RESULTATEN VAN RISKONET

Prodelta

Als een bestaande grote opslagfaciliteit voor goederen als cacao, koffie en metalen geschikt moet worden gemaakt voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, dan is er werk aan de winkel. Prodelta, een ontwikkelaar en beheerder van logistiek en industrieel vastgoed, schakelde expertise van Riskonet in.

“Bij een dergelijke transitie ga je niet over één nacht ijs”, zegt Ton Verhoeven, Milieu- en veiligheidsadviseur van ProDelta. Met een portefeuille van ruim 600.000 m² is ProDelta een grote speler in logistiek en industrieel vastgoed. Het bedrijf is in Nederland de grootste beheerder en belegger op het gebied van de verhuur van opslagruimte van gevaarlijke stoffen.

Tot voor kort verhuurde ProDelta haar Commodity Park/ADR Park Rotterdam voor de opslag van soft (cacao, koffie) en hard (metalen) commodities. Ingegeven door ontwikkelingen in de markt voor met name aluminium besloot ProDelta het roer om te gooien. Het management besloot het complex ook gefaseerd geschikt te maken voor een zo breed mogelijk pakket ADR-goederen (gevaarlijke stoffen).

Veiligheid garanderen

Wij maken operationele risico’s en de potentiële gevolgen ervan inzichtelijk en adviseren uw organisatie over adequate beheersing, inclusief die van de verschillende vormen van aansprakelijkheid. Vanuit onze integrale benadering laten we de samenhang zien tussen zaken als arbeidsveiligheid, productveiligheid, contractbeheersing, bedrijfscontinuïteit en reputatie. We maken onderscheid tussen de volgende vormen van aansprakelijkheid:

 • Productaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Milieu-aansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Algemene (wettelijke) aansprakelijkheid

De verschillende vormen van aansprakelijkheid kunnen leiden tot uiteenlopende schadesoorten, zoals:

 • Materiële schade en gevolgschade door bedrijfsonderbreking
 • Letselschade en medische kosten
 • Juridische kosten
 • Kosten van terugroepacties en omzetderving
 • Vermogensschade

Een enkele schadegebeurtenis heeft vaak verschillende gevolgschadecomponenten. Met behulp van scenarioanalyses maken we de verschillende schadecomponenten van realistische gebeurtenissen inzichtelijk en kwantificeren we ze. Op die manier worden ook uw aansprakelijkheidsrisico’s concreet en herkenbaar gemaakt.

Wij hebben veel kennis zelf in huis, maar de aard en de omvang van de transitie maakte samenwerking met experts noodzakelijk

Ton Verhoeven
Milieu- en veiligheidsadviseur van ProDelta

Business Continuity Management: Plan B voor uw onderneming

Specifieke uitdagingen

“Bij de actuele klus speelden enkele specifieke uitdagingen”, zegt Verhoeven. “Zo moesten de al bestaande brandmeld- en rookbeheersingsinstallaties in de nieuwe uitgangspunten worden geïntegreerd. Ook dienden bij de transitie de al bestaande brandmeld- en rookbeheersingsinstallaties te gaan voldoen aan een strenger inspectieregime op basis van het Bouwbesluit 2012.”

Verder voldeed het complex op één aspect niet geheel aan de richtlijn PGS15 voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. “Deze richtlijn bevat een voorschrift dat de vloeroppervlakte maximaal 2.500 m² mag bedragen. Dat betekende dat we voor enkele opslagvoorzieningen een onderbouwing dienden te leveren voor de overschrijding met twee tot drie procent van deze oppervlakte.”

 

Sprinklerinstallatie

Ook hielp Riskonet het bevoegd gezag te overtuigen van de blussende werking van de toe te passen sprinklerinstallatie. “Verhoeven: veel sprinklerinstallaties garanderen wel beheersing van een brand, maar geven geen absolute garantie op blussen van een brand. Deze garantie wordt bij opslag van verpakte gevaarlijke stoffen geëist.”

Nog een uitdaging vormde de beveiliging van drie opslagvoorzieningen met ‘aerosols’ (spuitbussen). “Wij kozen voor een blusschuiminstallatie met een vultijd van twee minuten, wat in Nederland relatief nieuw is. Dit stelt bijzondere eisen, onder meer op het gebied van snelle activering van de installatie. Met Riskonet hebben we goed kunnen samenwerken bij het voorbereiden van de onderbouwing en bij de feitelijke realisatie van de installaties.”

Waardevolle bijdrage

Risk Engineer Dave Hazel van Riskonet, nauw betrokken bij het project, denkt dat zijn team een waardevolle bijdrage heeft geleverd: “Wij hebben ons opgesteld als kritische collega, als klankbord én advocaat van de duivel. Wij hebben onze expertise, opgedaan bij situaties elders, goed kunnen inzetten bij het opstellen van de documenten, de discussies met inspecteurs en bevoegd gezag en bij de realisatie.”

Ton Verhoeven ziet het zo: “Door de inzet van Dave en zijn collega’s hebben wij bij ProDelta maximaal kunnen inzetten op een optimaal opgezette en uitgevoerde transitie. Dat is een prettige zekerheid, belangrijk voor de operatie van ProDelta.”

 

RESULTATEN VAN RISKONET

Lokale kantoren

AMSTERDAM

Ron de Bruijn

De Cuserstraat 93
1081 CN Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

FSM Mah. Poligon Sokak Buyaka İş
Kuleleri Kule 3 D.1,2,3,4
Ümraniye İstanbul Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Rakowicka 1
31-511 Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Unit 9, 4 Homestead Ave
Bryanston Dr, Johannesburg
2191, South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]