Leszek Golachowski

[email protected]
+48 663 336 844

WYKSZTAŁCENIE

 • Mgr inż. oceny ryzyka
 • Certyfikowany projektant tryskaczy CNBOP
 • Ekspert BHP
 • Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Straży Pożarnej w Warszawie (SGSP)

PROFIL ZAWODOWY

 • Koncepty ochrony przeciwpożarowej
 • Zgodność z przepisami
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego
 • Ekspert ds. tryskaczy
 • Oceny ryzyka

EKSPERTYZA

 • Dostosowanie systemów bezpieczeństwa pożarowego
 • Przenoszenie ryzyka na ubezpieczycieli
 • Doradztwo inżynieryjne
 • Regulacja strat
 • Inspektor nadzoru budowlanego