Pandemie is een wake-up call voor bedrijven: risk management in dienst van ontwikkelingsdoelen

1 juli 2020

Covid-19 heeft ondernemers de afgelopen maanden flink beziggehouden. Volgens Özlem Emgen, directeur van Riskonet Turkije, heeft de pandemie in het bedrijfsleven tot een hernieuwd besef geleid dat we duurzaam met onze wereld en het milieu moeten omgaan. “Bedrijven willen hun risk management op één lijn brengen met de sustainable development goals van de Verenigde Naties (VN). Als Riskonet ondersteunen wij ze daar natuurlijk bij.”

Door actief de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN na te streven maken we onze aarde een betere plek om te leven voor iedereen. Als personen, bedrijven, instellingen, regeringen en overheden de goals actief nastreven, dragen ze positief bij aan het verdwijnen van armoede, ongelijkheid en remmen ze de klimaatverandering.

Groeiend bewustzijn bij ondernemers

Özlem: “De pandemie heeft iets gedaan met de wijze waarop directeuren naar de wereld kijken. Velen zijn zich extra bewust geworden van hun rol, verantwoordelijkheid en van hun invloed op de wereld. Ook zie ik een groeiend bewustzijn van het belang van purpose, van de noodzaak om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld en van de kwetsbaarheid van reputaties. Duurzaamheid krijgt veel meer dan voor de pandemie serieuze en oprechte aandacht. Zelf denk ik dat Covid-19 een wake-up call is. Bedrijven staan stil of zij wel ondernemen op een wijze die de wereld geen schade toebrengt, vragen zich af of ze schoner kunnen gaan produceren en wat deze crisis betekent voor hun risk management. Ook op individueel niveau kijken mensen wat zijzelf kunnen doen voor een betere wereld en op welke manier zij hun eigen footprint kunnen verkleinen.”

Zeventien goals

Steeds meer bedrijven leggen hun prestaties langs de lat van de zeventien Sustainable Development Goals van de VN. “Veel van deze doelen hebben raakvlakken met onze risk management adviespraktijk. Denk bijvoorbeeld aan goal nummer 7: schone en betaalbare energie en nummer 8: zorgen voor inclusieve en duurzame economische groei en fatsoenlijke banen. Maar ook nummer 9 en 12: innovatie en duurzame infrastructuur en zorgen voor verantwoorde consumptie- en productiepatronen. Wie kiest voor het actief nastreven van deze goals, moet ook bereid zijn het risk managementbeleid en frame work daarop toe te spitsen. Wij ondersteunen daarbij.”

Schone duurzame wereld

In de praktijk komen de goals en risk management elkaar vaker tegen dan je zou denken. Als je een schone, duurzame wereld wilt met een minimum aan vervuiling en een zo laag mogelijke CO₂-footprint vergt dat visie. Maar ook moed om beslissingen te nemen en om te investeren in schonere productieprocessen, opslag, transport en distributie. “Denk aan het gebruik van grondstoffen en brandstoffen. Stuk voor stuk terreinen waar risk managementexperts waardevolle adviezen over kunnen geven met oog voor de Sustainable Development Goals.”

Risk managementexperts helpen met het inschatten van de brandveiligheid

Een concreet voorbeeld: wie duurzame energie wil toepassen door de plaatsing van zonnepanelen op een fabriekspand, zal de deugdelijke montage en de brandveiligheid van de installaties moeten regelen, vaak omdat een verzekeraar dat eist. Hierbij kunnen risk managementexperts van Riskonet helpen om de brandveiligheid in te schatten en verstandige maatregelen voor te stellen. De pandemie en de lockdown heeft directeuren ook op andere wijze aan het denken gezet. “Het is opvallend om te zien dat veel bedrijven zich door de pandemie bewust zijn geworden van de kwetsbaarheid van hun supply chain. Veel bedrijven in Turkije en elders hebben schade geleden doordat goederen, door het stilvallen van de economie en het vliegverkeer, wekenlang niet konden worden aangevoerd uit Azië.”

The secrets of water mist as an extinguishig agent

“De pandemie heeft bij veel organisaties het besef van afhankelijkheid doen groeien.” 

Özlem Emgen
Managing Partner bij Riskonet Turkey

Veel vragen aan Riskonet

De kwetsbaarheid van de supply chain heeft tot opvallend veel vragen geleid aan Riskonet. “De pandemie heeft bij veel organisaties het besef van afhankelijkheid doen groeien. Opdrachtgevers vragen ons inschattingen te leveren van supply chain-risico’s en mee te denken over alternatieven met minder afhankelijkheidsrisico’s. Bijvoorbeeld door meer te focussen op lokale leveranciers,” Özlem voegt eraan toe dat regeringen in steeds meer landen incentive-instrumenten ontwikkelen om bedrijven die schoner produceren te belonen.

Sneller serieuze reputatieschade

Bij verantwoorde consumptie- en productiepatronen – goal nummer 12 – spelen niet alleen bedrijfseconomische redenen een rol. “Het gaat verder dan de omzet, winst, aandeelhouders en de financiële risico’s. Het gaat om toekomstige generaties. Bedrijven willen al langer ‘goed doen’, bijvoorbeeld door corporate social responsibility projecten op te pakken. Bestuurders voelen meer dan ooit aan dat de wereld om hen heen kritisch is: hebben ze de intentie om aan een betere wereld te werken en slagen ze in hun opzet? Goed doen, en dat ook verankeren in je visie, missie én handelen, is belangrijker dan ooit. Daarbij ligt de lat ook hoger dan voorheen; de samenleving rekent bedrijven erop af. Anders gezegd: heb je dit niet goed georganiseerd, dan is er sneller sprake van serieuze reputatieschade. Het is veel bestuurders duidelijk geworden dat reputatie een van de belangrijkste, makkelijk te beschadigen en moeilijk te repareren assets van een onderneming is.”

De knop is om

Özlem merkt dat de knop bij Turkse en bij veel Europese bedrijven definitief om lijkt te zijn. “Het bewustzijn is tijdens de Covid-19-lockdown sterk gegroeid. Vrijwel al onze klanten hebben nieuwe inzichten opgedaan over de manier van werken. Wij denken daar graag in mee, zoals sustainability altijd al onderdeel uitmaakt van onze integrale kijk op de zaken. The big picture is alleen maar groter geworden!”

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven