RESULTATEN VAN RISKONET

‘Partner for the unexpected’ in de praktijk gebracht

Royal Cosun, een agrifood-onderneming met 3.900 medewerkers (in FTE) en een groepsomzet van circa € 2 per jaar, brengt riskonet's motto 'partner for the unexpected' nadrukkelijk in de praktijk. Riskonet werkt in nauwe samenwerking met de organisatie aan een eigentijds Risk Management Concept. "In plaats van passief af te wachten wat verzekeraars van ons verlangen, gaan wij nu proactief om met risico's, maatregelen en investeringen."

Met bedrijven als Aviko, Duynie, Sensus, Suiker Unie, SVZ en Cosun Biobased Products is Royal Cosun een agro-industriële groep die stevig geworteld is in de primaire sector.

Jeroen Helders (Group Treasurer & Insurance Risk Manager) wil bij de onderneming een moderne kijk op risico’s introduceren. “Niet slechts reactief, uitgaand van de wens en noodzaak tot verzekeringsdekking, maar actief op basis van inzicht in de eigen situatie en van een goed risico- en veiligheidsbeleid.”

GAAS-rapportages

Onderdeel van de professionalisering van het risico- en veiligheidsbeleid is de realisatie van zogeheten GAAS (Gap Assessment Asset Safety) rapportages. “Kort gezegd: een nulmeting over de situatie in de organisatie. Waar voldoen we aan de eisen, waar zitten de ‘gaps’, waar moeten we onderzoek doen en wellicht aanvullende maatregelen nemen.” Bij de GAAS die Riskonet’s Ron de Bruijn, Gerrit Vink en anderen in nauwe samenspraak met Helders opstelden, ging het om veiligheid van medewerkers en derden, compliance met wet- en regelgeving, de continuïteit van de onderneming en de verzekerbaarheid van de risico’s in de organisatie.

Risico’s en maatregelen

In het risicobeleid krijgen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsdenken onder medewerkers veel aandacht. “De basis hieronder zijn de zogeheten ‘guidance notes’ die we samen met Riskonet hebben gemaakt. In deze beknopte documenten worden ideale veiligheidssituaties, maar ook risico’s en maatregelen benoemd. Praktisch: waar moet compartimentering van een productieruimte aan voldoen, hoe gaan we dat in de praktijk garanderen? Dat levert verstandige discussies en bewustwording op. De maatregelen worden dan ook goed gedragen door medewerkers en management. Dat is veel krachtiger dan top-down maatregelen opleggen.”

Volwassen kijk op risk management

Volgens Jeroen Helders is Royal Cosun doelbewust bezig een volwassen kijk op risk management te ontwikkelen. “Een flinke bedrijfsbrand bij Aviko in Steenderen, met € 6,5 miljoen schade, heeft het belang daarvan onderstreept. Het heeft de ontwikkeling van het risk management concept en van de GAAS-exercitie versneld, om te beginnen bij Aviko, op dat moment onze zwakste schakel. Dat heeft er bijvoorbeeld bij Aviko zelfs toe geleid dat wij bepaalde lijnen een tijd hebben stilgelegd, om de veiligheidssituatie voor de medewerkers en voor de continuïteit te verbeteren.”

De regels veranderen, situaties in bedrijven veranderen en daarmee ook het risicoplaatje: goed beleid heeft onderhoud nodig. Daar kunnen wij coaching van Riskonet goed bij gebruiken.

Jeroen Helders 
Insurance Risk Manager Royal Cosun

Bedrijf weer verzekerbaar

“Door specifiek onze analyses en acties te richten op Aviko, hebben we het bedrijf niet alleen weer verzekerbaar gemaakt. We hebben er ook voor gezorgd dat de premie slechts zeer beperkt steeg. Ook hebben wij de fee aan de makelaar met een derde kunnen verlagen. De verzekeraar heeft in alle eerlijkheid aangegeven dat de goede GAAS-rapportages die wij op tafel legden daar een rol in hebben gespeeld. Voor het eerst kon de verzekeraar op basis van GAAS-input meepraten en de waarde van oplossingen met ons bespreken. Wij hadden het voorwerk voor de verzekeraar al gedaan. Dat is heel waardevol gebleken.”

Het management van Aviko heeft de aanpak inmiddels volledig omarmd en ook bij de andere Royal Cosun bedrijven zijn GAAS-rapportages in voorbereiding. “Die rapportages worden voor alle locaties van onze bedrijven verplicht. Het draagvlak is er, het management heeft gezien hoe het bedraagt tot een goed en verstandig risicobeleid.”

Deskundige, eerlijke blik

Samenwerken met Riskonet levert Royal Cosun, zo zegt Helders, de zekerheid van een deskundige, eerlijke blik op risico’s en veiligheid. “Ze zijn zowel de professionele expert als de advocaat van de duivel, die ook nog eens met goede ideeën komt. De sparring partner, de ‘challenger’ en de aanjager die het tempo in het proces houdt. Ik waardeer de eerlijke, soms heel scherpe blik. En de collegiale samenwerking, waarbij soms flexibiliteit belangrijk is. Ik verwacht dat wij na de uitrol van het risk management concept bij al onze bedrijven geregeld contact moeten houden.”

Koploper met deze aanpak

Helders realiseert zich dat Royal Cosun zich met deze risk management aanpak in Nederland een koploper mag noemen. “Wij zijn iets neer aan het zetten waar bedrijven in ons concern op voort kunnen bouwen. Verzekeraars reageren er goed op: wij zijn zelf actiever en wachten niet meer op hun eisen. Daarbij zijn wij heel open: we delen de GAAS-rapportages met verzekeraars, ze vormen de basis van goede discussies. Dat levert draagvlak op bij het management van onze bedrijven om maatregelen te nemen, om te investeren in verbeteren. Niet meer ad hoc, zoals in het verleden wel gebeurde, maar gestructureerd.”

Ketenverantwoordelijkheid: Samen werken aan continuïteit

Twee gebouwen van Royal Cosun die nu verzekerd zijn.

Wat biedt Riskonet?

Wij maken operationele risico’s en de potentiële gevolgen ervan inzichtelijk en adviseren uw organisatie over adequate beheersing, inclusief die van de verschillende vormen van aansprakelijkheid. Vanuit onze integrale benadering laten we de samenhang zien tussen zaken als arbeidsveiligheid, productveiligheid, contractbeheersing, bedrijfscontinuïteit en reputatie. We maken onderscheid tussen de volgende vormen van aansprakelijkheid:

 • Productaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Milieu-aansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Algemene (wettelijke) aansprakelijkheid

De verschillende vormen van aansprakelijkheid kunnen leiden tot uiteenlopende schadesoorten, zoals:

 • Materiële schade en gevolgschade door bedrijfsonderbreking
 • Letselschade en medische kosten
 • Juridische kosten
 • Kosten van terugroepacties en omzetderving
 • Vermogensschade

RESULTATEN VAN RISKONET

CBRE

“Riskonet brengt ons risk awareness vóór de acquisitie"

CBRE Global Investors – €28 miljard in...

Lees meer

Riskonet b.v.

International

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

Nederland

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

Turkije

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

Polen

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

Zuid-Afrika

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]