Riskonet en Vector brandveiligheid bundelen krachten

Vooruit kijken

December 13, 2023

Riskonet, gespecialiseerd in strategisch en operationeel risicomanagement, en Vector brandveiligheid, gespecialiseerd in onderzoek, ontwerp van brandveiligheid en projectmanagement, starten een strategische samenwerking. De belangen van eigenaren en gebruikers van gebouwen worden door de gezamenlijke aanpak van Riskonet en Vector brandveiligheid per direct gebundeld.

In de afgelopen jaren hebben Vector brandveiligheid en Riskonet samengewerkt aan meerdere projecten. Ron de Bruijn, partner van Riskonet: “We hebben in de praktijk ervaren dat het team van Vector brandveiligheid een welkome aanvulling is op onze dienstverlening. Dat heeft alles te maken met het vertrekpunt van Riskonet, waarbij we uitgaan van het lange termijn belang en de continuïteit voor onze opdrachtgever, de uiteindelijke gebruiker van een gebouw of productielocatie. Wij snappen dat de wereld er voor een ondernemer of bestuurder over vijf jaar volledig anders kan uitzien dan vandaag. Daarom is onze focus er altijd op gericht dat de risico’s voor onze opdrachtgevers integraal worden bekeken en er waar nodig duurzame oplossingen komen. Zo zorgen we ervoor dat alle belangrijke elementen, zoals continuïteit, verzekerbaarheid en wet- en regelgeving voldoende aandacht krijgen. Onze collega’s van Vector brandveiligheid hebben essentiële kennis en ervaring op het gebied van wet- en regelgeving, waardoor we deze integrale aanpak nog beter kunnen leveren. Zeker met de veranderingen die het gevolg zijn van de nieuwe omgevingswet die per 1 januari van kracht wordt, is deze specialistische kennis broodnodig. Zo blijven bedrijven nu en in de toekomst voldoen aan de kaders van de wet- en regelgeving.”

Belangen bij elkaar brengen

Marcel Veenboer, directeur van Vector brandveiligheid, vult aan met een praktijkvoorbeeld: “Een projectontwikkelaar, verzekeraar en gebruiker van een gebouw hebben soms verschillende belangen, die we bij elkaar brengen. We werken momenteel samen met Riskonet aan een duurzame oplossing voor een bedrijfspand dat in 2020 is opgeleverd. De ontwikkelaar heeft destijds het gebouw laten voldoen aan de minimale brandveiligheidseisen, zodat het vlot kon worden opgeleverd. De toenmalige brandveiligheidsadviseur heeft niet gesproken met de beoogde gebruiker en heeft dus aannames gedaan met betrekking tot de goederen die in het gebouw zouden worden opgeslagen. De gebruiker had andere plannen, waardoor er al kort na de oplevering een onwerkbare situatie is ontstaan. Er is al eens een noodverband aangelegd op kosten van de gebruiker en nu deze nog een ontwikkelstap wil maken blijkt dat dit niet gaat.”

Goed fundament leggen

“We lossen dit samen alsnog op”, stelt Tom de Nooij, partner van Riskonet. “Liever hadden de gebundelde teams van Vector brandveiligheid en Riskonet echter aan de basis gestaan van dit project. We hadden dan de belangen van de projectontwikkelaar, de toekomstige gebruiker en zijn verzekeraars verenigd. Een voortraject vereist dan mogelijk wat meer strategisch inzicht en tijd, maar het resultaat, een gebruiksvriendelijk, flexibel en bovenal verzekerbaar bedrijfspand, is uiteindelijk in ieders belang.”

In de praktijk bewezen

De gezamenlijke aanpak van Vector brandveiligheid en Riskonet heeft zich in de praktijk inmiddels bewezen bij onder meer een internationale agrarische coöperatie, een havenbedrijf en een toonaangevende verffabrikant. Ron de Bruijn: “Onze expertises verschillen van elkaar en vullen elkaar in de praktijk goed aan. We delen bovendien een belangrijke eigenschap: we verplaatsen ons maximaal in de belangen van onze klanten, nemen als het ware hun DNA over.” “Relaties van Vector brandveiligheid profiteren nu al van de deskundigheid op het gebied van sprinklerinstallaties en de NFPA-normen die Riskonet inbrengt, evenals het ondersteunen bij beleidsbeslissingen, het opzetten van een risk management beleid en het inrichten van risicofinanciering”, vult Marcel Veenboer aan.

De samenwerking start in Nederland, maar is potentieel ook interessant voor de buitenlandse relaties die gebruikmaken van het internationale Riskonet-netwerk. “We denken bijvoorbeeld aan de uitrol van brand- en evacuatie software applicaties die internationaal toepasbaar zijn op gebouwen waarbij de brandveiligheid cruciaal is, zoals poppodia en stadions waar grote aantallen mensen samenkomen.
Het is duidelijk: de relaties van beide bedrijven gaan volop de vruchten plukken van de gezamenlijke aanpak van Riskonet en Vector brandveiligheid.

“Een projectontwikkelaar, verzekeraar en gebruiker van een gebouw hebben verschillende belangen, die we bij elkaar brengen”

Marcel Veenboer, Vector brandveiligheid

“Onze expertises verschillen van elkaar en vullen elkaar in de praktijk goed aan. We nemen als het ware het DNA van onze klanten over.”

Ron de Bruijn, Riskonet

Over Riskonet

Riskonet is gespecialiseerd in strategisch en operationeel risicomanagement. Tom de Nooij: “We dammen risico’s in en voorkomen dat onverwachte gebeurtenissen uw bedrijfsvoering in gevaar brengen. Daarnaast zetten we ons als onafhankelijke partij in om bedrijfsgebouwen en -risico’s duurzaam te verzekeren. We helpen ondernemers en bestuurders hun risico’s te managen en calamiteiten te voorkomen.”

Riskonet heeft meerdere vestigingen in en buiten Europa en bedient wereldwijd relaties.

Over Vector brandveiligheid

Vector is een bureau voor brandveiligheid. Marcel Veenboer: “We zijn gespecialiseerd in onderzoek, ontwerp van brandveiligheid en projectmanagement. Wij hebben kennis van brand, regelgeving en brand­veilig­heidsinstallaties.” Het werk van Vector brandveiligheid bespaart opdrachtgevers kosten, voorkomt stagnatie bij de vergunningsaanvraag, voegt kwaliteit toe en levert een brandveilige werkomgeving op.

Vector brandveiligheid is actief op de Nederlandse markt.

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven