Tehlikeli maddeleri depolamak

29 Aralık 2016

Bu konuları çözmek uzmanlık gerektirir. Tehlikeli maddelerin depolanması ilk bakışta çok karışık gözükmeyebilir.  Bu iş için net kılavuzlar yok mu? Pek çok firma bu kuralları uygulayıp herhangi bir problemle karşılaşıyor gibi durmaz, değil mi? Aslında bu kadar basit değil. Riskonet’te kıdemli yangından korunma danışmanı olan Frans Stoop’a göre tehlikeli maddeler için ulusal ve uluslararası mevzuatı uyum sağlamak çoğunlukla ciddi bir süreç. “Biz Riskonet’te problemlerin belirlenmesine ve çözümüne yardımcı oluyoruz.

Genellikle tehlikeli maddeler için ulusal ve uluslararası kurallar yeterince açıktır. Frans Stoop’a göre “Müşterilerimizin karşılaştığı sorun kılavuzlarda belirtilen kurallardan biraz farklı durumların olması. Arada kalan bu uygulamalarda hüner bunları doğru yorumlamaktır.”

Riskonet’teki uzmanların yaptığı işlerden biri uygun yangın korunma temel dokümanı hazırlamaktadır. “Müşterilerin resmi makamlar ve ilgili diğer yetkililere binasını veya emtiasını kılavuzları sağlamak için nasıl güvenli yapacaklarını açıkladıkları önemli bir dokümandır bu temel doküman. Temel doküman izin alımı ve proje şartlarını belirlemek gibi bundan sonraki adımlar için alt yapıyı oluşturur.”

Uygulama Çizimlerine ait Şartname

Yükleniciler ve uygulama teknisyenleri için bu şartname açıklama olarak kullanılan dokümanlardır diyerek açıklıyor Stoop. “Müşterilerimiz genellikle bizden yazılı dokümanlarla ve uygulama çizimleriyle tamamlanan şartnameler hazırlamamızı ister. Bunlarda temel dokümanın gereklilikleri sağlamak için gerekli olan önlemlerle birlikte müşterimizin firma standardı olarak uygulamak istediği ve servis sunulabilirlik ve kullanım ömrü ile ilgili şartları tanımlarız. Servis sunulabilirlik ve kullanım ömrü işletme maliyetlerini mümkün oldukça düşük tutabilmek için önemlidir: Bu toplam maliyeti hesaba katmak bizim için standart uygulamadır.”

Analiz ve Yorumlama

Riskonet uzmanlarının analiz ve yorumlama yapmasını gerekli kılan durumlar ne zaman ortaya çıkar? Stoop eşyaların sınıflandırmasını bunun için örnek olarak kullanıyor: “Müşterinin daha önce depolamasını yapmadığı bir tehlikeli maddeyi alacağını varsayalım. Bu maddeyi mevcut depolama alanlarından birinde depolayıp depolayamayacağını, depolayabilecekse hangisinde depolayabileceğini merak ediyor.  Ek önlemler alması gerekecek mi?  Bu örnek uzmanlık ve tecrübenin gerekli olduğu durumlara bir örnektir.”

Bir diğer husus ‘eşdeğerlilik’ olarak bilinen durumlardır. Stoop: “Genellikle güvenlik gerekliliklerinde var olan şartlara tam olarak uymayan farklı malların ve depo alanlarının birlikte kullanıldığı durumlarla karşılaşıyoruz. Bu durumda Riskonet eksikliği gidermek için uygulanabilecek benzer faktörlere bakar. Eğer böyle bir eşdeğerlilik bulunamazsa küçük bir yatırımla bu sağlanabilir.”

Tecrübe ve Uzmanlık

Tehlikeli maddelerin en büyük kategorisi parlayıcı sıvılar oluşur.  Yanıcı sıvıların güvenli şekilde depolanması genellikle Amerikalıların NFPA 30 ‘Yanıcı ve parlayıcı sıvılar standardı’ şartlarının sağlanmasıyla olur. Bu kategorideki maddeler için en yaygın olarak kullanılan standart bu olup sadece Amerika’da değil tüm dünyada kullanılır.  Tecrübe ve uzmanlıktan bahsederken bu konudaki uzmanlardan biri olan Riskonet’in yönetici ortaklarından Tom de Nooij bu konudaki standardı izleyen ve periyodik olarak güncelleyen NFPA komitesinin Avrupa’dan tek üyesidir.

Yangın söndürme sistemleri hakkında görüşme

Frans Stoop yangın söndürme sistemi seçiminin tartışmaya yol açabileceğinin altını çiziyor. Bir bütün olarak kurallar açıktır ancak bunları gerçek durumlarda uygulayabilmek bazen zor olabilir: Depolama alanı birbirinden farklı özelliklere sahip malzemeleri bulundurduğunda hangi yangın söndürme sistemi en pratik ve esnek yangın güvenliği çözümünü sağlar?

Kendi danışmanlık uygulamalarından uzmanımız bir örnek veriyor. “Müşterilerimizden biri yangın koruma tedbiri olarak gazlı söndürme sistemi olan soğuk deposu için tavsiye istedi. Bazen makaralı kapı açıkken detektör üzerinde olan yoğuşma dolayısıyla beklenmedik zamanlarda bu sistem aktive olmaktaydı. Bu müşterimizin gazlı söndürme sisteminden kurtulmak isteme nedenlerinden biriydi. Depolanan malların farklı algılama sistemleri eklenebilecek pre-aksiyon sprinkler sistemiyle de korunabileceği ortaya çıktı.”

Mantıklı çözüm

Frans Stoop; Riskonet temel dokümanı revize etti, uygulama çizimleriyle birlikte şartname oluşturdu ve uygulamaların kontrolünü yaptı diyerek açıklıyor. “Bu örnek gösterdiği gibi tehlikeli maddelerin depolanmasındaki sorular her zaman basit cevaplar sahip olmuyor. Uzmanlık ve tecrübe mantıklı ve uygun maliyetli çözümlere ulaşmak için vazgeçilmez oluyor.”

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top