Specjaliści

Trzon Riskonet składa się z międzynarodowego zespołu, który skupia członków między innymi z Turcji, Afryki Południowej i Polski.

Ron de Bruijn

Tom de Nooij

Leszek Golachowski

Chris Brits

Özlem Emgen

Dave Hazel

Gerrit Vink

Russel Swart

Mark van Zeijl

Ruud Schneider

Janet Short

Ruben Els

Maciej Drzewicki

Bas de Bruijn

Anna Polak

Marius Engelbrecht

Szymon Puzdrakiewicz

Volker von Widdern

Maciej Wróbel

Judy Brits

Linsey Milne

Eveline Vermeulen

Peter Heijn

Izabela Selwestruk