ORYZONT (HISZPANIA) PARTNEREM RISKONET

25 czerwca 2018

Dążąc do zapewnienia swoich usług klientom z całego świata, firma Riskonet rozpoczęła współpracę z młodą hiszpańską firmą konsultingową specjalizującą się w zarządzaniu ryzykiem: oryzont risk advisors. spółka z siedzibą w toledo oferuje usługi specjalistów w dziedzinie inżynierii ryzyka, mających bogate doświadczenie w bezpieczeństwie przeciwpożarowym i zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie (tworzenie map ryzyka i planów ciągłości działalności). Eduardo Valdizán, założyciel i dyrektor generalny oryzont, opowiada o zapotrzebowaniu na usługi zarządzania ryzykiem w hiszpanii i wyjaśnia, w jaki sposób jego zespół wspiera zarówno firmy ubezpieczeniowe, jak i przedsiębiorstwa.

Co wychodzi Wam najlepiej?„Mamy trzy główne obszary działalności, w których możemy się poszczycić bogatym doświadczeniem. Przeprowadzamy audyty ubezpieczeniowe w dużych przedsiębiorstwach w imieniu firm ubezpieczeniowych. Zajmujemy się bezpieczeństwem przeciwpożarowym we wszystkich aspektach, takich jak: tworzenie i wdrażanie planów awaryjnych, audyty bezpieczeństwa, projektowanie systemów bezpieczeństwa, zarządzanie projektami, odbiory, projektowanie efektywnościowe itd. Ponadto oferujemy szkolenia techniczne na różne tematy związane z bezpieczeństwem i ubezpieczeniami przemysłowymi”.

Czołowa pozycja firm ubezpieczeniowych

„W Hiszpanii liderami zarządzania ryzykiem pożaru dla spółek są duże firmy ubezpieczeniowe. Z tego powodu Oryzont obsługuje głównie sektor ubezpieczeniowy. Uważamy, że konieczna jest zmiana paradygmatu, ponieważ to spółki powinny zarządzać własnymi politykami i działaniami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Tę zmianę już można dostrzec w niektórych dużych przedsiębiorstwach, gdzie specjaliści ds. zarządzania ryzykiem zaczynają wykonywać swoją pracę. Nie jest ona jednak jeszcze widoczna w małych i średnich przedsiębiorstwach”.

Potrzeba wiedzy i doświadczenia

„Powstaniu Oryzont przyświecała idea „rozszerzenia inżynierii ryzyka” w przedsiębiorstwach przemysłowych. Jest to ogromne wyzwanie, ale odnosimy już pierwsze sukcesy w tej dziedzinie. Istnieje potencjalnie duże zapotrzebowanie na wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem. Hiszpańskie ustawodawstwo regulujące ryzyko pożaru w zakładach przemysłowych jest stosunkowo młode. Do 2004 r. nie istniał żaden krajowy akt prawny dotyczący zakładów przemysłowych. W 2007 r. Hiszpanię dotknął ogromy kryzys, na skutek czego budowano bardzo niewiele nowych zakładów. Przy obecnym przyspieszeniu gospodarczym i nowym ustawodawstwie można oczekiwać, że w Hiszpanii znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na ekspertów z dziedziny ochrony ppoż.”.

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Świadomi ryzyka

„Kolejnym obserwowanym przez nas trendem jest wzrost świadomości dużych spółek giełdowych co do ryzyk związanych z ich działalnością. Dzieje się tak nie tylko ze względu na bezpośredni wpływ incydentu na ich działalność, ale także ze względu na zaufanie opinii publicznej i inwestorów. Chciałbym podkreślić, jak doskonałą pracę wykonuje stowarzyszenie AGERS (www.agers.com) w ramach Federacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem (FERMA). Wprowadziło ono problem zarządzania ryzykiem na stałe do obszaru zainteresowania przedsiębiorstw. AGERS prowadzi dialog na najwyższym poziomie ze wszystkimi zainteresowanymi problemami bezpieczeństwa i ubezpieczeń, w tym ze specjalistami ds. zarządzania ryzykiem najważniejszych hiszpańskich spółek. Wzrost świadomości i zakończenie kryzysu sprawiają, że perspektywy ekspertów z dziedziny ryzyka wyglądają bardzo obiecująco”.

Zarządzanie ryzykiem: przejęcie kontroli

Według Eduarda Valdizána zarządzanie ryzykiem powinno stanowić istotny element prowadzenia działalności. „Tu chodzi o uświadomienie sobie ryzyka pożaru. Zagrożeń i skutków. O znalezienie i wprowadzenie środków zmniejszających te zagrożenia. Krótko mówiąc, o przejęcie kontroli nad sytuacją – nie dlatego, że firmy ubezpieczeniowe tego żądają. Spodziewamy się wzrostu świadomości kadry kierowniczej przedsiębiorstw każdej wielkości co do znaczenia zarządzania własną sytuacją – zamiast polegania na osobach trzecich. Powinno to stanowić element odpowiedzialnego prowadzenia działalności. Czasami pierwszym pytaniem, które zadaje nam kierownictwo spółki, jest: „o ile to obniży składki ubezpieczeniowe?”. Oczywiście, aktywne zarządzanie ryzykiem w spółce przyczynia się do wzrostu zaufania ubezpieczyciela. Ale przejęcie kontroli nad dotyczącym nas ryzykiem i prawdziwe zarządzanie bezpieczeństwem to sposób zabezpieczenia przyszłości spółki”.

Kolejny krok: wkład

Jakie obszary wzrostu widzisz w Hiszpanii dla swojej firmy? „Oryzont to przedsiębiorstwo z dużym doświadczeniem, ale stosunkowo krótko obecne na rynku. Dotychczas koncentrowaliśmy nasze działania na obsłudze sektora ubezpieczeniowego, ale naszym kolejnym celem jest wniesienie wkładu w zarządzanie ryzykiem w dużych przedsiębiorstwach dzięki naszej wiedzy. W ramach tego zadania współpraca z Riskonet jest kolejnym krokiem o dużym znaczeniu strategicznym, ponieważ Riskonet oferuje swoje specjalistyczne usługi w różnych częściach świata. Partnerstwo z Riskonet umożliwia nam wyróżnienie się na tle konkurencji!”.

Oryzont Risk Advisors, Eduardo Valdizán, e-mail: [email protected], tel.: +34 925 49 63 87.

Lokalne biura

MIĘDZYNARODOWY

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

İstanbul
Türkiye
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Kraków
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEJ

Janet Short

Coal Point (Sydnej)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll to top