Verzekeringsinspectie: een goede voorbereiding is het halve werk

18 september 2020

Verzekeraars laten bij bedrijven (in opdracht) inspecties doen om een juist beeld van de te verzekeren situatie te krijgen. Zie deze inspectie als een kans en bereid je goed voor. Hoe? Dat leest u hier en in de white paper, die we hierover maakten.

In de huidige verzekeringsmarkt zijn verzekeraars nog steeds bereid uw bedrijf te verzekeren. Echter de voorwaarden die ze hieraan stellen worden strikter; ze willen vooraf weten waar ze aan beginnen. Om een juist beeld van de situatie te krijgen wordt er een inspectie door of in opdracht van de verzekeraar uitgevoerd. Voor u als ondernemer of eerstverantwoordelijke is het daarom van belang dat het beeld dat door de inspectie ontstaat juist is. Bedenk daarbij dat het niet alleen een ‘moetje’ is, maar dat het ook kansen biedt: op een betere deal bijvoorbeeld! Zo komt het voor dat de premie, na een verzekeringsinspectie, omlaag kan omdat het risico op schade aanzienlijk verlaagd is.

Be prepared

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt zeker ook voor verzekeringsinspecties. Zorg dat op het moment van de inspectie de mensen aanwezig zijn (waaronder het voltallige managementteam), die de juiste informatie over het bedrijf kunnen presenteren. Geef ook een korte presentatie waarin de highlights van de onderneming goed naar voren komen. Denk daarnaast aan het volgende:

Wees transparant

De inspecteur wil graag duidelijkheid over relevante feiten als de bedrijfsactiviteiten, de beveiliging, de bouwconstructie en het materiaalgebruik van de bedrijfspanden. Wees transparant, want informatie is ‘key’ bij de vraag of een verzekeraar bereid is om uw bedrijf te verzekeren. Als u onvoldoende transparant bent, zal de inspecteur genoodzaakt zijn om van het negatieve uit te gaan. Probeer daarom ook informatie die vooraf niet voorhanden is boven tafel te krijgen. Dit loont de moeite.

Ga de dialoog aan

Zorg niet alleen voor goede informatievoorziening, maar luister ook goed naar de vragen. Wat vindt de inspecteur belangrijk, waar vraagt hij op door en waar maakt hij zich kennelijk zorgen over? Ga de dialoog aan met de vertegenwoordiger van de verzekeraar en plaats u in de schoenen van die partij. Probeer mee te gaan in de nieuwe zakelijkheid bij verzekeraars en begrijp vooral dat de inspecteur goed is in het identificeren van zaken die risico’s vormen of vergroten.

Zie het als een kans

Neem de inspectie serieus en zie het vooral als een kans! Laat zien wat er in uw organisatie speelt, maar wees intussen ook zelfbewust: ga zelf achter het stuur zitten en wees duidelijk over uw belangen en hoe u die in lijn denkt te kunnen brengen met die van de verzekeraar.

“Ga de dialoog aan met de vertegenwoordiger van de verzekeraar en plaats u in de schoenen van die partij"

Ron de Bruijn 
Managing partner Riskonet

Whitepaper

Meer lezen over het groeiende belang van de inspectie? Riskonet heeft onlangs de white paper De verzekeringsinspectie - Hoe maakt u er een succes van? vernieuwd. Hierin worden onder andere de inspectie-onderwerpen besproken en vindt u documenten ter voorbereiding. Ook biedt de white paper een lijst met belangrijke begrippen en een aantal handige checklists waarmee u zich goed kunt voorbereiden op het bezoek van de inspecteur.

Riskonet helpt graag

Blijven er dan nog vragen over, bijvoorbeeld over het in kaart brengen van de risico’s van uw onderneming of over potentiële veiligheidsissues – of wilt u zich als bestuurder, directeur of ondernemer goed voorbereiden op de inspectie – bel dan met Riskonet.

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven