Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging

‘Niet alleen investeren ín veiligheid, maar er ook veiligheid voor krijgen’

6 januari 2022

Dat een brand een grote impact kan hebben op de continuïteit van een bedrijf is duidelijk. Er wordt dan ook veel geld geïnvesteerd in maatregelen om een brand te signaleren of zelfs automatisch te blussen. Toch onderschatten veel ondernemers de complexiteit van het nemen van de juiste maatregelen. Belangrijk daarvoor is het zorg dragen voor een kloppend Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging.

Een uitgangspuntendocument (UPD) is een document waarin expliciet wordt omschreven hoe een brandveiligheidssysteem moet worden ontworpen. Hierin zijn de verschillende eisen en wensen van overheid, eigenaar, gebruiker en verzekeraar verwerkt. Het is een middel om vast te leggen welke brandbeveiligingsstrategie u toepast, zodat er een adequate brandbeveiliging tot stand wordt gebracht. Niet alleen in lijn met de eisen en wensen van de overheid, verzekeraars en afnemers, maar in het bijzonder ook in lijn met uw eigen eisen. Daarom is het van belang om eerst een goed beeld te hebben van de belanghebbenden. Denk aan de eigenaar van het pand, u als eindgebruiker, het bevoegd gezag en de betrokken verzekeraar. Zorg ervoor dat de informatie klopt en is uitgewerkt in een brandbeveiligingsstrategie. Een goede brandveiligheidsstrategie is in de eerste plaats in het belang van de eindgebruiker van een pand. Hier zijn ondernemers zich vaak onvoldoende bewust van.

Juiste Uitgangspuntendocumenten

Ron de Bruijn van Riskonet is vanuit het Platform Risicodeskundigheid Verbond van Verzekeraars lid van het werkteam ‘Doorontwikkeling CCV-schema UPD’. Samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), VVBA, Brandweer Nederland, Brandveilig Bouwen Nederland en Verbond van Verzekeraars heeft De Bruijn de flyer Brandveiligheid voor ondernemers Hoe pak je dat aan? gemaakt. De organisaties hebben dit middel gemaakt om in de eerste plaats de eindgebruiker van een gebouw te helpen bij het maken van de juiste keuzes voor een goede brandveiligheidstrategie. Daarnaast willen de vijf organisaties bereiken dat er in de markt meer door gecertificeerde organisaties met de juiste UPD’s gewerkt gaat worden. De Bruijn: “Alleen zo kunnen ondernemers de juiste keuzes maken als ze investeren in de veiligheid van hun bedrijf.” Ook werkt De Bruijn vanuit het werkteam aan het CCV-schema UPD dat een nieuw certificeringsmodel ontwikkelt, voor iedereen die UPD’s maakt voor bedrijven.

“Alleen zo kunnen ondernemers de juiste keuzes maken als ze investeren in de veiligheid van hun bedrijf.”

Ron de Bruijn

‘Je merkt het pas als het te laat is’

De Bruijn: “Wij vinden als Riskonet dat professionals die UPD’s maken voor bedrijven voldoende kennis en ervaring moeten hebben. Certificering zou een bewijs moeten zijn dat die kennis ook daadwerkelijk aanwezig is. Wij staan echter niet achter het huidige certificeringsmodel dat gehanteerd wordt, omdat we de kwaliteit daarvan niet kunnen onderschrijven.

We hebben daarom samen met vijf andere organisaties, waaronder het Verbond van Verzekeraars, deze flyer gemaakt. Alleen door correcte UPD’s te gebruiken kunnen eindgebruikers de juiste keuzes maken. Als je investeert in veiligheid wil je immers weten wat je koopt en zeker weten dat dat ook is wat je nodig hebt. Anders is het weggegooid geld. We zien nu dat er vaak veel geld wordt geïnvesteerd in veiligheidssystemen die het niet doen, storingen of valse meldingen geven. Dat je brandveiligheidssysteem het niet doet, merk je vaak pas als het te laat is.”

Geen kwade opzet, maar onwetendheid

Naast het niet goed functioneren van brandveiligheidssystemen ziet De Bruijn ook regelmatig dat de gebruiker het veiligheidssysteem niet op de juiste manier gebruikt of dat degene die het veiligheidsconcept heeft geschreven bijvoorbeeld niet wist wat er in een ruimte opgeslagen wordt. “De ondernemer denkt dat alles goed geregeld is, maar dat is het niet. Dit kan bij de verzekeraar gevolgen hebben voor je acceptatieniveau en verzekergingspremie. En in het ergste geval wil een verzekeraar het risico niet verzekeren.

Niet zelden worden er veiligheidssystemen ontworpen en aangelegd voordat duidelijk is wat de eindgebruiker van de ruimte erin gaat doen. Zo komen wij regelmatig tegen dat er goederen worden opgeslagen in logistieke centra, die niet meegenomen zijn in het beveiligingsconcept. Het is veelal geen kwade opzet, maar onwetendheid.”

Hoe pak je het wél aan?

“Met het manifest Brandveiligheid voor ondernemers Hoe pak je dat aan? willen we de eindgebruiker van een gebouw helpen bij het maken van de juiste keuzes voor een goede brandveiligheidsstrategie en organisaties die UPD’s schrijven, stimuleren om in goed overleg met de klant veiligheidssystemen te ontwerpen. Ga het gesprek aan met de klant en vraag goed door wat de klant wil met de beveiliging – nu én in de toekomst. En zorg ervoor dat de gebruiker begrijpt wat de beperkingen zijn van het systeem, zodat mensen en bedrijven als ze investeren in veiligheid het op een goede manier doen en dus ook veiligheid krijgen voor hun investering.

3 tips voor ondernemers

  1. Denk zelf goed na over uw eigen veiligheid en over schade beperkende maatregelen. Door uw kennis over brandpreventie en brandbestrijding te verbreden, vergroot u de veiligheid van het gebouw en daarmee de veiligheid van de gebruikers.
  2. Kijk daarbij goed naar de specifieke risico’s van uw onderneming. Denk breder dan alleen uw eigen belang. Als er brand ontstaat, hebben ook de buren, de omgeving, klanten en leveranciers daar last van.
  3. Zet alle betrokken partijen (zoals brandweer, adviseur, verzekeraar, eigenaar, huurders en gebruikers) aan een tafel en kom zo tot een beter afgestemd geheel. In een ideale aanpak hebben alle partijen hun plannen op elkaar afgestemd.

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven