Na ‘applaus’ voor Riskonet White Paper ‘aanbevelingen’

Oproep: denkt u mee tijdens rondetafelgesprek?

November 6, 2023

Weet u het nog? Riskonet pleitte in een onlangs verschenen white paper over de praktijk van aanbevelingen bij verzekeringen voor meer helderheid en uniformiteit. De respons was overweldigend. Verzekeraars, tussenpersonen en bedrijven reageerden massaal. De kern: de problematiek wordt overal herkend. En ja, hier moet toch iets aan te doen zijn? Vandaag zet Riskonet de volgende stap.

Riskonet neemt het initiatief voor een rondetafelgesprek om over de problematiek te praten en oplossingen voor te stellen. Denkt en doet u mee?

Aanleiding: de kernboodschap van de white paper

Adviezen en aanbevelingen lijken steeds belangrijker lijken te worden bij het verzekeren van bedrijfspanden en -installaties. Engineers en inspecteurs spelen een cruciale rol in dit proces, omdat zij de ogen en oren van verzekeraars zijn. Helaas is er weinig uniformiteit en duidelijkheid in de manier waarop adviezen worden geformuleerd. Ron de Bruijn, managing partner van Riskonet, stelt vast: “Dat maakt het proces dat uiteindelijk tot acceptatie moet leiden heel inefficiënt. De onduidelijkheid zorgt voor onzekerheid en verwarring in het bedrijfsleven en leidt tot een lage implementatiegraad.” Heeft u de white paper 'Van aanbeveling naar acceptatie' nog niet gelezen? Download hem hier.

Veel variaties, veel verwarring

Een knelpunt is dat aanbevelingen met enige regelmaat onderdeel worden van het acceptatietraject en daarmee eigenlijk een voorwaarde worden om een verzekering te kunne afsluiten. Ook wordt nog regelmatig de ‘risicokwaliteit’ afgemeten aan het aantal uitgevoerde aanbevelingen.

Dit kan leiden tot verwarring en onzekerheid. Verzekeraars leggen soms wensenlijstjes bij klanten neer die als dictaten worden ervaren, wat weinig begrip oogst. Er is veel onduidelijkheid, klanten weten vaak niet waar ze aan toe zijn.
Het zijn niet alleen de adviezen en aanbevelingen van verzekeraars op papier. Soms gaat het ook om het optreden van inspecteurs. De ene inspecteur is veel strenger dan de andere en bij een ander blijkt de kijk op risico’s opeens heel anders te zijn.

“Iedereen herkent het probleem. We zijn het er allemaal over eens: gebrek aan eenheid helpt niemand, aan ruis en mist hebben we niets. Maar wat gaan we er aan doen?”

Riskonet’s Ron de Bruijn

De conclusie: ondermijning vertrouwen

De geschetste praktijk ondermijnt het vertrouwen van bedrijven in verzekeraars. Ook worden ze soms op kosten gejaagd door weinig realistische maatregelen of door een onjuiste interpretatie van hetgeen door verzekeraars wordt gevraagd. Ron de Bruijn: “Er is grote behoefte aan betere communicatie en duidelijkheid over welke maatregelen als optioneel worden beschouwd en welke als vereisten gelden. Meer helderheid maakt een betere dialoog mogelijk tussen verzekeraar, makelaar en klant over mogelijke alternatieven.”

Veel bijval

Na verschijning van de white paper ontving Riskonet veel reacties, formeel op papier en in email en informeel via telefoontjes en in de marge van zakelijke ontmoetingen. De Bruijn: “Iedereen herkent het probleem. We zijn het er allemaal over eens: gebrek aan eenheid helpt niemand, aan ruis en mist hebben we niets. Maar wat gaan we er aan doen?”

De oproep: praat en denk mee!

Riskonet acht de tijd rijp om – gezien de goede wil in de reacties – partijen aan tafel te zetten. Een rondetafelgesprek aan het begin van 2024, waarvoor alle partijen zijn uitgenodigd. Wie roept Ron de Bruijn op tot deelname? “Verzekeraars en dan met name hun technische experts, tussenpersonen/agenten en natuurlijk ook bedrijven. Het moet een out of the box sessie worden”, schetst hij, “waarin we ten eerste de misverstanden bespreken rond de inhoud, de status en de rol van deze adviezen en aanbevelingen. Ten tweede kunnen we kijken naar standaardisering. Hoe ziet een aanbeveling er uit? Waar voldoet deze aan en welke status hebben aanbevelingen en adviezen? Om het open karakter aan te geven: misschien willen we wel toe naar een wereld zonder aanbevelingen – misschien moeten we naar een systeem waarin verzekeraars de situatie bij een bedrijf kwalificeren als goed, middelmatig of slecht. Wat de oplossing ook wordt: als deze maar duidelijk is.”

Kort en goed: Ron de Bruin zoekt partners in de branche om de sessie te organiseren en te faciliteren. En deelnemers die samen het inhoudelijke gehalte op een hoog niveau kunnen brengen.

Aanmelden? [email protected]

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven