekçi senaryolar: bu risklerin merkezinde yer alan kuruluşun ürünlerinin doğası ile üretim ve lojistik süreçlerini dikkate alır. Ayrıca inşaat, montaj ve organizasyon seçeneklerini de listelemekten mutluluk duyarız.

Durumunuzu planlayıp sizin için hem uygun hem de mantıklı politikalar geliştirirken, akla ilk gelen çözümler üzerinde düşünmüyoruz. Durumunuza yaklaşımımız: önce tam bir resim oluşturmak, sonra mantıklı bir politika geliştirmek ve bu temele dayanarak yatırım seçimleri yapmak.

Risk politikası aşağıdakilerin toplamıdır:

  • hedefleriniz nelerdir;
  • maruz kaldığınız riskler nelerdir;
  • bu riskleri nasıl azaltıp kontrol edersiniz;
  • tüm bunlardan dolayı sürekliliğinizi nasıl sağlarsınız.

Riskonet, risk politikasını geliştirme ve izlemenize, böylece riskleri gerçekten kontrol altında tutmanıza ve kuruluşunuzun geleceğini kontrol etmenize rehberlik eder.

Risk politikasının sürdürülmesi

Kuruluşunuz ve dış dünya gelişmeye devam ederken risk politikanız aynı olamaz. Etkili kalabilmek için risk politikasının güncellenmeye ihtiyacı vardır. Neyse ki, Riskonet, gerçek dünyanın politikanız üzerindeki etkilerini düzenli olarak değerlendirerek gerekli desteği sağlar – veya bunun tersi de geçerlidir. Zaman içinde düzenlemeler değişmiş ve yeni iş faaliyetleri gerçekleştirilmiş olabilir. Eğer bunların sizin risklerinize etkileri varsa, onları zamanında tanımlamalısınız. Bunda da size destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]