‘Yerel risk yönetimi danışmanları ağı risk yönetiminin geleceğidir’

28 Temmuz 2020

Birkaç bölümden oluşan bu yazı dizisi, bizi Riskonet’in dünyanın çeşitli yerlerindeki uzman ortaklarıyla tanıştıran bir yolculuğa çıkartıyor. Bölgelerindeki risk yönetimi neye benziyor? Bu bölümde, Vikram Kalbag’ın piyasası olan Asya ve Avustralasya bölgesine konuk oluyoruz. Vikram Kalbag, bölgeye hizmet sağlayabilmesi için yakın dönemde deneyimli yerel risk yönetimi danışmanlarından oluşan bir akıllı danışmanlık ağı ortaklığına dahil oldu.

Dil, ekonomik refah, gelenek ve görenekler söz konusu olduğunda Hindistan, Çin, Endonezya ve Avustralya’nın çok az ortak noktası vardır. Fakat yine de bu ülkeler lojistik açıdan aynı grup içerisinde yer almaktadır. Prensipte yeterli Uçuş Miline sahip tek bir risk yöneticisi tüm bu alanı yönetebilir. Fakat maalesef, bölgenin farklı yapısı tek bir kişinin riskleri yönetmek için gerekli yerel standart ve uygulama bilgisine sahip olmasını zor hale getirmektedir.  Bu zorluğa bir de pandeminin ulusal ve uluslararası seyahati zorlaştırması eklendi. Bunlar, Mimansa Risk Consulting’in sahibi ve Riskonet ortağı Vikram Kalbag’ı bir danışmanlık ağı ortaklığı kurmaya iten faktörlerden bazıları.  Vikram Kalbag kısa süre önce, tümü yerel risk yönetimi danışmanları olan birkaç eski meslektaşıyla işbirliği içerisinde genellikle 15 yıldan fazla deneyime sahip bir uzmanlar ağı oluşturdu. “Müşterilerimize etkili ve verimli bir şekilde hizmet sunabilmek için birbirimizin uzmanlığını ve kaynaklarını paylaşıyoruz”

Yerel uzmanlar

Bangalore’da konumlu Vikram, çoğunlukla farmasötik, otomotiv ve oto yedek parçaları, antrepoculuk ve petrokimya endüstrisi gibi çeşitli sektörlerden müşterilere hizmet sunarak Hindistan'a odaklanıyor. Çin’deki bir ağ meslektaşı aynı hizmetleri Çin ve Hong Kong’taki müşterileri için sunuyor. Benzer şekilde Malezya, Endonezya, Filipinler, Avustralya ve Yeni Zelanda bölgelerinin tamamı yerel uzmanlar tarafından yönetiliyor. Her danışman kendi uzmanlık alanında danışmanlık ağı ortaklığına destek sağlıyor. “Her ne kadar bir ağın parçası olsak da, hâlihazırda tek bir isim altında faaliyet göstermiyor, aksine birbirimize ağ içerisinde destek oluyoruz.   Müşterilerimiz söz konusu olduğunda, her biri kendi uzmanlık alanına ve yerel mevzuat bilgisine sahip çok sayıda uzmana sahip olduğumuz gerçeğinin altını çiziyoruz.”

Altılı danışmanlık havuzu

Danışmanlık ağı ortaklığı fikri bir süreden beri ortadaydı, fakat mevcut Corona pandemisi fikrin uygulamaya geçmesinde bir katalizör görevi gördü. Kalbag: “Seyahat edemediğimiz için birbirimizin bölgesel mevcudiyet ve uzmanlığına şu anda her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıca bu ağ ortaklığı normal bir durumda da birçok fayda sağlıyor. Herkes kültürel gelenekler, yerel riskler, mevzuat, dil ve daha fazlası olmak üzere kendi ülkesini en iyi kendisi bilir. Esas olarak biz bir danışmanlar havuzuyuz”. Bir ekip olarak, farklı uzmanlar birbirlerinden bir şeyler öğreniyor ve birbirlerini güçlendiriyor. Örneğin, belli bir yangın önleme standardının Avustralya’daki bir fabrikada kullanılmakta olduğunu bildiğinizde bunu Hindistan’da geçerli bir standartla mukayese edip karşılaştırabiliyor ve Hindistan’da tesisleri olan Avustralyalı bir müşteriye bunun artılarını ve eksilerini sunabiliyorsunuz; bu risk yöneticisi açısından çok faydalı bir destektir.

“Bu ortaklık normal bir durumda da birçok fayda sağlıyor. Herkes gelenek, görenek, yerel riskler, mevzuat, dil ve daha fazlası olmak üzere kendi ülkesini en iyi kendisi bilir."

 

Vikram Kalbag
Riskonet Partner

Tek noktadan alışveriş

Kalbag’a göre müşteriler, örneğin farklı coğrafi bölgelerde birden fazla üretim tesisi açarak kuruluşlarının esnekliğini arttırmaya çalışmak suretiyle yeni duruma uyum sağlamaya çalışıyor.    “Ağımız, müşterilere tümü aynı yüksek standartlara göre çalışan uzman danışmanlardan oluşan tek bir ekip sunuyor. Her ne kadar hepimiz farklı alanlarda çalışıyor olsak da, müşterilerimizin aldığı tavsiye tamamen tutarlı ve uygun niteliktedir. Ortaklık tek noktadan alışveriş ilkesine göre işler. Müşteri karmaşık bir sorunla gelir ve perde arkasında çok sayıda uzman uygulamaya hazır çözüm üretmeye çalışır. Bu çözümler sektör genelinde, entegre ve gerektiğinde sınır ötesi nitelikte olabilir. “Az seyahat etmemiz müşteri yararına hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlıyor.” Mimansa şu anda bir risk yönetimi sorununa iki ila üç gün içinde tatmin edici bir çözüm sunabilmektedir. Bir sigorta şirketinin aynı talebe yanıt vermesi iki ila üç haftayı alabilir ki bu projelerin yürütülmesi için çok uzun bir süredir.  Yeni bir fabrika veya üretim hattı kurarken karşılaşılabilecek tüm risklerin bir an önce ele alınmasını istersiniz.

Risk yönetimi olarak sigorta

Risk yönetimi bölgeler genelinde eşit derecede gelişmemiştir. Özellikle mal kaybı önleme söz konusu olduğunda önemli farklar göze çarpmaktadır. Çoğu ülkede risk yönetiminin hâlâ riskin azaltılmış bir prim bedeliyle sigortacıya aktarılması olduğu yönündeki fikir geçerliliğini koruyor.  Tüm bölgeler henüz işletmelerin iş sürekliliğini düşünmesi gerektiğini anlayabilmiş değil. “Risk yönetimi genel olarak hukuki ve finansal risklere odaklanmakta, buna mukabil mal kaybı yerel mevzuat uyumuna tabi kalmaktadır. Çok uluslu şirketler risk yönetiminin hakkını teslim etme eğilimindedir ve asgari olarak yasal gerekliliklere riayet ederler; fakat yerel risk yöneticileri, sigortacıların genellikle gelişmiş risk yönetimi uygulamalarını takdir etmemelerinden dolayı tesislerinin risk kalitesini Kurumsal veya Uluslararası Standartlara yükseltme konusunda çok istekli değildir. Çoğu kuruluş iyi bir sigortanın düzgün bir risk yönetimi için yeterli olduğu görüşünde.”

"Avustralya ve Yeni Zelanda hariç, çoğu ülkede risk yönetiminin hâlâ riskin azaltılmış bir prim bedeliyle sigortacıya aktarılması olduğu yönündeki fikir geçerliliğini koruyor.”

Vikram Kalbag

Riskonet Partner

Vahşi Batı

Kalbag’a göre risk yönetiminin mesafe katetmekte olduğuna şüphe yok. Kendi ülkesi olan Hindistan yeni milenyumda, hızla Vahşi Batı tarzı durumlarla karşılaşılan daha serbest bir piyasa sistemine geçti. Sigorta piyasasındaki rekabet öylesine kıran kıranaydı ki müşteri çekmek için yüzde 90 oranında indirim yapmak bile duyulmamış bir uygulama değildi. Fiyat savaşı kâr marjlarını büyük baskı altına aldı ve hükümet yakın zamanda piyasayı düzenlemeye, indirim ve teşvikleri ortadan kaldırmaya karar verdi. Bunun sonucunda primler şimdi on kat daha yüksek seviyelerde. Şirketler şimdi sürekli olarak hangi varlıkları sigorta ettirmeleri gerektiğini yeniden düşünmeye zorlandıklarından bu dönem risk uzmanları için iyi zamanlardır. Rastgele şekilde bir sürü ucuz poliçe yaptırmak artık eskide kaldı.

Gözler ve kulaklar

Bölgedeki çok uluslu şirketler de Mimansa gibi risk uzmanları arayışında. Çok uluslu şirketler, operasyonel yönetmeliklerde açıkça formüle edilmiş son derece kaliteli süreç ve prosedürlere sahiptir. Yerel şubelerden bu süreç ve prosedürleri mümkün mertebe harfiyen takip etmesi beklenir.  Fakat yerel şubeler, aynı zamanda yerel yönetim felsefesini uygulayabilmek ve ulusal yönetmeliklere uyum sağlayabilmek için bir miktar esnekliğe de ihtiyaç duymaktadır. Bu risk danışmanlarının yardımcı olabileceği bir ikilemdir. “Risk uzmanları olarak tercümede neyin kaybolduğunu izleriz.  Merkezin tepeden aşağı kurallarının, mümkün olduğunca yerel mevzuat gerekliliklerine uyumu sekteye uğratmadan aynı kalması gerekmektedir. Biz sahada bir çift göz ve kulak vazifesi görürüz. Çeşitli ülkelerin çeşitli lokasyonlarında süreçler arasında istikrar sağlamak amacıyla Kurumsal Risk Yöneticileriyle ve kendi ortaklarımızla birlikte çalışırız.


Risk yöneticileri

Kalbag’a göre bahsi geçen Kurumsal Risk Yöneticileri henüz sık rastlanan kişiler değil. “Çoğu şirket bir risk yöneticisine sahip değildir; bunun yerine şirketlerin CFO’su ilgili sorumlulukları üstlenir. CRO (Baş Risk Sorumlusu) görevi, Bilişim sektörü başta olmak üzere sık rastlanmaya başlayan bir görev türüdür.  CRO öncelikli olarak finansal ve diğer mevzuata uyum konularına odaklanmaktadır. Henüz optimal düzeyde olmasa da, risk yönetiminin mesafe katetmekte olduğu açıktır. Benim tahminim, şirketlerin yaklaşık sadece yüzde onu proaktif bir şekilde iş sürekliliği konusunu düşünüyor.”

COVID-19 sırasında risk yönetimi

Pandemi Vikram Kalbag’ı seyahat edemez hale getirdi. Şansa Bangalore ofisinde herkese yetecek kadar fazla iş var: “Ortaklık sayesinde bölgenin her yerinde mevcudiyetimiz var. Kuzey ve Güney Hindistan arasında yurt içi seyahat zor; fakat fabrika personeline online eğitim sunmak veya anketlere dayalı olarak masaüstü değerlendirmeleri yapmak gibi birçok çözüm mevcut.  Ayrıca şu anda yangın önleme ve tasarım optimizasyonuna yönelik çok sayıda talep var. Hazırlıklar, şirketlerin pandemi geçtikten hemen sonra uygulamaya başlayabilmeleri için bu dönemde yapılabilir.”

Yerel ofisler

ULUSLARARASI

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SIDNEY

Janet Short

Coal Point (Sidney)
Avustralya
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top