Ron de Bruijn

[email protected]
+31 6 225 21 255

WYKSZTAŁCENIE

 • Licencjat inżynierii morskiej
 • Licencjat technologii ekonomii biznesu
 • Licencjat BHP

PROFIL ZAWODOWY

 • Nauczyciel inżynierii BHP
 • Inżynieria ryzyka ubezpieczeniowego
 • Zarządzanie projektem
 • Ekspert zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Ekspert BHP
 • Oceny ryzyka biznesowego
 • Oceny ryzyka
 • Oceny narażenia na zagrożenia naturalne
 • Wpływ globalny
 • Umiejętności konsultingowe NLP wg Matta Hudsona
 • Członek grupy roboczej – Angaż i szkolenie członków Stowarzyszenia Ubezpieczycieli

EKSPERTYZA

 • Doradztwo biznesowe koncentrujące się na ograniczaniu ryzyka
 • Opracowywanie i monitorowanie polityk ryzyka
 • Przenoszenie ryzyka na ubezpieczycieli
 • Międzynarodowa sieć konsultingowa
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Szkolenia i edukacja/bezpieczeństwo społeczne