Hizmetler

Sorumluluk

Şirketlerin karşılaştığı operasyonel riskler çeşit çeşittir. Varlıkla ilgili riskler genellikle somut ve kolay tanımlanabilir, ancak bu çeşitli sorumluluk riskleri için geçerli değildir. Çoğu şirket için sorumluluk riskleri gri bir alandır ve olası sonuçları hafife alınmaktadır. Sorumluluk söz konusu olduğunda kuruluşunuzun durumu nedir?

Riskonet ne sunuyor?

Operasyonel riskleri ve bunların olası sonuçlarını açıkça ortaya çıkararak, çeşitli sorumluluk riskleri de dahil olmak üzere, kuruluşunuza yeterli kontrol konusunda tavsiyelerde bulunuruz. Entegre yaklaşımımıza dayanarak, iş güvenliği, ürün güvenliği, sözleşme yönetimi, iş sürekliliği ve itibar gibi unsurlar arasındaki tutarlılığı gösteriyoruz.
Aşağıdaki sorumluluk çeşitlerini ayırt ediyoruz:

 • Ürün sorumluluğu
 • İşveren sorumluluğu
 • Çevre sorumluluk
 • Mesleki sorumluluk
 • Sözleşmesel sorumluluk
 • Genel (kanuni) sorumluluk

Farklı sorumluluk çeşitleri, aşağıda belirtildiği gibi farklı hasar türlerine yol açabilir:

 • Operasyon kesintisinin neden olduğu fiziksel ve dolaylı hasar
 • Kişisel yaralanma ve tıbbi masraflar
 • Yasal giderler
 • Geri toplama maliyeti ve ciro kaybı
 • Maddi hasarlar

Tek bir felaket olayını genellikle farklı hasar bileşenleri takip eder. Senaryo analizlerini kullanarak, gerçekçi felaket senaryolarının çeşitli hasar bileşenlerini saydam hale getirir ve ölçeriz. Bu şekilde, sorumluluk riskleriniz de somut ve tanımlanabilir yapılır.

Entegre yaklaşımımızın bir parçası olarak uzmanlarımız sadece hangi riskleri almak istediğinizi değil, hangilerini alabileceğinizi de sorarlar. Şirketinizin süreklilik ve/veya finansörlerin güvenini kaybetme riski, ne gibi olaylar sonucunda ve hangi hasar boyutunda var? Şirketiniz borsada kayıtlı mı? O zaman kendinize hangi olayların hisse fiyatınızı olumsuz etkileyebileceğini sorun.

Bu kapsamlı analizlere dayanarak, örneğin; sigorta poliçelerinin ve limitlerinin ayarlanması da dahil olmak üzere ek yönetim önlemlerine ihtiyaç duyulup duyulmadığı konusunda köklü kararlar alabilirsiniz.

Riskonet, olası hasar olaylarını, potansiyel hasar bileşenlerini ve sorumluluk risklerinin finansal sonuçlarını saydam hale getirmek için kuruluşunuzu desteklemekten mutluluk duyar.
Farklı sektördeki kuruluşlar için stratejik ve operasyonel risk değerlendirmelerinde deneyimlerimize güvenebilirsiniz.

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]