Yeni: Riskonet Afrika’ya geliyor

02 Ekim 2018

Riskonet yeni bir pazara giriyor: Afrika! Johannesburg ve Mauritius’ta bulunan Chris Brits ve ekibi, Afrika ve Hint Okyanusu Adaları’ndaki Riskonet müşterilerine risk yönetimi danışmanlığı hizmetleri sunacak. Chris, “Kıtada risk yönetimi farkındalığı artmakta ve Küçük Orta ve Mikro İşletmeler (KOBİ) sektörü Güney Afrika’da hızla büyüyen bir pazar” diyor.

Riskonet’in kendisi, yakın zamanda Afrika’da tam teşekküllü bir ofis açmış olmasına rağmen Chris Brits, kamuya açık finansal hizmet şirketleri için birçok risk yönetimi danışmanlığı bölümünün çeşitli yönetici rollerinde idaresini sağlayarak, kıtadaki müşterilere 28 yıl boyunca danışmanlık hizmeti vermiştir. Chris, Afrika ve Hint Okyanus Adaları için Yönetici Ortak olarak Riskonet’i temsil ediyor. Riskonet, Güney Afrika, Doğu, Batı ve Kuzey Afrika’nın yanı sıra Avrupa, Hindistan, Orta Doğu, Çin, Birleşik Krallık, Güney Amerika ve ABD’de uzman profesyonellerden oluşan bir ağa sahiptir.

Riskonet için yeni bir pazar

Chris, Riskonet için bu yeni pazarda işlerin oldukça iyi gittiğini söylüyor. “Büyüme potansiyeli, sadece piyasadaki tarihi geleneksel risk danışmanlığı tekliflerine alternatif olarak bağımsız uzmanlardan taze alternatifler arayan kurumlar arasında değil, aynı zamanda müşterileri için rekabetçi avantaj olarak benzersiz Riskonet hizmetlerini sağlamayı düşünen aracılar için de çok büyük. Mevcut zorlu pazarda, sigortacılar kapasite tahsis ederken ve vade sağlarken risk vadesi ve risk mükemmeliyeti tesis edebilmek için kaliteli risk bilgisine artan şekilde ihtiyaç duymaktadır. Gelişmekte olan KOBİ pazarında risk yönetimi, iş esneklik yeteneklerini geliştirmek için temel bir gereklilik haline gelmiştir.”

Güney Afrika, Afrika ve Hint Okyanusu Adaları’ndaki yerel pazarlara dair önemli ağı ve bilgi birikimi ile Riskonet, endüstrinin tüm dört sektörüne – Kurumsal, KOBİ, Aracılar ve Sigortacılar – çözümler sunmak için iyi bir şekilde konumlanmıştır.

Chris: “KOBİ alanında entegre risk yönetimi nispeten yabancı bir kavramdır. Bu sektörde sigorta, bir kaybın mali etkisini yönetmek için başlıca çözüm olarak kabul edilmektedir. Burada, müşterinin risk fırsatlarını ve risk tehditlerini tanımlaması için bir çerçeve geliştirmesine yardımcı oluyoruz, böylece kuruluştaki tüm süreçler işletme felsefesinde risk farkındalığı yaratıyor.  Müşteriye, bir bütün olarak kurumun ihtiyaçlarına göre riskleri belirleme ve yönetme konusunda yardımcı oluyoruz. Çözümlerimiz, işin stratejik, finansal ve operasyonel yönlerini veya müşterinin o anki ihtiyacına göre karşı karşıya kaldığı çok özel bir durumu veya fırsatı hedeflemektedir.”

Yüksek risk vadesi seviyesi

Kurumsal alanda, müşterinin risk vadesi genellikle odak noktasını belirlemektedir. Daha “olgun” müşterilerin belirli gereksinimleri vardır. Genel olarak, bu sektördeki yüksek risk seviyesine sahip müşteriler, risk değerlendirmelerine veya risk incelemelerine ilişkin girdilerimizi, yönetim perspektifine sahip bağımsız bir üçüncü taraf sağlayıcı olarak görmek istemektedir. Diğer durumlarda, hedeflenen proje bazında özel tavsiyelerde bulunuruz. Daha az olgun müşterilerde odak noktası, risk çerçevesi tasarımı, risk standartlarının geliştirilmesi, risk eğitimi ve risk finans çözümleri olma eğilimindedir.

Mevcut zorlu sigorta piyasası döngüsünde risk finansmanı optimizasyonunun bağımsız üçüncü taraflarca incelenmesine olan talep önemli ölçüde artmıştır. Operasyonel risk tarafında ise, risk yönetimi çalışanların eğitilmesi, özel risk değerlendirme programları ve yangın koruma sistemlerinin tasarımı ve kurulumu pazar talebini desteklemektedir.

Güney Afrika ve Mauritius’taki uygulama diğer uluslararası Riskonet ofislerininkine benzer olacaktır. Farklı becerilere sahip bir dizi yerel kaynaktan oluşacak ve özel uzmanlık gerektiren konularda Riskonet global ağının yetilerinden yararlanacaktır.

Afrika bağlamı

Riskonet’in yerel kaynakları Afrika’daki projeler için özellikle değerlidir zira bu bölgelere özgü gelenek ve görenek, seyahat koşulları, dil engelleri, güvenlik unsurları ve yasal gerekliliklerin anlaşılması gereklidir. Bu zorlukları yönlendirme ve Afrika’daki müşterilere yanıt verebilme yeteneği, yerel Riskonet çalışanları için Avrupa veya ABD’li uluslararası rakiplerle karşılaştırıldığında güçlü bir avantajdır.

Chris: “Bizim büyük avantajımız yerel olmamızdır. Afrika’ya, Afrika’dan hizmet veriyoruz. Buradaki ülkeler arasında mevzuatın ne denli radikal bir biçimde değişebileceğini biliyoruz. Zorlukları anlıyoruz ve işlerin nasıl sonuçlanabileceğini biliyoruz. Afrika’da büyük bir risk profesyoneli açığı var, bu yüzden deneyimlerimiz gerçek bir avantaj. Bu aynı zamanda, örneğin kıtada çok sayıda şubesi bulunan ve bizden yerel yöneticilerinin becerilerini geliştirmemizi isteyen bir Güney Afrikalı sigortacıya hizmet verme hususunda da güçlü bir konuma taşıyor. Bunu, Afrika’da büyük bir ağa sahip ancak yeterli danışmanı bulunmayan uluslararası bir broker için de yapıyoruz. Biz gerektiğinde broker veya sigorta şirketinin elçisi olarak hareket ediyoruz. Onların adlarına, müşterilerine sorunsuz bir hizmet sunuyoruz.”

Oldukça rekabetçi

“Maliyetler açısından, özellikle bizimle sözleşme yapan ve Güney Afrika Randı kurundan yararlanan uluslararası şirketler için çok rekabetçiyiz. Bununla birlikte, tercih etmeleri halinde Hint Okyanus Adası müşterilerimize, bazı Afrika ve diğer Uluslararası müşterilerimize Mauritius ofisimizden hizmet vereceğiz.”

Gelecek ne gösterir? Şu anda Afrika’nın çeşitli ülkelerinde risk yöneticileri için bir eğitim programı geliştirmekte olan Chris ve ekibi, şirketlerin risk yönetimi hizmetlerine duyacağı ihtiyacın ve sigorta birliklerinin öngörülebilir bir gelecekte gelişeceğini tahmin ediyor. “Hükümetin KOBİ’lerde riske hazırlığı teşvik etmek için sübvansiyonlarla çok aktif bir teşvik politikası var. Hükümet tarafından risk becerileri de bölgede nadir bulunan ve kritik bir beceri olarak tespit edilmiştir.”

Chris devam ediyor: “Bu pazara hizmet etmek ve KOBİ sektöründeki risk yönetimi becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için, şirketlerin risk yönetimine başlamasına yardımcı olacak bir öz değerlendirme aracı geliştiriyoruz. Bu ürünü bu yılın sonuna doğru çıkarmış olmayı umuyoruz. Bunun haricinde, bu sektörden gelen talepler de var. Ayrıca, belirli sektörlerde akredite eğitim ve öğrenim gören birçok şirkete hizmet veren bir e-öğrenme aracı da geliştirdik. İş çok umut verici bir şekilde gelişiyor!”

Chris, kıtadaki KOBİ’leri ve daha küçük kurumsal şirketleri desteklemek için Risk Yönetimi araçlarına ve tekniklerine olan ihtiyacın artacağına inanıyor. “Riskleri, ekonomik ilerleme için sürdürülebilir bir platform yaratacak ve yoksulluk, temel hizmetlerin eksikliği, işsizlik ve eşitsizlik gibi kıtadaki bazı zorlukları olumlu yönde etkileyebilecek şekilde düşünmek iyi liderliğin bir göstergesidir.”

Profesyonelleşmeyi destekleme

Afrika ve Mauritius’ta Riskonet için iyi bir liderlik aynı zamanda risk profesyonelleri topluluğuna iyi bir örnek olma anlamına da gelmektedir. Chris Brits, IRMSA (Institute of Risk Managers of South Africa), Güney Afrika Risk Yöneticileri Enstitüsü yönetim kurulunda ve birçok komitesinde ve dokuz yıl görev aldı (2009-2018). IRMSA, Güney Afrika’da profesyonel bir risk yönetim organıdır ve mesleğin gelişimini destekler. Bu deneyime sahip olan Chris, Enstitünün desteklenmesinde ve Afrika genelinde risk yönetimi becerileri ve kapasitesinin geliştirilmesinde aktif bir rol oynamaya devam edecektir. Chris Brits: “Afrika’daki risk yönetimi alanında profesyonelleşmeyi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa bir süre önce bu yolda yaptığımız küçük katkılardan biri, Güney Afrika’da 3 – 8 Ekim arasında kullanılabilir olacak IRMSA Risk Konferansı Uygulamasına (Apple ve Android mağazalarından ücretsiz olarak erişilebilecek) sponsor olmaktı.”

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top