Specjaliści

Trzon Riskonet składa się z międzynarodowego zespołu, który skupia członków między innymi z Turcji, Afryki Południowej i Polski.

Ron de Bruijn

Özlem Emgen

Leszek Golachowski

Chris Brits

Tom de Nooij

Dave Hazel

Jules de Jong

Russel Swart

Mark van Zeijl

Gerrit Vink

Janet Short

Ruben Els

Ruud Schneider

Bas de Bruijn

Anna Polak

Maciej Drzewicki

Szymon Puzdrakiewicz

Volker von Widdern

Ruben de Bruin

Judy Brits

Linsey Milne

Sija Versteeg

Maciej Mazur

Marius Engelbrecht