Riskonet Down Under

Februari 16, 2024

Voor bedrijven die op zoek zijn naar effectieve risk management diensten zal de recente opening van een Riskonet-kantoor in Australië een nieuwe betekenis toevoegen aan de lokale uitdrukking ‘no worries’.

Janet Short had verschillende goede redenen om de halve wereld over te verhuizen, van Zuid-Afrika naar Australië, en een nieuw Riskonet-kantoor te openen. Eerst en vooral was de kans om te verhuizen naar een land met dezelfde taal, een vergelijkbaar klimaat en dezelfde cultuur, en ook betere lange termijn vooruitzichten voor haar kinderen, te mooi om te laten liggen. Een sterke munt, een goed ontwikkelde overheid en een hoge werkgelegenheidsgraad waren ook gunstig, voegt ze eraan toe. “En de steun van Ron de Bruijn, Tom de Nooij en andere mondiale partners van Riskonet bij het opzetten van een Riskonet-kantoor in Australië bezegelde de deal.”

Goed voorbereid

Janet denkt dat ze goed voorbereid is om Riskonet Australia te lanceren en te laten groeien, nadat ze een graad in projectmanagement en een MBA heeft behaald. Met bijna 20 jaar ervaring in risicoadvies, waarvan het grootste deel bij Riskonet Zuid-Afrika, heeft ze uitgebreide kennis opgedaan over het runnen van een adviesbureau, evenals met een breed scala aan risk management kwesties.

Behoefte aan risk management services

Australië heeft absoluut behoefte aan en belangstelling voor de diensten van Riskonet, verzekert Janet. Het continent is het laatste dat nu wordt bediend door Riskonet, maar dit is eerder te wijten aan de afgelegen ligging en uitgestrektheid dan aan een gebrek aan belangstelling voor diensten op het gebied van risk management. “Er is duidelijk vraag naar. Er zijn veel risico's, zoals overal, en de markt is enorm. Een voordeel hiervan is dat er een hoog niveau van samenwerking lijkt te bestaan in de industrie, waardoor deze relatief minder competitief en vijandig is. De unieke methodologie van Riskonet, waarin we ernaar streven een vertrouwde partner te zijn voor onze klanten, zowel lokaal als mondiaal, maakt ons een aanwinst voor elke klant die zijn risk management wil verbeteren, ongeacht de locatie.”

‘Risico is universeel; waar je je ook bevindt, risicofactoren zullen er altijd zijn en moeten worden aangepakt’

Janet Short

Wereldwijde ondersteuning

Het doel gaat volgens Janet verder dan alleen het leveren van Riskonet-diensten aan de Australische markt en klanten. Ze is ook van plan haar kennis van de Riskonet-activiteiten te gebruiken om het wereldwijde aanbod te verbeteren door middel van strategische samenwerkingsprojecten, waardoor de dienstverlening wordt verbeterd en bestaande klanten wereldwijd worden ondersteund. Riskonet Australia zal klanten het volledige scala aan Riskonet-diensten bieden, benadrukt ze. “Het mooie van onze wereldwijde netwerkstructuur is dat ons aanbod verder reikt dan mijn eigen expertise en vaardigheden. Riskonet Australia zal kunnen putten uit de wereldwijde kennisbasis van Riskonet om klanten te helpen met de risico's waarmee zij worden geconfronteerd. De steun van alle mondiale Riskonet-partners zal ongetwijfeld nuttig zijn.”

Specifieke risico’s

Janet erkent dat er verschillen zijn tussen de Zuid-Afrikaanse en de Australische markten. Australië heeft een robuustere en diversere economie, beweert ze. Deze is ook sterk gereguleerd en beschikt over een goede infrastructuur. Zuid-Afrikaanse klanten worden vaak geconfronteerd met problemen rond de infrastructuur, zoals stroomstoringen en gebrek aan hulpdiensten, terwijl Australische bedrijven zich op deze gebieden aanzienlijk minder zorgen maken. “Dat gezegd hebbende, wordt Australië geconfronteerd met grotere geografische en klimaatrisico’s. Dit in tegenstelling tot de risico's waarmee men in Zuid-Afrika doorgaans wordt geconfronteerd. De voornaamste zorgen van Australië lijken bosbranden, overstromingen en blootstelling aan cyclonen te zijn.”

Passie voor risk management

Janet benadrukt dat ze er hard aan werkt om snel inzicht te krijgen in hoe de lokale markt werkt. Die strenge regelgeving waar ze eerder op doelde, verschilt ook per staat, legt ze uit. In plaats van een overkoepelende, nationale regelgeving betekent dit dat je vertrouwd moet raken met verschillende regelgeving en industriële normen. “In Zuid-Afrika heb ik bijna twintig jaar ervaring opgedaan met het begrijpen van de werking van de verzekeringsmarkt, het denken van makelaars en hoe de markt veranderde. Dat is nu wat ik in Australië moet doen. Om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn, zal ik bovendien lokale experts aanhaken, die onze passie voor risk management en de Riskonet-manier van denken delen. Hierdoor kunnen we sneller kennis opdoen en zo onze klanten beter bedienen.”

Vertrouwen

“Zeer zeker” is het antwoord van Janet op de vraag of ze er vertrouwen in heeft dat ze alle uitdagingen aankan. Zij is van mening dat de volledige steun van het wereldwijde Riskonet-netwerk een aanzienlijk verschil maakt. “Riskonet Australia zal geen op zichzelf staande entiteit zijn, maar eerder onderdeel van een werkend mondiaal netwerk waarin we kunnen putten uit elkaars expertise en kennisbasis. Als zich een probleem voordoet, waar het ook is, is effectieve hulp nooit meer dan een telefoontje of e-mail verwijderd. De Riskonet-samenwerking werkt gewoon! En dat geeft mij het vertrouwen dat we elk vraagstuk dat zich voordoet kunnen aanpakken en zo een klant kunnen bedienen, ongeacht wat dat vraagstuk ook is.”

Geen hard sell

Er zijn nog andere factoren die het vertrouwen van Janet onderstrepen. Australië heeft een sterke, diverse economie die groeit in een tempo dat altijd kansen zal bieden voor bedrijven om uit te breiden en nieuwe faciliteiten te ontwikkelen, maar ook voor nieuwe bedrijven om de markt te betreden. Dit zal de behoefte aan diensten op het gebied van risk management vergroten. “Risico is universeel; waar je je ook bevindt, risicofactoren zullen er altijd zijn en moeten worden aangepakt. Zo vormen door klimaatverandering veroorzaakte verschuivingen in weerpatronen in Australië een gebied waarop Riskonet klanten kan helpen zich voor te bereiden op de gevolgen ervan. Gezien de regelgevingscultuur en de compliance-mentaliteit van Australische bedrijven zal de noodzaak van kosteneffectief risicobeheer niet moeilijk te verkopen zijn.”

Korte en lange termijn doelen

Janet heeft een toekomst in twee fasen voor ogen. Op de korte termijn verwacht zij dat de focus zal liggen op het helpen van huidige mondiale klanten, zoals bijvoorbeeld Nederlandse organisaties met lokale kantoren in Australië, om wereldwijd te voldoen aan de Riskonet-standaard waaraan zij gewend zijn geraakt. Op de lange termijn hoopt ze de groei van het nieuwe kantoor te ondersteunen door lokale expertise en gelijkgestemde professionals erbij te betrekken, en door partnerschappen aan te gaan met lokale spelers. “Het doel is om Riskonet Australia in te richten als een volledig operationeel adviesbureau op het gebied van risk management.”

Talloze mogelijkheden

Concluderend hoopt Janet dat haar eerste indrukken blijvend zullen zijn. Sinds ze in november 2023 arriveerde, heeft ze de markt als ongelooflijk vriendelijk en meegaand ervaren. “Australië is een cultureel divers land. De mensen accepteren anderen, staan open voor discussie, zijn behulpzaam en lijken altijd bereid te helpen en te adviseren. Ik ben ervan overtuigd dat als we de tijd nemen om de aard van het land goed te leren kennen, er hier talloze mogelijkheden zijn. En natuurlijk zal de steun van alle andere Riskonet-vestigingen de zaken een stuk eenvoudiger maken.”

Local offices

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkey
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKOW

Leszek Golachowski

Krakow
Poland
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
South Africa
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australia
+61 (0)49 3868111
[email protected]

Scroll naar boven