SERVICE

Verzekeraars

Hoeveel risico wilt u met uw organisatie voor eigen rekening nemen? Hoe zwaar is de mogelijke schade en hoe groot kunnen de gevolgen voor uw organisatie zijn? Welk deel van het risico wilt u liever voor rekening van de verzekeraar laten komen? Riskonet helpt u deze vragen beantwoorden. Wij ontzorgen u en uw organisatie in het contact met verzekeraars.

Als het over risico’s gaat, dan heeft u in grote lijnen de keuze tussen twee uitersten van het spectrum:

  • vergaand investeren in maximale veiligheid gekoppeld aan het voor eigen rekening nemen van de risico’s;
  • minder investeren in veiligheid, vanwege beperkte risico’s of mogelijke schade, met een optimaal/maximaal verzekeringsniveau.

Riskonet weet uit ervaring dat asset risk management een zaak is van afwegen en verstandige keuzes maken. Keuzes die op basis van de strategie en het risicobeleid van uw organisatie verschillend kunnen uitpakken.

Wat biedt Riskonet?

Riskonet ontzorgt u. Dat doen wij onder meer door het analyseren van de relevante risico-informatie in relatie tot de beschikbare polisinformatie. Wij sporen voor u de grijze vlekken en overlappingen op. En: wij zorgen voor een soepele afstemming van wensen en te nemen maatregelen tussen u en de verzekeraar, inclusief de informatiestroom die hiermee gepaard gaat.

Planvorming en verslaglegging naar verzekeraars

Het belang van deze informatiestroom kan nauwelijks worden overschat. Overdracht van risico’s aan verzekeraars vereist goede planvorming en verslaglegging over activiteiten. Niet alleen moeten risico’s helder in beeld komen, ook de investeringen om deze te beperken moeten goed in kaart worden gebracht. In geval van calamiteiten is het van belang om een goede onderbouwing/bewijsvoering van investeringen en voorzorgsmaatregelen te hebben om uitsluiting van dekking te voorkomen.

Riskonet kan voor (en met) u de relatie met verzekeraars managen en aanbiedingen van verzekeraars beoordelen. Wij zetten onze expertise graag in om voor u de betekenisvolle details – de kleine lettertjes – te herkennen, om daarmee ‘the unexpected’ en andere narigheid te voorkomen.

Riskonet b.v.

INTERNATIONAL

Ron de Bruijn

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

AMSTERDAM

Tom de Nooij

Amsterdam
Nederland
+31 85 043 79 40
[email protected]

ISTANBUL

Özlem Emgen

Istanbul
Turkije
+90 533 21 12 051
[email protected]

KRAKAU

Leszek Golachowski

Krakau
Polen
+48 663 336 844
[email protected]

JOHANNESBURG

Chris Brits

Johannesburg
Zuid-Afrika
+27 83 456 7424
[email protected]

SYDNEY

Janet Short

Coal Point (Sydney)
Australië
+61 (0)49 3868111
[email protected]