Özlem Emgen, de expert van Riskonet in Turkije

01 november 2017

“Risk management dient bedrijven én banken”. Riskonet beschikt over een internationaal netwerk van risk management professionals. Özlem Emgen – standplaats: Istanbul – is één van hen. Organisaties in projectfinanciering maken veelvuldig gebruik van haar expertise op het gebied van risicomanagement.

Özlem Emgen vertelt over de specifieke situatie van de Turkse financiële sector: “Zij willen en moeten zich ervan vergewissen dat de ondernemingen en projecten die zij financieren de sociale en veiligheidsvoorschriften in Turkije en op internationaal niveau goed naleven en hun risicomanagement goed verankeren”, legt de Turkse expert uit. Riskonet wijst organisaties de weg in het doolhof van regels en voorschriften binnen Europese landen, waar zelfs op regionaal niveau belangrijke verschillen spelen. Bijvoorbeeld in Turkije, een land waar de wetgeving op het gebied van milieu- en veiligheidsvoorschriften vrij goed is geregeld.

Vergaande screening projecten

“De banken zijn gedreven om de ondernemingen en projecten die ze willen financieren goed te screenen op compliance met regelgeving”, zegt Riskonets Turkse adviseur. “Dat gaat vrij ver en kan alle aspecten betreffen van safety, health en environment, SHE. Zo moet er voor elk nieuw bouwproject een ‘environmental impact assessment’ worden uitgevoerd. Het gaat overigens niet alleen om wettelijke eisen en verplichtingen. De banken roepen onze hulp in omdat ze willen dat hun klanten op alle terreinen de ‘best practices’ volgen en voldoen aan hun verpichtingen.”

Risico’s afgewogen en afgedekt

Daarnaast is een goed georganiseerd project, waarin alle risico’s zijn bekeken, afgewogen en zo veel mogelijk zijn afgedekt, uiteraard goed voor bank en voor het betrokken bedrijf. Het uitblijven van incidenten zorgt voor continuïteit in de betaling van rente en aflossing en in de relatie tussen bank en onderneming. “Een goed gemanaged project voorkomt schade aan milieu en voorkomt ongelukken met de bouwers. De banken willen dat hun klanten goed werkgeverschap nastreven – bijvoorbeeld door veilig werken en bijbehorende werkomstandigheden te bevorderen. Zij voelen dus ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

 

The secrets of water mist as an extinguishig agent

Due diligence en monitoring

Een viertal grote Turkse banken legt de screening-, controle- en adviesvragen graag neer bij Riskonet Turkije. “Dat kan een due diligence onderzoek zijn naar de huidige stand van zaken in een organisatie; daarbij reviewen we de compliance aan eisen aan de hand van rapportages en eigen onderzoek. Ook betreft het monitoring over een langere periode, bijvoorbeeld van een bouwproject. Het gaat dikwijls om veelomvattende adviestrajecten voor de langere termijn, van maanden en soms jaren, van de eerste plannen tot de oplevering en ingebruikname. Bij één onderneming zijn we al meer dan tien jaar betrokken. Persoonlijk richt ik mijn expertise nadrukkelijk op het naleven van de voorschriften en aansluiten bij ‘best practices’, het in kaart brengen van risico’s en het adviseren over verstandig en zakelijk verantwoord risicomanagement. Onze opdrachtgevers vertrouwen op mijn advies, om te voldoen aan de wet en om aan te sluiten bij ‘best practices’. Maar ook omdat ze het belangrijk vinden dat ondernemingen die zij steunen, hun zaken goed voor elkaar hebben.”

Energie, bouw en industrie

Haar adviespraktijk brengt Özlem Emgen en haar collega’s over de vloer bij een breed scala aan organisaties. Het gaat daarbij vaak om grote ondernemingen in de energiesector, in de bouw en in de zware industrie, met projecten die potentieel grote impact hebben op milieu en veiligheid. Ook betreft het dikwijls geprivatiseerde organisaties, waar de noodzaak van compliance om goede analyses en adviezen vraagt.

“Het gaat om de feitelijke risico’s van projecten, maar ook om de kwaliteit van managen van de risico’s. Een bedrijf kan bijvoorbeeld voldoen aan de eisen om ‘safety teams’ te vormen, maar zijn deze teams op hun taak voorbereid? Ik probeer de gaps tussen theorie en praktijk te identificeren en oplossingen aan te dragen. Het is niet alleen een kwestie van rapporteren en adviseren: ik ondersteun de organisaties ook bij het ‘werkbaar’ maken van voorschriften en adviezen.”

Volledige neutraliteit

Özlem Emgen benadrukt dat de adviezen van Riskonet geen betrekking hebben op de vraag of een bedrijf of project het financieren waard is. “Die beslissing is en blijft aan de banken, daar gaan zij zelf over, en terecht. Ik ben de expert die de relaties van de banken, vanuit volledige neutraliteit, ondersteunt én scherp houdt op het gebied van risicomanagement.”

Na een periode van stagnatie lijkt de Turkse economie zich te herstellen. Maar bij Özlem Emgen staan de seinen al langer op groen, Riskonet Turkije bloeit. “De opdrachten brengen mij tot in alle uithoeken van het land, van Istanbul en Izmir tot in het zuiden en oosten. Ook op Cyprus hebben we adviesopdrachten mogen doen. Dankzij mijn betrokkenheid bij het internationale adviesnetwerk van Riskonet heb ik daarnaast tevens een bijdrage mogen leveren aan een opdracht in de Iraanse petrochemie.” De internationale link biedt haar opdrachtgevers in Turkije de bevestiging dat haar expertise ‘on par’ is met internationale standaarden.

Wendbaar en flexibel

Özlem Emgen heeft plezier in haar werk, dat haar in contact brengt met ondernemingen in heel Turkije. “Natuurlijk is er flink wat concurrentie in ons vakgebied, met name van enkele grote internationale partijen. Het grote voordeel van mijn kleine praktijk is dat ik wendbaar en flexibel ben en snel kan schakelen. Ik stel er eer in om scherp en vasthoudend te zijn, maar ook om goed te begrijpen welke beperkingen en mogelijkheden er in de praktijk zijn.”

“Ik mag graag bedrijven en projecten persoonlijk bezoeken en met de betrokken medewerkers praten. Dat inzicht helpt mij om het beste advies te geven, om een onderneming of project echt vooruit te helpen. Helemaal als ik uit mijn eigen adviespraktijk kan putten of – mede dankzij Riskonet – internationale ‘best practices’ kan aandragen, bijvoorbeeld als we een SHE management plan helpen ontwikkelen. Het is goed om te weten dat je een duidelijke toegevoegde waarde hebt, die een onderneming of project vooruit kan helpen. En daarmee natuurlijk ook de belangen dient van de financier, de bank. En dat is toch uiteindelijk mijn opdrachtgever.”

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven